Rundveehouderij

Foto & video 9894 x bekeken 1 reactie

Proefstal met nieuwe vloer en eischaal-diepstrooisel

Maatschap Heeren in Odiliapeel werkt met Ovocal in de boxen. Ook bedachten de ondernemers zelf een nieuwe emissiearme dichte vloer.

Foto

 • Jos Heeren (32) bouwde in maatschap met zijn ouders Theo (60) en Betty (56) een nieuwe ligboxenstal op hun melkveebedrijf in Odiliapeel (N.-Br.). Tot voor kort melkten ze in een oude overbezette stal met 120 boxen, te weinig vreetplaatsen en een 2x7 melkstal zonder automatische afname.

  Jos Heeren (32) bouwde in maatschap met zijn ouders Theo (60) en Betty (56) een nieuwe ligboxenstal op hun melkveebedrijf in Odiliapeel (N.-Br.). Tot voor kort melkten ze in een oude overbezette stal met 120 boxen, te weinig vreetplaatsen en een 2x7 melkstal zonder automatische afname.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 

Inmiddels zijn de koeien verhuisd naar hun nieuwe onderkomen met 230 diepstrooiselligboxen. Drie DeLaval-robots melken nu de koeien.

  Inmiddels zijn de koeien verhuisd naar hun nieuwe onderkomen met 230 diepstrooiselligboxen. Drie DeLaval-robots melken nu de koeien.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Een overzicht van de stal. Het overschakelen op de robots ging bijna vanzelf. “Achteraf gezien hebben we ons druk gemaakt om niets”, zegt Jos. De robotleverancier begeleidde de overgang gedurende de eerste drie dagen en twee nachten. In de stal is gestuurd koeverkeer.

  Een overzicht van de stal. Het overschakelen op de robots ging bijna vanzelf. “Achteraf gezien hebben we ons druk gemaakt om niets”, zegt Jos. De robotleverancier begeleidde de overgang gedurende de eerste drie dagen en twee nachten. In de stal is gestuurd koeverkeer.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 

De koeien lopen op een emissiearme dichte vloer van leverancier Animat Nederland. Samen met enkele andere veehouders stond Heeren aan de wieg van de ontwikkeling ervan. Heeren was op zoek naar een volledig dichte vloer, omdat een deel van de stal kelderloos is gebouwd. Geen enkele dichte vloer op de RAV-lijst voldeed volgens hem aan de strengere ammoniakreductie-eisen die in Noord-Brabant gelden. Daarom ontwikkelde hij er zelf een.

  De koeien lopen op een emissiearme dichte vloer van leverancier Animat Nederland. Samen met enkele andere veehouders stond Heeren aan de wieg van de ontwikkeling ervan. Heeren was op zoek naar een volledig dichte vloer, omdat een deel van de stal kelderloos is gebouwd. Geen enkele dichte vloer op de RAV-lijst voldeed volgens hem aan de strengere ammoniakreductie-eisen die in Noord-Brabant gelden. Daarom ontwikkelde hij er zelf een.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 

De dichte vloer is bekleed met geprofileerd rubber en ligt onder 2 procent afschot naar het midden.

  De dichte vloer is bekleed met geprofileerd rubber en ligt onder 2 procent afschot naar het midden.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De urine loopt dankzij het afschot direct naar de centrale urinegoot van 4x4 centimeter. Dit verkleint het emissieoppervlak direct en resulteert in een berekende ammoniakuitstoot van 6,4 kilo per dierplaats per jaar.

  De urine loopt dankzij het afschot direct naar de centrale urinegoot van 4x4 centimeter. Dit verkleint het emissieoppervlak direct en resulteert in een berekende ammoniakuitstoot van 6,4 kilo per dierplaats per jaar.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Via de goot loopt de urine uiteindelijk de mestkelder in.

  Via de goot loopt de urine uiteindelijk de mestkelder in.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Vaste mestschuiven houden de vloer schoon. Deze afstort bevindt zich tussen de koeien.

  Vaste mestschuiven houden de vloer schoon. Deze afstort bevindt zich tussen de koeien.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De klep opent vanzelf een stukje, doordat de wigvormige schuif deze open drukt.

  De klep opent vanzelf een stukje, doordat de wigvormige schuif deze open drukt.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Deze schuif is bij wijze van proef voorzien van een borstel voor extra reiniging.

  Deze schuif is bij wijze van proef voorzien van een borstel voor extra reiniging.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De vloer bevalt tot nu toe prima. Wel heeft Heeren last van damslapers. Ondanks de riante diepstrooiselboxen liggen sommige koeien graag op de dichte vloer of op de doorsteken.

