Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Gebruik altijd een rijenmeststof in maïs, ook op derogatiebedrijven
Het gebruik van een rijenmeststof bij het zaaien van maïs ter bevordering van de beginontwikkeling, of ook wel startmeststof genoemd, is al heel snel zinvol. Stikstof uit een rijenmeststof in de rij toegepast werkt tussen de 1,25 en 1,5 keer beter dan bij een volveldse toepassing. Bij fosfaat is de efficiëntie zelfs het dubbele in vergelijking met een breedwerpige toediening. In Nederland is het gebruik van fosfaat, dus ook fosfaat in rijenmeststoffen op derogatiebedrijven niet meer toegestaan. Er zijn in de Benelux verschillende formuleringen en vormen (vast, vloeibaar, fijngranulaten en met of zonder coating) in de handel voor een juiste op de specifieke situatie afgestemde bemesting op maat. Ook zijn er formuleringen met hulpstoffen verkrijgbaar die de opname van de in de bodem aanwezige fosfaat kunnen verbeteren. Zorg bij rijenmeststoffen, zowel in vloeibare alsook in vaste korrelvorm (bij een grove granulering) voor een voldoende afstand ten opzichte van het zaad.
Een positieve invloed van een rijenbemesting kan snel teniet gedaan worden als de meststofkouters niet correct zijn afgesteld. De startmeststof moet 5 cm naast en 5 cm onder het zaad worden gelegd, opdat er geen zoutschade aan de kiemplantjes optreedt. Bij gebruik van een fijngranulaat/microgranulaat in de rij, mag hiervan afgeweken worden. Deze kan kort onder het zaad worden toegediend.
Rijenmeststof