inspiratiedag klauwgezondheid


Home Programma Sprekers Partners Locatie Contact Aanmelden


Programma (onder voorbehoud)

09.00 uur Ontvangst
   
09.30 uur Opening
  Jan Vullings, Hoofdredacteur Boerderij
   
09.40 uur 

Kosten versus baten bij klauwproblemen
Er zijn veel verschillende klauwaandoeningen, die elk een verschillende aanpak en een behandelduur nodig hebben. Dit resulteert in wisselende kosten en tijdsinvestering per klauwaandoening per koe. Afhankelijk van de omstandigheden in de stal en het management kunnen deze kosten per bedrijf variëren. Vaak schatten we de gevolgen qua kosten lager in, maar wat zijn de daadwerkelijke kosten? Waar zit de kostenverdeling per aandoening precies en wat zijn de economische gevolgen? En hoe berekend u de jaarlijks gemaakte kosten voor klauwgezondheid op uw bedrijf? 

  Wilma Steeneveld, Assistant Professor on Veterinary Economics,  Universiteit Utrecht
   
10.10 uur Gedrag jongvee en klauwgezondheid aan de hand van time lapse videos
De bewegingen van de koe bij het lopen kan al heel wat over de klauwgezondheid vertellen. Hoe mobiel is uw koe? Op tijd vaststellen van kreupelheid of afwijkende bewegingen kan erger voorkomen.
  Jan Lievaart, Nederlands KlauwGezondheidsCentrum (NKGC)
   
10.30 uur Koffiepauze
 
11.00 uur De aanpak van klauwgezondheid in de praktijk: Simpele aanpassingen voor gezondere klauwen 
Praktisch verhaal van een melkveehouder.
   
11.25 uur Het effect van voeding op de klauwgezondheid
Voeding is een belangrijke factor die invloed heeft op de klauwgezondheid. Doordat de koe zelf continu de klauw aanmaakt zie je haar voedingstoestand terug in de hoornkwaliteit. Stoornissen in de stofwisseling beïnvloeden de hoornkwaliteit van de klauw. Hoe zorg je met een voeding in alle levensfases van de koe voor harde, sterke klauwen? 
   
12.00 uur Lunch
   
13.15 uur Workshop ronde 1
In kleine groepen neemt u deel aan 4 workshops :
   

Workshop 1
Verschillende klauwdefecten bekeken
Hoe zien klauwdefecten er aan de binnenkant van de klauw uit? Doorsnede van verschillende klauwdefecten bekeken.
  Gerben Meerema, Nederlands KlauwGezondheidsCentrum (NKGC)
   

Workshop 2
Volgt
   

Workshop 3
Volgt
   
  Workshop 4
Volgt
   
13.50 uur  Workshop ronde 2
   
14.20 uur Koffiepauze
   
14.45 uur Workshopronde 3
   
15.20 uur Workshopronde 4
   
16.00 uur  Borrel
 

anne-marie van der linden


Organisatie

nederlands klauw gezondheids centrum boerderij 

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.