<!—No advertisement -->

gezonde melkveehouderij


Home Programma Sprekers UG Award Dierenartsensessie Locatie Contact Aanmelden


theo lam

Theo Lam (dagvoorzitter)
Hoogleraar mastitismanagement en melkkwaliteit aan de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht 

Theo Lam is hoofd van de afdeling Research en Development (R&D) van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer. Binnen de GD participeert de afdeling R&D in intern- en extern gefinancierd onderzoek, ondersteunt zij laboratorium en marktafdelingen en is zij verantwoordelijk voor de productontwikkeling. Daarnaast is Theo in deeltijd hoogleraar bij het departement landbouwhuisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Zijn aandachtsveld daar is uiergezondheid en melkkwaliteit bij het rund. Hij was projectleider van UGCN, het Uier Gezondheids Centrum Nederland. Van 1997-2007 was Theo werkzaam als dierenarts-practicus bij ‘de Graafschap Dierenartsen’ in Vorden en omgeving in de Achterhoek. Daarvoor werkte hij bij de toenmalige vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Voortplanting in Utrecht, waar hij naast praktijkwerk werkte aan toegepast onderzoek. Theo is a voormalig voorzitter van de Groep Geneeskunde van het Rund van de KNMvD .

   
miel hostens

Miel Hostens
Postdoctoraal onderzoeker Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent.

Miel Hostens promoveerde in 2012 tot doctor in de diergeneeskunde op zijn onderzoek naar 'Health and fertility challenges in high yielding dairy cows during the transition period and the use of dietary fatty acids as an optimization strategy'. Hij startte zijn loopbaan als dierenarts bij Dierenkliniek Den Ham. Vanaf 2007 werkte hij als doctoraalstudent aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van Universiteit Gent aan het IWT-landbouwproject “Inductie van melkvetdepressie d.m.v. specifieke vetzuren voor vermindering van de negatieve energie-balans in het begin van de lactatie van hoogproductief melkvee en relatie met vruchtbaarheid”. In 2011 werd hij voltijds assistent Bedrijfsdiergeneeskunde. Naast zijn promotieonderzoek gaf hij klinisch onderwijs aan de laatstejaarsstudenten diergeneeskunde. Miel is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsbegeleidingstak van de Bedrijfsdiergeneeskunde. Sinds 2015 werkt hij mee in het Europese www.GplusE.eu project. Daar is hij verantwoordelijk voor een werkpakket met als doel het centraliseren en statistisch verwerken van de gegevens van hoogproductief melkvee. Dit project focust op het ontdekken van nieuwe verbanden tussen het genoom en fenotype van hoogproductief melkvee.

   
 ids postma Ids Postma
Oud-Olympisch schaatskampioen, melkt 375 koeien in Dearsum.
   

Sprekers tijdens de subsessies Uiergezondheid

   
christian scherpenzeel

Christian Scherpenzeel 
Rundveedierenarts bij GD, aandachtsgebied Uiergezondheid

Christian Scherpenzeel is na zijn studie diergeneeskunde gestart in de praktijk, waar hij in een groot praktijkgebied als rundveedierenarts dienst heeft gedaan. Hierna heeft hij twee jaar op de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht gewerkt als universitair docent/onderzoeker. Christian heeft ruime ervaring in de diergeneeskunde van landbouwhuisdieren en de agrarische sector. Naast projectmatige onderzoeken voor de melkveesector en de (farmaceutische) industrie staat hij nog dagelijks in de praktijk, waarbij zijn specifieke expertise gericht is op het gebied van uiergezondheid, melkkwaliteit, antibiotica & resistentie. Christian heeft tevens meegewerkt aan grote internationale projecten in onder andere de Verenigde Staten, Oekraïne en Vietnam. Binnen het UGA-team van GD combineert hij wetenschappelijke onderzoeksprojecten met specialistische praktijkgerichte kennis. Ook het ontwikkelen en vernieuwen van de uiergezondheidsproducten en monitoring van infectieuze aandoeningen behoort tot zijn taken. In zijn promotietraject rondom (selectief) droogzetten van melkvee is hij zijn wetenschappelijke basis aan het verankeren, zonder de praktijk uit het oog te verliezen.

