Rundveehouderij

Foto & video 6129 x bekeken

Geen last van bevriezing in ‘open’ stal

Maatschap Broekroelofs in Brucht (Ov.) liet anderhalf jaar geleden een nieuwe stal met emissiearme W3-vloer bouwen. Hoe zijn de ervaringen? "Het finetunen van het hele mestverhaal kostte veel tijd."

Foto

 • Hans Broekroelofs (28) zit samen met zijn ouders Gerrit Jan (61) en Hennie (57) in het Overijsselse Brucht in maatschap. Ze lieten in 2012 een nieuwe stal bouwen die aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoet. Een opvallende stal, omdat het de eerste proefstal met emissiearme HCI W3-vloer was. De ammoniakuitstoot is per dier berekend op 6,8 kilo bij opstalling en 5,9 kilo bij weidegang.

  Hans Broekroelofs (28) zit samen met zijn ouders Gerrit Jan (61) en Hennie (57) in het Overijsselse Brucht in maatschap. Ze lieten in 2012 een nieuwe stal bouwen die aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoet. Een opvallende stal, omdat het de eerste proefstal met emissiearme HCI W3-vloer was. De ammoniakuitstoot is per dier berekend op 6,8 kilo bij opstalling en 5,9 kilo bij weidegang.

  Foto: Ronald Hissink
 • Dit is de nieuwe stal gezien vanaf de openbare weg. De ligboxenstal telt 126 ligplaatsen voor melkkoeien. Aan de voorkant van de stal zijn nog eens twintig boxen, onder meer bestemd voor droge koeien. Op dit moment heeft Broekroelofs negentig melkkoeien. Daarnaast heeft hij veertig stuks jongvee en 50 hectare land.

  Dit is de nieuwe stal gezien vanaf de openbare weg. De ligboxenstal telt 126 ligplaatsen voor melkkoeien. Aan de voorkant van de stal zijn nog eens twintig boxen, onder meer bestemd voor droge koeien. Op dit moment heeft Broekroelofs negentig melkkoeien. Daarnaast heeft hij veertig stuks jongvee en 50 hectare land.

  Foto: Ronald Hissink
 • Dit is geen stal voor koukleumen. De zijkanten van de stal zijn volledig open, er zijn geen ventilatiegordijnen. Het is afgelopen winter ook al min tien in de stal geweest. Toch was bevriezing zelfs op zulke koude dagen geen probleem. Dat gold niet voor jachtsneeuw. In een stal als deze is het dan ook binnen bijna overal wit. Maar de koeien hadden er afgelopen winter geen problemen mee.

  Dit is geen stal voor koukleumen. De zijkanten van de stal zijn volledig open, er zijn geen ventilatiegordijnen. Het is afgelopen winter ook al min tien in de stal geweest. Toch was bevriezing zelfs op zulke koude dagen geen probleem. Dat gold niet voor jachtsneeuw. In een stal als deze is het dan ook binnen bijna overal wit. Maar de koeien hadden er afgelopen winter geen problemen mee.

  Foto: Ronald Hissink
 • Een overzicht van de 0+6+0-stal. Op de voorgrond de twintig ligplaatsen voor droge koeien. In het midden staan twee melkrobots, daarachter lopen en liggen de melkkoeien. Broekroelofs kan bij verdere groei nog een derde melkrobot plaatsen. Daarvoor is al ruimte tussen de andere robots gemaakt. De leidingen hiervoor zijn aangelegd.

  Een overzicht van de 0+6+0-stal. Op de voorgrond de twintig ligplaatsen voor droge koeien. In het midden staan twee melkrobots, daarachter lopen en liggen de melkkoeien. Broekroelofs kan bij verdere groei nog een derde melkrobot plaatsen. Daarvoor is al ruimte tussen de andere robots gemaakt. De leidingen hiervoor zijn aangelegd.

  Foto: Ronald Hissink
 • Een detail van de HCI W3-vloer. Het is een blokkenmotief van 4 bij 8 centimeter. Het principe: mest wordt al op de vloer gescheiden door middel van gaatjes in de sleuven waarin de urine loopt. Broekroelofs: “Enerzijds is de vloer glad en kan de mestschuif goed schoonmaken. Anderzijds staan de koeien toch heel rustig en stil, omdat ze heel veel steun uit de groeven in de vloer halen.”

  Een detail van de HCI W3-vloer. Het is een blokkenmotief van 4 bij 8 centimeter. Het principe: mest wordt al op de vloer gescheiden door middel van gaatjes in de sleuven waarin de urine loopt. Broekroelofs: “Enerzijds is de vloer glad en kan de mestschuif goed schoonmaken. Anderzijds staan de koeien toch heel rustig en stil, omdat ze heel veel steun uit de groeven in de vloer halen.”

  Foto: Ronald Hissink
 • Hier schuift één van de vier mestschuiven de mest weg. “De vloer glimt vaak gewoon als de schuif langs is geweest", stelt Broekroelofs. "Er is nauwelijks aanhechting van mest. En de koeien lopen er erg goed op.” De schuiven in de stal worden overigens via de computer aangestuurd.

