Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Zorg voor het tijdig onderwerken van de groenbemester
Een groenbemester moet massa vormen om stikstof te ‘vangen’ en uiteindelijk ook organische stof te kunnen leveren. Het moet echter ook weer tijdig ondergewerkt worden, voordat het door de stijgende bodemtemperaturen te massaal wordt, het juist weer stikstof gaat opnemen en te moeilijk onder te werken is en daarmee een zuurstofloze storende laag in de bodem gaat vormen. De maand maart is daarvoor de ideale periode.
Groenbemester onderwerken