Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Maak een bemestingsbalans voor maïs

Een bemestingsbalans levert inzichten op die nodig zijn voor een voldoende aanvulling met bijvoorbeeld kalium, een voedingsstof die bij de bemesting van maïs meer aandacht verdient. Een goede aanvoer van voedingsstoffen voor de groei van de maïs betekent voor de hoofdelementen: stikstof, 175-250 kg/ha, fosfaat, 80-110 kg/ha en kalium 250-300 kg/ha. De vraag of de onttrekking van maïs van bijvoorbeeld stikstof eerder op 250 kg/ha dan op 175 kg/ha ligt, heeft te maken met de genetisch bepaalde opbrengstpotentie van het gekozen maïsras. Een middenvroeg en daarmee vaak ook massaal maïsgewas zal meer nutriënten onttrekken en vraagt daarom een betere bemesting. De tool ‘Bemestingsbalans’ op de website www.kws-maïsmanager.nl of op de KWS-maïsmanager App is een heel handig hulpmiddel om op basis van de te verwachten droge stofopbrengst en mestgift (zowel organisch alsook mineraal) te beoordelen of er mogelijk kalium bijbemest moet worden. Daarnaast wordt rekening gehouden met een zekere nalevering vanuit de bodem door mineralisatie en kan aangegeven worden of er gebruik is gemaakt van een groenbemester.
Maak een bemestingsbalans