Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Neem een mestmonster
Om het resultaat van de berekening in de bemestingsbalans nog nauwkeuriger te laten zijn is het zeer wenselijk om te weten wat de werkelijke samenstelling is van de mest op het bedrijf. De reden is dat de werkelijke samenstelling vaak niet (meer) overeen komt met de samenstelling zoals die verwacht wordt. Dat de spreiding in de samenstelling behoorlijk groot kan zijn en zelfs tot wel 30% kunnen afwijken bewijzen de gegevens in de tabel. Daarom is een analyse van de mest sterk aan te bevelen. Een monsternamepakket voor het verzamelen van een mestmonster is aan te vragen bij BLGG AgroXpertus. Zorg voor verkrijging van het juiste beeld dat er een representatief monster wordt genomen van goed gemixte mest.
Mestmonster