Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Let op de juiste zaaidiepte en zaaiafstand
Het is belangrijk om tijdens het zaaien de zaaidiepte en –afstand in de rij te controleren. Op de zwaardere klei-/leemgrond en met een fijn zaaibed moet een zaaidiepte van 3-4 cm worden nagestreefd. Liefst niet veel dieper i.v.m. de tragere opwarming van de zaaihorizont bij diepere zaai. Omdat op lichtere (zand/löss)grond deze zaaidiepte een te groot risico op uitdroging en een slechtere verankering in de grond geeft, moet op een dergelijke grond 5-6 cm als zaaidiepte aangehouden worden.
De zaaiafstand in de rij tussen 2 korrels is afhankelijk van de vroegrijpheidsklasse (FAO) waarin het te zaaien ras valt en het gebruiksdoel (silomaïs, korrelmaïs of energiemaïs). Zie de grafiek voor de benodigde eenheden maïszaad per hectare, behorende bij de afgestelde zaaiafstand. Voor gebruik als korrelmaïs mogen er 5.000 korrels per hectare minder gezaaid worden.
Een goed zaaibed