Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Gerichte en adequate onkruidbestrijding in maïs door betere onkruidherkenning
Een vast onderdeel van de teelt van maïs is de bestrijding van onkruiden. Niet bestrijden is geen optie, omdat de aanwezigheid van onkruiden opbrengst- en kwaliteitsderving te weeg kan brengen als gevolg van de onderlinge concurrentie op het gebied van vocht, licht en nutriënten. Bij het chemisch bestrijden speelt het tijdstip en de dosering een heel belangrijke rol. Bestrijden op het verkeerde moment kan een remming op de ontwikkeling van maïs, met als resultaat opbrengstderving veroorzaken.
Om die reden is onkruidbestrijding voor opkomst van het maïsgewas in combinatie met een minder zware tweede na opkomst bespuiting (vanaf het 2e bladstadium) aan te bevelen. Om de onkruidbestrijding een nog grotere kans van slagen te geven, kunt u gebruik maken van de tool: ‘Onkruidherkenning’ op de KWS-Maïsmanager App. Aan de hand van de afbeeldingen kunt u de op uw maïsperceel aanwezige onkruiden herkennen. Op deze manier kan er door de persoon die de onkruidbestrijding gaat uitvoeren heel gericht en adequaat gehandeld worden. De App is snel en eenvoudig op uw smart phone of tablet van de App store of Google Play te downloaden. Laat u omwille van de actualiteit van toepassing en wegens het op de markt zijnde grote aantal onkruidbestrijdingsmiddelen en middelcombinaties, tijdig adviseren door gespecialiseerde leveranciers van onkruidbestrijdingsmiddelen en loonwerkers.
Gerichte onkruidbestrijding