   
tine van werven

Tine van Werven
Universitair hoofddocent aan Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde en rundveearts bij zowel Universiteit Utrecht als de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP)

Tine van Werven is sinds 1988 dierenarts en ging al vrij snel na haar afstuderen werken bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Al tijdens haar studie zag ze de uitdagingen van de bedrijfsdiergeneeskunde op melkveebedrijven; samen met de veehouder zorgen voor een optimaal resultaat. Samen werken aan een goede bedrijfsvoering waarin preventie van dierziekten centraal staat. Binnen de vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Voortplanting deed ze haar promotieonderzoek naar E.coli mastitis. Sinds april 2009 werkt ze behalve op de faculteit ook in de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk in Harmelen. Binnen deze grote fusiepraktijk houdt ze zich bezig met verantwoord antibioticumgebruik en doet ze onderzoek naar onder meer de werkzaamheid van vaccins en veldstudies met nieuwe therapieën. 

   
ryan van egmond

Ryan van Egmond
Rundveedierenarts bij GD, aandachtsgebied uiergezondheid en voeding

Ryan van Egmond is opgegroeid op een melkveebedrijf in Zuid-Holland. Hij heeft de Hogere Landbouwschool in Dordrecht gevolgd en ging daarna diergeneeskunde studeren aan Universiteit Utrecht. Hij heeft in de farmaceutische industrie gewerkt voor de bedrijven Pharmacia AH en Pfizer AH en is als praktiserend dierenarts werkzaam geweest in Nederland en Zweden. Nu is Ryan werkzaam bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, met de aandachtsgebieden uiergezondheid en voeding.

   

Sprekers tijdens de subsessies Vruchtbaarheid

   
saskia van der drift

Saskia van der Drift
Onderzoeker R&D-afdeling, GD

Saskia van der Drift is dierenarts en werkt als onderzoeker op de R&D-afdeling van GD. Ze houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten voor melkkoeien. Hiermee wil GD veehouders ondersteunen bij het monitoren van de diergezondheid op hun bedrijf. Saskia heeft een aantal jaar geleden promotieonderzoek gedaan naar ketose (slepende melkziekte) bij melkkoeien. Hierbij heeft zij gekeken naar de afbraak van spiereiwit door een negatieve eiwitbalans rondom afkalven. Ook heeft ze gewerkt aan het monitoren van ketose bij verse koeien via de MPR. De droogstand, de negatieve energiebalans en stofwisselingsziekten bij melkkoeien zijn voor haar belangrijke aandachtsvelden. 

 

 

hilde aardema

Hilde Aardema
Chef de Clinique en onderzoeker bij het Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde

Hilde Aardema studeerde in 2005 af  in Diergeneeskunde, richting Landbouwhuisdieren. Na haar afstuderen werkte ze als rundveedierenarts in 2006 in de Zuidwesthoek in Friesland bij DAP van Waard tot Klif, tot het moment dat ze de kans kreeg om als ADIKO aan de slag te gaan bij de Faculteit Diergeneeskunde. Begin 2007 begon ze met een AIO-traject bij het Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren en startte ze gelijktijdig met de Europese specialisten opleiding voor voortplanting (ECAR). Begin 2014 promoveerde ze op het onderwerp “Impact van vrije vetzuren op de ontwikkelingscompetentie van de eicel in melkkoeien” en in 2015 behaalde ze haar Europese voortplantingsspecialisme. Sinds 2014 is ze werkzaam als Chef de Clinique en onderzoeker bij het Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde.  

 

 

geert opsomer

Geert  Opsomer
Hoofddocent Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van Universiteit Gent

