Rundveehouderij

Foto & video 2202 x bekeken

Beemsterpolder bestaat 400 jaar

De Beemster viert zijn 400e verjaardag. Aan de structuur van de unieke polder met rechthoekige kavels en vaste patronen is in al die jaren nooit getornd. Anno 2012 is het een werelderfgoed én hebben boeren er prima perspectief.

Foto

 • Een typerend beeld van de Beemsterpolder: een kaarsrechte weg met aan weerszijden een bomenrij. Die strakke opzet keert ook overal terug in het land. Zo is elk stuk land van 1.800 bij 1.800 meter ook opgedeeld door een sloot. Juist die structuur, die dus al uit 1612 stamt, werd in 1999 beloond met het werelderfgoedschap.
  Foto: Fotostudio Wick Natzijl, tekst: Theo Brummelaar

 • Een ander kenmerkend beeld in de Beemsterpolder: buiten lopende koeien. De meeste boeren in dit gebied zijn ook melkveehouder. De vruchtbare poldergrond is zeer geschikt voor het houden van melkvee. De schaalvergroting zet in deze sector ook in de Beemster door. Recent is nog een nieuwe ligboxenstal met een capaciteit voor ruim 350 melkkoeien gebouwd. Groei die dus ook in een werelderfgoed mogelijk is.

 • Niet alles in de polder is intact gebleven. De oude molens zijn uit het landschap verdwenen. Die zijn in de loop der tijd door gemalen vervangen.

 • Drie generaties Helder met op de achtergrond de koeien van het melkveebedrijf. Peter Helder (50, helemaal rechts) nam begin dit jaar een nieuwe ligboxenstal in gebruik met capaciteit voor 200 melkkoeien. "Groei is hier geen bezwaar, mits het goed onderbouwd en in de stijl van de Beemster is. Voor Unesco, de organisatie achter de werelderfgoedlijst, geldt zelfs maar één voorwaarde voor nieuwbouw: als de kenmerkende polderstructuur maar niet wordt aangetast."

 • Schaalvergroting in de Beemster hoeft dus geen probleem te zijn. Wel moeten het zicht op de polder en het rechttoe rechtaan karakter altijd behouden blijven. Dat is hier terug te zien. De stal ligt parallel aan de kaarsrechte sloot en het zicht naar achteren is niet belemmerd.

 • De buurman van Peter Helder liet dit voorjaar ook een nieuwe ligboxenstal bouwen. Die heeft zelfs een capaciteit voor 365 melkkoeien. De meeste boeren in het gebied zijn positief over de rol die de gemeente speelt bij uitbreiding.

 • Kenmerkend voor de polder zijn ook de stolpboerderijen met hun piramidevormige daken. Deze boerderijen zijn de laatste jaren vaak opgekocht door (rijke) particulieren. Die knapten ze vervolgens op.

 • Het polderlandschap in beeld, met op de achtergrond de kerktoren van Middenbeemster. Het dorp dat ook echt midden op de lengteas van de Beemsterpolder ligt.

 • Middenbeemster is de sfeervolle kern in het midden van de polder. Met een kaarsrechte weg (Middenweg) die dwars door het dorp loopt.

 • De Hobrederweg ten noorden van Middenbeemster. Deze weg is één van de (kaarsrechte) wegen die de belangrijkste verkeersader (Middenweg) doorkruist.

 • Akkerbouwer Jan van Kempen begon in 1982 in de Beemster op het bedrijf van zijn vader met 58 hectare land en heeft inmiddels 160 hectare land (deels pacht). Dat kon ook. " Schaalvergroting heeft hier altijd goed uitgepakt", vertelt hij. "Het land van stoppers ging naar de blijvers waardoor het gebied economisch vitaal bleef, terwijl de vaak monumentale huizen naar (rijke) particulieren gingen. Waar boeren hun geld in het bedrijf stopten, stopten deze nieuwkomers het juist in de huizen. De schaalvergroting kwam het landschap dus dubbel ten goede."

 • Een van de vele stolpboerderijen, verstopt in het land.

 • De Beemster telt ook vele fraaie, monumentale gebouwen.

 • Het gros van de boeren in de Beemster is melkveehouder, maar de variatie is niettemin groot. Tuinders, vleeskalverhouders, knoflooktelers, akkerbouwers, én varkenshouders hebben er bedrijven.

 • De Beemster ligt naast een aantal Natura 2000-gebieden zoals Eilandspolder, Jisperveld en Zeevang. Die gebieden kunnen op termijn voor Beemsterboeren een probleem gaan vormen. Want wie een cirkel om de natuurgebieden heen trekt, zit in de Beemster. Sommige boeren aan de rand van de polder hebben om die reden nu al moeite om een vergunning voor uitbreiding te krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.