Actuele maïsteeltadviezen voor de praktijk

Voederbiet (KWS Feedbeet) als smakelijke aanvulling in het melkveerantsoen

In 2015 is door KWS de vernieuwde voederbiet in de markt geïntroduceerd. Deze biet, KWS Feedbeet genoemd, kenmerkt zich door een hoge drogestofopbrengst en een hoog drogestofgehalte. Binnen de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, blijkt Feedbeet daarom een uitstekend derde gewas. Steeds meer melkveehouders kiezen voor dit interessante gewas binnen hun ruwvoerpakket.

Afrijping maïs zet goed door

Het oogstmoment voor silomais komt in een rap tempo dichterbij. Om hiervan een indicatie te krijgen, worden op verschillende plaatsen in de Benelux monsters genomen. De uitslagen van deze monsternames voor bepaling van de droge stof in de korrel en daarmee van het oogstmoment, zijn bekend. Over het geheel gezien kan gezegd worden dat de droge stofpercentages zo tussen de 6 en 8% hoger liggen dan op dezelfde datum in 2015.

Begeleid de teelt van mais met behulp van de KWS-maismanager App

Nu normaal gesproken de mais gezaaid is, is daarmee het groeiseizoen aangevangen. Afhankelijk van het teelt- en gebruiksdoel is de wens om een zo goed mogelijk eindresultaat te halen in de vorm van een maximale droge stofopbrengst en een optimale energiedichtheid. Juist onder de huidige uitdagende marktomstandigheden is het zo belangrijk om op de voerkosten te besparen door meer goed voer van eigen grond te halen. Of dit gehaald gaan worden is afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens dit seizoen, maar ook van u als teeltbegeleider.