  Hier schuift één van de vier mestschuiven de mest weg. “De vloer glimt vaak gewoon als de schuif langs is geweest", stelt Broekroelofs. "Er is nauwelijks aanhechting van mest. En de koeien lopen er erg goed op.” De schuiven in de stal worden overigens via de computer aangestuurd.

  Foto: Ronald Hissink
 • Hier is het principe van de weglopende urine goed te zien. De mestschuif schuift de mest naar achteren, terwijl de urine via deze gaten wegloopt.

  Hier is het principe van de weglopende urine goed te zien. De mestschuif schuift de mest naar achteren, terwijl de urine via deze gaten wegloopt.

  Foto: Ronald Hissink
 • Er zit een verhoging van 5 centimeter aan de randen van de mestgang. Die is nodig voor de mestschuif. Die hoogte is volgens Broekroelofs precies goed. “10 centimeter was te veel geweest, omdat we hier ook nog met de shovel moeten komen voor het vullen van de ligboxen met gedroogde mest.”

  Er zit een verhoging van 5 centimeter aan de randen van de mestgang. Die is nodig voor de mestschuif. Die hoogte is volgens Broekroelofs precies goed. “10 centimeter was te veel geweest, omdat we hier ook nog met de shovel moeten komen voor het vullen van de ligboxen met gedroogde mest.”

  Foto: Ronald Hissink
 • Tussen de melkrobots bevindt zich een loopbrug. Zo kan de mestschuif er altijd tussendoor.

  Tussen de melkrobots bevindt zich een loopbrug. Zo kan de mestschuif er altijd tussendoor.

  Foto: Ronald Hissink
 • Broekroelofs heeft wel een aanpassing aan de mestschuif gedaan. Hij heeft een extra stuk rubber op de schuif gemonteerd. Aangezien vocht snel wegloopt op deze vloer, is het van belang dat de vloer zo schoon mogelijk wordt gemaakt. Langs de boxranden en het voerhek is ook een sproeisysteem gemaakt om filmvorming tegen te gaan.

  Broekroelofs heeft wel een aanpassing aan de mestschuif gedaan. Hij heeft een extra stuk rubber op de schuif gemonteerd. Aangezien vocht snel wegloopt op deze vloer, is het van belang dat de vloer zo schoon mogelijk wordt gemaakt. Langs de boxranden en het voerhek is ook een sproeisysteem gemaakt om filmvorming tegen te gaan.

  Foto: Ronald Hissink
 • De mestschuif schuift de mest richting de opvangput achter de stal. Hier is ook goed te zien hoe open de zijkant van de stal is. Toch was vorst afgelopen winter geen probleem. De mestschuif hield zich goed staande. Broekroelofs: “De mest werd vooral rul, maar ging goed met de schuif mee. Bevriezing was geen thema.”

  De mestschuif schuift de mest richting de opvangput achter de stal. Hier is ook goed te zien hoe open de zijkant van de stal is. Toch was vorst afgelopen winter geen probleem. De mestschuif hield zich goed staande. Broekroelofs: “De mest werd vooral rul, maar ging goed met de schuif mee. Bevriezing was geen thema.”

  Foto: Ronald Hissink
 • Als de mest naar achteren is geschoven, komt het hier in de spoelbuis terecht.

  Als de mest naar achteren is geschoven, komt het hier in de spoelbuis terecht.

  Foto: Ronald Hissink
 • Vervolgens spoelt de pomp de drijfmest door de goot en valt het in deze mixput. Nog voor de afgelopen winter heeft Broekroelofs een vorstbeveilingssysteem op de pomp laten zetten. Als het nulpunt bereikt wordt, slaat de pomp automatisch aan en wordt direct mest aangevoerd. Een preventieve maatregel die zich in diezelfde winter ook heeft uitbetaald: geen problemen.

  Vervolgens spoelt de pomp de drijfmest door de goot en valt het in deze mixput. Nog voor de afgelopen winter heeft Broekroelofs een vorstbeveilingssysteem op de pomp laten zetten. Als het nulpunt bereikt wordt, slaat de pomp automatisch aan en wordt direct mest aangevoerd. Een preventieve maatregel die zich in diezelfde winter ook heeft uitbetaald: geen problemen.

  Foto: Ronald Hissink
 • Zowel de mestschuiven als de mestpomp worden via dit computerprogramma aangestuurd. Dat was even wennen. “De eerste vier maanden waren we druk in de weer om het hele mestverhaal goed af te stellen”, vertelt Broekroelofs. “In het begin sloeg de mestpomp te laat aan of pompte die te weinig mest. Het finetunen vroeg heel wat extra aandacht. Er zijn ook zo veel sensoren. Maar nu loopt alles goed.”

  Zowel de mestschuiven als de mestpomp worden via dit computerprogramma aangestuurd. Dat was even wennen. “De eerste vier maanden waren we druk in de weer om het hele mestverhaal goed af te stellen”, vertelt Broekroelofs. “In het begin sloeg de mestpomp te laat aan of pompte die te weinig mest. Het finetunen vroeg heel wat extra aandacht. Er zijn ook zo veel sensoren. Maar nu loopt alles goed.”

