inspiratiedag klauwgezondheid


Home Programma Sprekers Partners Locatie Contact Aanmelden


 

wilma steeneveld

Wilma Steeneveld
Assistant Professor on Veterinary Economics, Universiteit Utrecht

Wilma Steeneveld is geboren en getogen op een melkveebedrijf in het westen van het land. In 2006 rondde ze haar studie Dierwetenschappen af aan Wageningen Universiteit. Vervolgens promoveerde ze aan Universiteit Utrecht (bij Faculteit Diergeneeskunde) op het gebied van detectie van klinische mastitis bij robotmelken. Daarna werkte ze 5 jaar bij de leerstoelgroep Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit op het gebied van economie van diergezondheid. Sinds 2015 werkt ze weer bij de faculteit Diergeneeskunde en geeft ze economie onderwijs aan de toekomstige dierenartsen. 

   
Gerben Meerema

Gerben Meerema
Nederlands Klauw Gezondheids Centrum (NKGC)

Naast mijn werkzaamheden voor het NKGC ben ik rundveedierenarts bij DAP West Betuwe in Meteren. Een gemengde dierenartsenpraktijk tussen de Waal en de Lek. Onze praktijk neem deel aan het NKGC omdat wij denken dat je alleen door specialisatie stappen vooruit kunt maken. Mijn bijdrage ligt voornamelijk in koppelbehandeling, analyse van de bedrijfssituatie en toepassen van oplossingen.Klauwgezondheid is essentieel voor het welzijn van de koe. Met ons centrum willen we graag bijdragen om sector breed alle kennis en kunde op het gebied van klauwgezondheid te bundelen. Hierdoor ontstaat een platform wat bijdraagt aan duurzame en verantwoorde melkveehouderij. Waar melkveehouders, klauwverzorgers, voederspecialisten, wetenschappers, dierenartsen enzovoort kunnen vragen en bijdragen

   
jan lievaart

Jan Lievaart
Nederlands Klauw Gezondheids Centrum (NKGC)

Jan Lievaart is na zijn studie aan de Agrarische Hogeschool in Dronten (richting veehouderij en bedrijfseconomie) in 2000 afgestudeerd aan de Faculteit Diergeneeskunde.  Zijn eerste werkkring was dierenartsenpraktijk Tubbergen, waarna hij in 2002 ging werken als rundveedierenarts bij de buitenpraktijk landbouwhuisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde.  Tijdens zijn aanstelling in de buitenpraktijk behaalde hij een Masters Veterinaire Epidemiologie en een PhD met als titel “Somatic Cell Count in Dairy Herds”. Vanaf begin 2007 tot 2011 was Lievaart verbonden als veterinair epidemioloog aan de School of Animal and Veterinary Sciences van de Charles Sturt University in Wagga Wagga, Australië. Deze baan werd gecombineerd met een aanstelling als research fellow aan het EH Graham Centre, een agrarisch innovatief onderzoekscentrum. Begin mei 2010 werd Lievaart ook hoofd van de disciplinegroep “Production Animals and Epidemiology” binnen dezelfde School of Animal and Veterinary Sciences. Sinds 2012 werkt hij weer in Nederland en ondersteunt het management van diverse rundveepraktijken, met als doel het omschrijven van de missie en visie en het realiseren van de daaruit voortkomende doelstellingen . Daarnaast is Lievaart één van de oprichters van 3 innovatieve start-ups in veterinaire wereld: het NKGC, Cowcept en JongveeCoach.

 

 

 


anne-marie van der linden


Organisatie

nederlands klauw gezondheids centrum boerderij 

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.