Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Denk aan de juiste pH van het maïsperceel/de maïspercelen
Grondonderzoek, o.a. uitgevoerd door BLGG Agro Xpertus laat zien dat tussen de 55-60% van de maïspercelen een onvoldoende hoge tot veel te lage pH hebben. Onderzoeken uitgevoerd door PPO, in opdracht van Sibelco, hebben uitgewezen dat een te lage pH van maïspercelen een opbrengstderving oplevert tussen 5 en 9%, met uitschieters naar 9%. De belangrijkste oorzaak ligt in het gegeven dat een te lage pH de opneembaarheid van nutriënten zoals stikstof en fosfor vermindert. Er kan dan volgens advies voldoende bemest zijn, dan nog zal het gewas door de te lage pH niet die opbrengst/kwaliteit halen die ervan verwacht wordt. Het is dus zeer belangrijk om middels bekalking de pH van de grond middels een onderhoudsbekalking op niveau te houden, of met een reparatiebekalking op peil te brengen. Raadpleeg daarvoor het analyserapport afkomstig van het grondonderzoek.
Bekalken