  Foto: Ronald Hissink
 • De mestpomp stuurt de verse mest naar deze mestscheider die in een loods iets verderop staat. De dikke fractie wordt vervolgens als strooisel in de diepstrooiselboxen gebruikt. De drijfmest in de mixput was eerst erg stroperig en had een hoog droge stofpercentage (12,7 procent). Maar toen Broekroelofs een deel van de dunne fractie terug in de put liet lopen, ging alles beter werken.

  De mestpomp stuurt de verse mest naar deze mestscheider die in een loods iets verderop staat. De dikke fractie wordt vervolgens als strooisel in de diepstrooiselboxen gebruikt. De drijfmest in de mixput was eerst erg stroperig en had een hoog droge stofpercentage (12,7 procent). Maar toen Broekroelofs een deel van de dunne fractie terug in de put liet lopen, ging alles beter werken.

  Foto: Ronald Hissink
 • Als de mest gescheiden is, rijdt Broekroelofs elke week met een shovel het strooisel in de boxen. Elke drie à vier weken maakt hij een extra ronde met een ijzeren balk aan de shovel om de ontstane bulten in de ligbedden af te vlakken. Dat is redelijk arbeidsintensief, maar het weegt voor de veehouder niet op tegen het extra koecomfort.

  Als de mest gescheiden is, rijdt Broekroelofs elke week met een shovel het strooisel in de boxen. Elke drie à vier weken maakt hij een extra ronde met een ijzeren balk aan de shovel om de ontstane bulten in de ligbedden af te vlakken. Dat is redelijk arbeidsintensief, maar het weegt voor de veehouder niet op tegen het extra koecomfort.

  Foto: Ronald Hissink
 • Het dierenwelzijn is in deze stal flink vooruitgegaan. De koeien hebben minder klauwproblemen en mastitis is bijna verdwenen. Ook het celgetal is nu lager.

  Het dierenwelzijn is in deze stal flink vooruitgegaan. De koeien hebben minder klauwproblemen en mastitis is bijna verdwenen. Ook het celgetal is nu lager.

  Foto: Ronald Hissink
 • De melkproductie heeft in de nieuwe stal een flinke vlucht genomen. De jaarproductie (rollend jaargemiddelde) steeg van 8.200 tot 9.800 liter per koe. Meer dan de veehouder had durven hopen. Hij is ook niet anders gaan voeren. Hij wijt de productiestijging aan een combinatie van factoren: de emissiearme vloer, het open karakter van de stal, de betere ligbedden, de melkrobots én de overbezetting in de oude stal.

  De melkproductie heeft in de nieuwe stal een flinke vlucht genomen. De jaarproductie (rollend jaargemiddelde) steeg van 8.200 tot 9.800 liter per koe. Meer dan de veehouder had durven hopen. Hij is ook niet anders gaan voeren. Hij wijt de productiestijging aan een combinatie van factoren: de emissiearme vloer, het open karakter van de stal, de betere ligbedden, de melkrobots én de overbezetting in de oude stal.

  Foto: Ronald Hissink
 • In het melkgedeelte heeft Broekroelofs maatregelen tegen de kou genomen. De leidingen tussen de robots zijn geïsoleerd. Daarnaast is er vloerverwarming in de robotruimtes en zijn er verwarmingselementen. Hij heeft afgelopen winter ook geen problemen gehad met melken.

  In het melkgedeelte heeft Broekroelofs maatregelen tegen de kou genomen. De leidingen tussen de robots zijn geïsoleerd. Daarnaast is er vloerverwarming in de robotruimtes en zijn er verwarmingselementen. Hij heeft afgelopen winter ook geen problemen gehad met melken.

  Foto: Ronald Hissink
 • Het voeren gebeurt bij de melkrobots. In de stal zelf staat één extra krachtvoerbox met een afsluithek om stoten te voorkomen. Die box is bestemd voor de hoogproductieve dieren.

  Het voeren gebeurt bij de melkrobots. In de stal zelf staat één extra krachtvoerbox met een afsluithek om stoten te voorkomen. Die box is bestemd voor de hoogproductieve dieren.

  Foto: Ronald Hissink
 • Dit is het ruime strohok in de stal. Dit hok van 14 bij 7 vierkante meter is bestemd voor verse en afkalvende koeien. Vanuit dit hok kunnen de verse koeien zelf door de melkrobot lopen.

  Dit is het ruime strohok in de stal. Dit hok van 14 bij 7 vierkante meter is bestemd voor verse en afkalvende koeien. Vanuit dit hok kunnen de verse koeien zelf door de melkrobot lopen.

  Foto: Ronald Hissink
 • In de stal hangen twee grote ventilatoren. Die zorgen ervoor dat de lucht in de zomer goed blijft circuleren. Het leverde ook extra punten op voor de Maatlat Duurzame Veehouderij.

  In de stal hangen twee grote ventilatoren. Die zorgen ervoor dat de lucht in de zomer goed blijft circuleren. Het leverde ook extra punten op voor de Maatlat Duurzame Veehouderij.

  Foto: Ronald Hissink

Of registreer je om te kunnen reageren.