Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Begeleid de teelt van mais met behulp van de KWS-maismanager App
Nu normaal gesproken de mais gezaaid is, is daarmee het groeiseizoen aangevangen. Afhankelijk van het teelt- en gebruiksdoel is de wens om een zo goed mogelijk eindresultaat te halen in de vorm van een maximale droge stofopbrengst en een optimale energiedichtheid. Juist onder de huidige uitdagende marktomstandigheden is het zo belangrijk om op de voerkosten te besparen door meer goed voer van eigen grond te halen. Of dit gehaald gaan worden is afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens dit seizoen, maar ook van u als teeltbegeleider. Om u daar in te ondersteunen is de KWS-maismanager App ontwikkeld. Met behulp van deze App is het mogelijk om op ieder gepast moment een beroep te doen op uw digitale adviseur. Vanaf de introductie maken al veel telers, loonwerkers en maiszaadleveranciers dankbaar gebruik van deze gratis App. U als teler bent daardoor beter in staat om tijdig te anticiperen op de verschillende ‘beslismomenten’ die er zijn tijdens de teelt van mais.
Zo is er op de KWS-maismanager App de tool ‘Veldopkomst’ te vinden die u helpt om de gemiddelde opkomst van maisplanten op uw maisperceel te berekenen. Ook kan een gerichte en daarmee goedkopere onkruidbestrijding worden uitgevoerd waarna met behulp van de tool ‘Onkruiden’ op de App de op het maisperceel aanwezige breedbladige of grasachtige onkruiden herkend zijn.

Voor de gevolgen die bijvoorbeeld vorst of hagel hebben op een maisgewas , is meer informatie te vinden onder de tool ‘Kennisbank’. Op ‘Kennisbank’ wordt afgemeten informatie vertrekt die gekoppeld is aan het tijdstip in het seizoen. Is het lente en wilt u meer informatie over de teelt of het gebruik van mais in de herfst, dan kan er zeer eenvoudig naar de keuzebalk ‘Herfst’ geswitcht worden.

Bezoek de App store of Google Play om de KWS-maismanager App gratis te downloaden:
Beschikt u niet over een smartphone of tablet, dan kan dezelfde informatie over de teelt en gebruik van mais ook worden ingezien op www.kws-maismanager.com. Tevens zijn er via de websites www.boerderij.nl en www.kwsbenelux.com interessante video’s te bekijken die de belangrijkste aspecten van de teelt van mais in beeld brengen.