Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Zaai gras onder maïs voor behoud van draagkracht en bodemvruchtbaarheid
Door (mest)wetgeving komt de bemesting van maïs en daarmee de opbrengst en tegelijkertijd ook de bodemvruchtbaarheid van het maïsperceel steeds meer onder druk te staan. Tevens zorgen steeds zwaarder wordende (oogst)machines voor een aanslag op de bodemstructuur. Om het kostbare productiemiddel grond te koesteren komt onderzaai van maïs met meestal Italiaans raaigras steeds meer en terecht onder de aandacht. Uit meerjarige ervaringen, onder andere opgedaan op proefboerderij De Marke (NL) blijkt met gras onderzaai de meerwaarde als ‘vanggewas’ van nutriënten, die voornamelijk door mineralisatie in het najaar beschikbaar komen, maar niet meer opgenomen worden door het maïsgewas. Uitspoeling, dus verlies van nutriënten, wordt op deze manier zoveel mogelijk tegen gegaan. Tegelijkertijd is met onderzaai de kans op een goed geslaagd gewas als voorvrucht in het voorjaar veel groter. De levering van effectieve organische stof uit dit grasgewas is zeer bruikbaar, aangezien de organische stofbalans op maïspercelen door de lagere mestgiften steeds vaker negatief is.
Voor een goed geslaagde gras onderzaai moet rekening gehouden worden met de volgende zaken:
1. Het beste moment om gras onder te zaaien is wanneer de maïs in het 6e bladstadium is en de rijen net niet sluiten.
2. Een efficiënte manier is deze zaai te combineren met het schoffelen van de grond en eventueel het bijbemesten met stikstof en/of kalium.
3. Bij bestrijding van de in maïs aanwezige onkruiden moet rekening gehouden worden met het feit dat er gras ondergezaaid wordt. Het is van belang om geen middelen te gebruiken die het gras teveel remmen of zelfs bestrijden. Uw loonwerker of leverancier van gewasbeschermingsmiddelen kan u daarin deskundig adviseren.
4. Gras onderzaai is geen optie wanneer de aaltjesdruk op het perceel een probleem is of wanneer door de zwaarte van de grond de kans op spoorvorming in het najaar te groot is. In deze gevallen is het zo snel mogelijk zaaien van de groenbemester na de oogst van de maïs de beste keuze.
Zaai gras onder maïs