inspiratiedag klauwgezondheid


Home Programma Sprekers Partners Locatie Contact Aanmelden


 

wilma steeneveld

Wilma Steeneveld
Universitair Docent Veterinaire Economie, Universiteit Utrecht

Wilma Steeneveld is opgegroeid op een melkveebedrijf in het Westen van het land. In 2006 rondde ze haar studie Dierwetenschappen af aan Wageningen Universiteit. Vervolgens promoveerde ze aan Universiteit Utrecht bij Faculteit Diergeneeskunde op detectie van klinische mastitis bij robotmelken. Daarna werkte ze 5 jaar bij de leerstoelgroep Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit op het gebied van economie van diergezondheid. Sinds 2015 werkt ze weer bij de faculteit Diergeneeskunde en geeft ze economie onderwijs aan de toekomstige dierenartsen. 

   
Gerben Meerema

Gerben Meerema
Nederlands Klauw Gezondheids Centrum (NKGC)

Naast zijn werkzaamheden voor het NKGC werkt Meerema als rundveedierenarts bij DAP West Betuwe in Meteren. "Mijn bijdrage ligt voornamelijk in koppelbehandeling, analyse van de bedrijfssituatie en toepassen van oplossingen. Klauwgezondheid is essentieel voor het welzijn van de koe. Met ons centrum willen we graag bijdragen om sectorbreed alle kennis en kunde op het gebied van klauwgezondheid te bundelen. Hierdoor ontstaat een platform dat bijdraagt aan duurzame en verantwoorde melkveehouderij."

   
jan lievaart

Jan Lievaart
Nederlands Klauw Gezondheids Centrum (NKGC)

Jan Lievaart is na zijn studie aan de Agrarische Hogeschool in Dronten (richting veehouderij en bedrijfseconomie) in 2000 afgestudeerd aan de Faculteit Diergeneeskunde. Zijn eerste werkkring was dierenartsenpraktijk Tubbergen, waarna hij in 2002 ging werken als rundveedierenarts bij de buitenpraktijk landbouwhuisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde. Tijdens zijn aanstelling in de buitenpraktijk behaalde hij een Masters Veterinaire Epidemiologie en een PhD met als titel “Somatic Cell Count in Dairy Herds”. Vanaf begin 2007 tot 2011 was Lievaart verbonden als veterinair epidemioloog aan de School of Animal and Veterinary Sciences van de Charles Sturt University in Wagga Wagga, Australië. Deze baan werd gecombineerd met een aanstelling als research fellow aan het EH Graham Centre, een agrarisch innovatief onderzoekscentrum. Begin mei 2010 werd Lievaart ook hoofd van de disciplinegroep “Production Animals and Epidemiology” binnen dezelfde School of Animal and Veterinary Sciences. Sinds 2012 werkt hij weer in Nederland en ondersteunt het management van diverse rundveepraktijken, met als doel het omschrijven van de missie en visie en het realiseren van de daaruit voortkomende doelstellingen. Daarnaast is Lievaart één van de oprichters van 3 innovatieve start-ups in veterinaire wereld: het NKGC, Cowcept en JongveeCoach.

   
tonnie vissers

Tonnie Vissers
CRV 

Tonnie Vissers, is inmiddels 35 actief in de rundveeverbetering met als specificatie de fokkerij.Daarnaast veel ervaring in sales en marketing.
Inspiratie krijg ik ook vooral vanuit de klant/veehouder. Wat is zijn doel, hoe gaat hij om met zijn bedrijf en wat wil de veehouder bereiken?Daar past ook de vraag hoe de veehouder omgaat met het management rondom zijn koeien.Klauwgezondheid speelt daarbij een bijzonder belangrijke factor. Een koe is namelijk voor 90% kreupel vanuit de klauw.Goede verzorging en specifieke data spelen daarin een cruciale rol.Klauwgezondheid en Digiklauw gaan daarom hand in hand.

 

 

han tellegen

Han Tellegen
Dairy Training Centre 

Han verzorgt al 20 jaar training en opleiding in adviesvaardigheden aan erfbetreders. Dairy Training Centre traint zowel de erfbetreder als de melkveehouder in ondernemerschap, management adviesvaardigheden en praktische vaardigheden.