  De vloer bevalt tot nu toe prima. Wel heeft Heeren last van damslapers. Ondanks de riante diepstrooiselboxen liggen sommige koeien graag op de dichte vloer of op de doorsteken.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Zo hoort het natuurlijk. Diepstrooisel was een zekerheid toen Heeren de bouwplannen maakte. Deze zijn nu gevuld met Ovocal, een kalkrijk product dat bestaat uit gemalen eierschalen uit de eierverwerkende industrie.

  Zo hoort het natuurlijk. Diepstrooisel was een zekerheid toen Heeren de bouwplannen maakte. Deze zijn nu gevuld met Ovocal, een kalkrijk product dat bestaat uit gemalen eierschalen uit de eierverwerkende industrie.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het product is verhit, dus vrij van bacteriën als salmonella. Het is GMP-erkend, pluimveehouders voeren het ook wel bij om in de kalkbehoefte van hun kippen te voorzien.

  Het product is verhit, dus vrij van bacteriën als salmonella. Het is GMP-erkend, pluimveehouders voeren het ook wel bij om in de kalkbehoefte van hun kippen te voorzien.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Heeren reed in totaal 160 ton à €45 in de boxen. Het verbruik lag in de eerste weken vrij hoog. Deels omdat het product nog niet echt vast in de boxen lag, deels omdat de koeien uit onwennigheid in de boxen groeven. Nu zakt het verbruik al. “Ik schat straks zo’n 20 kilo per koe per week te verbruiken. Wat betreft prijs kan het dan zeker concurreren met andere strooisels.”
Een nadeel is dat de gemalen eierschalen stoffig zijn. Vooral tijdens het instrooien is dat duidelijk te zien. Theo demonstreert dat hier met een bats. “Daarom willen we een sproeier op de verdeelbak bouwen”, geeft hij aan.

  Heeren reed in totaal 160 ton à €45 in de boxen. Het verbruik lag in de eerste weken vrij hoog. Deels omdat het product nog niet echt vast in de boxen lag, deels omdat de koeien uit onwennigheid in de boxen groeven. Nu zakt het verbruik al. “Ik schat straks zo’n 20 kilo per koe per week te verbruiken. Wat betreft prijs kan het dan zeker concurreren met andere strooisels.” Een nadeel is dat de gemalen eierschalen stoffig zijn. Vooral tijdens het instrooien is dat duidelijk te zien. Theo demonstreert dat hier met een bats. “Daarom willen we een sproeier op de verdeelbak bouwen”, geeft hij aan.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Door de witte kalkrestjes op de vloer is deze extra stroef en dus goed beloopbaar.

  Door de witte kalkrestjes op de vloer is deze extra stroef en dus goed beloopbaar.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Problematisch zijn her en der de ervaringen met diverse kalken in de mestput. Door goed te mixen valt dat mee, vindt Jos. Na de eerste snede reed hij al mest uit de nieuwe stal uit. “De witte deeltjes zweven tussen de zware mestdeeltjes. Ook in het land vind je ze terug.”

  Problematisch zijn her en der de ervaringen met diverse kalken in de mestput. Door goed te mixen valt dat mee, vindt Jos. Na de eerste snede reed hij al mest uit de nieuwe stal uit. “De witte deeltjes zweven tussen de zware mestdeeltjes. Ook in het land vind je ze terug.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De stal bestaat uit twee delen. Het achterste deel is volledig onderkelderd. Het voorste deel en de roboteilanden niet. Alle mestschuiven storten af in deze centrale dwarsput met een inhoud van 320 kuub. De put ligt onder de wachtruimte voor de robots en loopt van links naar rechts onder de stal. Dat is voldoende voor drie tot vier weken opslag. Dan kan Heeren de mest scheiden, uitrijden of deze via schuiven rechtstreeks in een van de acht andere aparte putten laten lopen. In de toekomst kan de melkveehouder zo diverse soorten mest naast elkaar opslaan. In totaal is er 2.700 kuub opslag onder de stal

  De stal bestaat uit twee delen. Het achterste deel is volledig onderkelderd. Het voorste deel en de roboteilanden niet. Alle mestschuiven storten af in deze centrale dwarsput met een inhoud van 320 kuub. De put ligt onder de wachtruimte voor de robots en loopt van links naar rechts onder de stal. Dat is voldoende voor drie tot vier weken opslag. Dan kan Heeren de mest scheiden, uitrijden of deze via schuiven rechtstreeks in een van de acht andere aparte putten laten lopen. In de toekomst kan de melkveehouder zo diverse soorten mest naast elkaar opslaan. In totaal is er 2.700 kuub opslag onder de stal

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Het stalgedeelte voor de droge koeien is kelderloos gebouwd.

