Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Voederbiet (KWS Feedbeet) als smakelijke aanvulling in het melkveerantsoen
In 2015 is door KWS de vernieuwde voederbiet in de markt geïntroduceerd. Deze biet, KWS Feedbeet genoemd, kenmerkt zich door een hoge drogestofopbrengst en een hoog drogestofgehalte. Binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, blijkt Feedbeet daarom een uitstekend derde gewas. Steeds meer melkveehouders kiezen voor dit interessante gewas binnen hun ruwvoerpakket.

In tegenstelling tot de traditionele voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Bijkomend voordeel is dat veel rooimachines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar. Inkuilen samen met mais is heel goed mogelijk alsook het vers voeren.
Melkveehouder Rob van Heesch uit Schijndel heeft dit jaar 3 hectare KWS Feedbeet door de mais verwerkt. De hoge drogestofopbrengst per hectare, het meest interessante derde gewas in het kader van de vergroening en de smakelijkheid van het voer zijn voor hem belangrijkste argumenten om KWS Feedbeet te verbouwen. De bieten werden eind september geoogst en ondanks het slechte groeiseizoen was de opbrengst 70 ton per ha. Het drogestofgehalte zit boven de 20%, waardoor er 14 ton drogestof van een hectare wordt gehaald. Veel loonwerkers, waaronder loonbedrijf Van Gog uit Liessel hebben reeds geïnvesteerd in een bietenbak met een behoorlijke capaciteit. Hierdoor is er geen wachttijd voor het maishakselen en kan het inkuilen heel goed gecombineerd worden.

Voor het teeltseizoen 2017 zijn de rassen Debby KWS en Cindy KWS beschikbaar. Daarnaast is het nieuwe hoogopbrengende ras Godiva KWS aan het assortiment toegevoegd. Alle drie rassen zijn rhizomanie- en rhizoctoniaresistent.