   
Pleun Penterman

Pleun Penterman
MSD Animal Health

Ik ben Pleun Penterman, geboren en opgegroeid in Zieuwent op het melkveebedrijf van mijn ouders. Ik heb het reilen en zeilen op een boerderij en natuurlijk ook de liefde voor dieren, in het speciaal de koe, met de paplepel ingegoten gekregen. Na een jaar Australie te hebben verkend ben ik begonnen aan de studie Diergeneeskunde in Utrecht, richting landbouwhuisdieren. Al ver voor het moment dat ik officieel dierenarts was wist ik het al, ik wil terug naar de Achterhoek. Ik heb zes jaar met veel plezier gewerkt in Gelselaar en omstreken als rundveedierenarts. Twee jaar geleden ben ik begonnen bij MSD met het ondersteunen van dierenartsen die tegen gezondheidsproblemen aanlopen. Ik richt me met name op uiergezondheid, long problemen, klauwaandoeningen en pijnbestrijding. Tijdens mijn werk hou ik ervan om mensen te enthousiasmeren of aan het denken te zetten, zodat we samen kunnen werken aan een betere diergezondheid en preventie van veel dierziekten die bij rundvee voorkomen.

   
Corine in 't anker

Corine in ‘t Anker
Lely Nederland

Na haar studie Dierwetenschappen aan de Universiteit Wageningen startte ze, in 2004 haar loopbaan bij Hendrix UTD als nutritionist rundvee. In deze rol was ze verantwoordelijk voor de samenstelling van de voeders voor melkvee, jongvee, geiten en vleesvee. Na 5 jaar maakte ze de overstap naar productmanager rundvee. In deze functie stond de implementatie van producten en hulpmiddelen en de schakel tussen de markt, de salesteams en onderzoek centraal.Sinds 2014 is Corine werkzaam bij Lely Nederland als commercieel productspecialist aftermarket voor de regio BeNeLux en Zwitserland. In deze functie is de verantwoordelijk voor de ondersteuning van Lely Centers en verkopers op het gebied van consumables, producten zoals reinigingsmiddelen en slijtdelen voor melkrobot, uierverzorgings- en klauwverzorgingsproducten. De onderssteuning bestaat voornamelijk uit training en coaching. Tevens is ze product verantwoordelijk voor de Lely Meteor – klauwgezondheidsaanpak. Een aanpak die zich richt op alle factoren die invloed hebben op klauwgezondheid en op alle diergroepen: jongvee, droge koeien en melkvee. 

   
Gerrit Meulenaar

Gerrit Meulenaar
Lely Nederland

Gerrit Meulenaar is in 1997 begonnen als bedrijfsadviseur Rundvee bij Cavo Latuco in Utrecht na de studie Nederlandse Landbouw aan de agrarische hoge school in Leeuwarden  in 1996 te hebben afgerond. Vanaf 2000 is Gerrit werkzaam geweest bij Hendrix UTD  als bedrijfsadviseur en later als sectorspecialist. In deze rol  is hij met name verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen,  implementeren en trainen van verschillende managementstrategieën voor droogstand, voeding, vruchtbaarheid en klauwgezondheid op het melkveebedrijf. In Januari 2014 is de overstap naar Lely Nederland gemaakt. Binnen Lely Nederland is Gerrit verantwoordelijk voor Farm Management Support. Lely Farm Management Support houd zich bezig met alle (klant)vraagstukken rondom de koe in relatie tot de producten van Lely en het management hiervan. Vanuit zijn rol is Gerrit nauw betrokken bij de validatie en implementatie van de Lely Meteor-klauwgezondheidsaanpak.

   
gert roeloefs

Gert Roelofs
ABZ Diervoeding

Gert Roelofs is een ervaren voedingsdeskundige, die na zijn studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen al bijna 30 jaar werkzaam is in de mengvoederindustrie. Hij heeft zowel veel nutritionele ervaring als praktische ervaring in met name de voeding van melkvee. Een gezonde melkkoe, die gemakkelijk veel melk produceert, is voor hem een belangrijke enthousiasmerende factor. Kennis van voedermiddelen, nutrienten en vertering, koesignalen, visie op melkveebedrijf en voertechniek zijn kerncompetenties. Bij ABZ-Diervoeding is Gert mede-verantwoordelijk voor de opleiding van de jonge melkvee-specialisten en geeft hij zijn bijdrage aan het ontwikkelen en vermarkten van innovaties in de melkveevoeding.

 


anne-marie van der linden


Sponsors

wopadigiklauwdigiklauwdigiklauwmerial

Organisatie

nederlands klauw gezondheids centrum boerderij 

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.