  Het stalgedeelte voor de droge koeien is kelderloos gebouwd.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Het strohok meet 8,20 x 13 meter. De vloer achter het voerhek is volledig dicht, een putje voert de urine af. Ook dit gedeelte is kelderloos.

  Het strohok meet 8,20 x 13 meter. De vloer achter het voerhek is volledig dicht, een putje voert de urine af. Ook dit gedeelte is kelderloos.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Er staan drie robots in de stal, twee links en een rechts.

  Er staan drie robots in de stal, twee links en een rechts.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De vloer is 50 centimeter verdiept. Zo hoeven de ondernemers straks nooit door de knieën om handmatig een vaars aan te sluiten. “We zijn ooit wezen kijken bij een boer die een robot in zijn oude melkstal had staan. Dat leek ons ideaal”, zegt Theo. Jos vult aan: “Omdat de robots ook niet onderkelderd zijn was dat bouwtechnisch makkelijk in te passen.”

  De vloer is 50 centimeter verdiept. Zo hoeven de ondernemers straks nooit door de knieën om handmatig een vaars aan te sluiten. “We zijn ooit wezen kijken bij een boer die een robot in zijn oude melkstal had staan. Dat leek ons ideaal”, zegt Theo. Jos vult aan: “Omdat de robots ook niet onderkelderd zijn was dat bouwtechnisch makkelijk in te passen.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Zowel bij de tandemrobot als de losstaande robot is de vloer verlaagd.

  Zowel bij de tandemrobot als de losstaande robot is de vloer verlaagd.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Het koeverkeer in de stal wordt gestuurd via het Feed First-systeem met eenrichtingspoortjes in de stal. Willen de koeien na het vreten terug naar de ligboxen, dan gaan ze altijd via de selectiepoort. Daar wordt besloten of de koe eerst langs de robot moet of niet.

  Het koeverkeer in de stal wordt gestuurd via het Feed First-systeem met eenrichtingspoortjes in de stal. Willen de koeien na het vreten terug naar de ligboxen, dan gaan ze altijd via de selectiepoort. Daar wordt besloten of de koe eerst langs de robot moet of niet.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • “Met Feed First krijg je regelmatiger melkintervallen, nul weigeringen bij de robot en minder ophaalkoeien. De koeien passeren nu ongeveer zes keer per dag, dat hopen we naar negen of tien keer te brengen”, zegt Jos. Vooral als de koeien straks weer naar buiten gaan, verwacht hij meerwaarde van het Feed First-systeem. Om te wennen aan het melken en de nieuwe stal staan de koeien nu tijdelijk nog vooral binnen.

  “Met Feed First krijg je regelmatiger melkintervallen, nul weigeringen bij de robot en minder ophaalkoeien. De koeien passeren nu ongeveer zes keer per dag, dat hopen we naar negen of tien keer te brengen”, zegt Jos. Vooral als de koeien straks weer naar buiten gaan, verwacht hij meerwaarde van het Feed First-systeem. Om te wennen aan het melken en de nieuwe stal staan de koeien nu tijdelijk nog vooral binnen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • In de stal hangen led-lampen.

  In de stal hangen led-lampen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Tussen alle afrondende bouwwerkzaamheden door voert Theo de 180 rosékalveren die het bedrijf naast het melkvee heeft. Op vrijdag 21 juni is de nieuwe stal in de praktijk te zien, dan is er van 10.30 tot 17.00 uur een open dag aan de Ganzenweg 4 in Odiliapeel (N.-Br.).

  Tussen alle afrondende bouwwerkzaamheden door voert Theo de 180 rosékalveren die het bedrijf naast het melkvee heeft. Op vrijdag 21 juni is de nieuwe stal in de praktijk te zien, dan is er van 10.30 tot 17.00 uur een open dag aan de Ganzenweg 4 in Odiliapeel (N.-Br.).

  Foto: Matthijs Verhagen

Eén reactie

 • F.v.Houtum

  Wat een luxe voor de koeien allemaal, de rubbervloer is eigenlijk te aantrekkelijk om er ook maar op te gaan liggen voor enkel fijnligger. Welzijns-overdaad schaad.
  Hoop dat jullie met deze high-tech stal een even goede toekomst beleven zoals met jullie oude vertrouwde lage kosten stal afgelopen 30 jaar geboerd is.
  Theo en Betty, Jos en Anneloes, heel veel geluk en werkplezier gewenst met deze prachtige stal, Frank

Of registreer je om te kunnen reageren.