Geert Opsomer promoveerde in 1989 tot doctor in de diergeneeskunde aan Universiteit Gent. Onmiddellijk na zijn afstuderen trad Geert in dienst van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van Universiteit Gent en promoveerde hij in 1999 tot doctor in de diergeneeskundige wetenschappen ('Anoestrus post partum in high yielding dairy cows: a field study'). In 1995 behaalde Geert zijn licentiaatsdiploma in de dierlijke productie, waarna hij ook als Europees specialist erkend werd als diplomaat van het European College of Animal Reproduction (2002) en European College of Bovine Health Management (2004). Momenteel is Geert nog steeds in dezelfde vakgroep werkzaam als hoofddocent en is hij vooral betrokken bij het onderwijs en onderzoek inzake bedrijfsdiergeneeskunde en vruchtbaarheid op rundveebedrijven. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de interactie tussen het metabolisme en de vruchtbaarheidsresultaten van hoogproductieve melkkoeien. Daarnaast is zijn onderzoeksteam betrokken bij een groot EU-project waarin zij een web based platform ontwikkelen voor het nog beter opvolgen en diergeneeskundig begeleiden van rundveebedrijven. Geert is coördinator voor de opleiding van de studenten diergeneeskunde die afstuderen in de richting‘Herkauwers’ en biedt studenten een praktijkgerichte, klinische opleiding aan. In dat opzicht hecht hij veel belang aan het in stand houden en verder ontwikkelen van de Buitenpraktijk (= praktijk landhouwhuisdieren) verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde.

   

Sprekers tijdens de bonussessies

sjaak uiterwaal

Sjaak Uiterwaal
Dierenarts bij Slingeland Dierenartsen

Als zoon van een melkveehouder begon Sjaak Uiterwaal in 2001 aan de studie Diergeneeskunde in Utrecht. Daarvoor heeft hij de has in Den Bosch afgerond. In 2007 startte Sjaak als dierenarts in Kranenburg, Duitsland. Sinds januari 2009 is hij werkzaam bij Slingeland Dierenartsen in de Achterhoek. Hij richt zich met name op het begeleiden van melkveebedrijven. Sjaak denkt met de veehouder mee over gangbare zaken en bedrijfsproblemen. Daar waar nodig ondersteunt hij de veehouder in zijn bedrijfsvoering.

   
pieter passcheyn

Pieter Passchyn
Dierenarts bij Milk@vice 

Pieter Passchyn is als dierenarts afgestudeerd in 2001, studierichting herkauwers. Onmiddellijk na afstuderen stapte hij in de praktijk, waar hij zich voornamelijk bezighield met de begeleiding van melkveebedrijven. Tijdens zijn praktijkjaren begon hij in 2007 met een doctoraat aan de Universiteit Gent, Vakgroep Verloskunde, Voorplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde. Zijn proefschrift gaat over uiergezondheidsmanagement bij melkvee. In juni 2010 stapte hij uit de praktijk om zich volledig te kunnen toeleggen op begeleiding en advisering van melkveebedrijven. Milk@vice was geboren. Pieter is sinds 2007 ook lid van het M-team.

   
angelique rijpert

Angelique Rijpert
Technisch Consultant Ruminants bij Elanco

Angelique Rijpert studeerde diergeneeskunde in Utrecht. Na haar afstuderen in 1998 ging ze de praktijk in en  werkte voornamelijk in het melkvee. Ze wordt uitgedaagd door een bedrijfsmatige aanpak van diergeneeskunde met aandacht voor samenwerken, preventie, advisering en economie. Dit legde onder meer de basis voor haar besluit in 2015 om de praktijk na 17 jaar te verlaten en bij Elanco te gaan werken als Technisch Consultant Herkauwers in het herkauwer-team. In die hoedanigheid is ze verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van het herkauwer-team, maar ook van dierenartsen en veehouders die met concepten en producten van Elanco werken. Elanco heeft voor wat betreft melkvee een belangrijke focus op preventie van transitieziekten gedurende 'the Vital 90 Days'; de periode van 60 dagen voor tot 30 dagen na afkalven.

   
ruben tolboom

Ruben Tolboom
Dierenarts bij Boehringer Ingelheim

Sinds 1 mei 2014 is Ruben Tolboom werkzaam bij Boehringer Ingelheim. Daarvoor was hij 12 jaar dierenarts in de omgeving van Deventer. Daarbij was hij voornamelijk actief op melkveebedrijven. In zijn huidige functie combineert hij praktische ervaring met de technische ondersteuning van producten. Hiervoor is hij vooral te vinden tussen de koeien en op de dierenartsenpraktijk.


wijnand hogenkamp


 

elancohipramerialunivespeerstra diamond vboeringer ingelheim

Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.