Rundveehouderij

Foto & video 9656 x bekeken

Roostervloer met hellingen

Mark van Lieshout bouwde in 2010 een emissiearme proefstal met een 1 procent hellende roostervloer, een mestrobot, twee windgordijnen, een weerstation en een geïsoleerd dak. Wat zijn zijn ervaringen?

Foto

 • Mark van Lieshout (31) in Heesch (N.-Br.) liet begin 2010 een ligboxenstal bouwen. Geen gewone, de veehouder koos voor een proefstal die de emissie moet beperken. Hij werkt met een systeem dat bestaat uit een heuvelachtige roostervloer (1 procent stijgingspercentage), een mestrobot, twee windgordijnen gestuurd door een weerstation en een geïsoleerd dak. Foto’s: Hans Prinsen, tekst: Theo Brummelaar

 • De stal is in 2010 voorlopig berekend op een ammoniakuitstoot van 9,4 kilo. Hoeveel dat in de praktijk is, is nog onduidelijk. Voor een echte meting moet van Lieshout eerst 90 procent bezetting hebben. Zover is het nog niet. Bovendien zijn er nog onvoldoende stallen met dit systeem gebouwd om een objectieve meting te kunnen doen. Vier stallen is het vereiste aantal; nu zijn het er twee.

 • De stal heeft een capaciteit voor 138 melkkoeien. Op dit moment heeft van Lieshout er 103. Daarnaast heeft hij 70 stuks jongvee, 1 miljoen kilo quotum en 43 hectare land.

 • Een overzicht van de hellende roostervloer. De 1 procent hellingsgraad is moeilijk te zien. Maar vanuit de lengte van de looppaden loopt telkens één roosterplaat op en dan weer één af. Het gevolg hiervan is dat de urine tussen de roosters wegloopt en van de mest wordt gescheiden. Ammoniak wordt zo niet gevormd. Een mestrobot haalt de mest elke twee uur weg.

 • Een detail van de roostervloer. De vloer is direct in het begin geslepen en opgeruwd. De ruwe vloer zorgt volgens Van Lieshout voor meer welzijn, groei en grip. De slijtage aan de hoeven van de koeien is wel iets groter.

 • De mestrobot maakt elke twee uur een ronde door de stal. Problemen heeft de veehouder er nog niet mee gehad. De stroeve vloer heeft wel als gevolg dat het aansturingswiel van de robot sneller slijt. Van Lieshout moet het wiel om de acht maanden vervangen. Normaal is dit 12 maanden. Dit kost omgerekend €65 extra per jaar.

 • De koeien hebben op de nieuwe vloer nauwelijks welzijnsproblemen. Alleen de hoeven slijten, zoals gezegd, sneller.

 • Van Lieshout heeft een ruime mestopslag op zijn bedrijf. In totaal kan hij 4.600 kuub mest opslaan; met het oog op de toekomst (mestwetgeving) een goede investering. De veehouder kan maar liefst negen maanden lang mest opslaan.

 • Een ander onderdeel van het stalsysteem is het windgordijn. Eén is voor 98 procent dicht, de ander voor 100 procent. In eerste instantie wilde Van Lieshout dat beide gordijnen voor 75 procent dicht zouden zijn. Maar dit mocht niet in de opzet van de proefstal. Het gevolg zou te veel luchtbeweging in de stal zijn. Achteraf is de veehouder er blij mee: “Tijdens de recente strenge vorst is het binnen nooit kouder dan 1,5 graden geweest, terwijl het buiten toch echt min 19 graden was.”

 • Het stalklimaat wordt bepaald door een weerstation. Dit regelt onder meer windsnelheid en -richting.

 • Het geïsoleerde dak blijkt in de praktijk ook effectief. In de zomer wordt het niet te warm en in de winter vriest het binnen niet.

 • De koeien worden door twee melkrobots gemolken. Opvallend is dat de productie in de nieuwe stal sterk vooruit is gegaan: met 1.300 liter, tot iets meer dan 10.000 liter per jaar. Dat ligt niet alleen aan de nieuwe stal en de melkrobots. In de oude stal was overbezetting en een beperkte luchtinhoud. Daarnaast molk Van Lieshout er in een visgraat twee keer per dag.

 • De hakken van de koeien waren in de oude stal voor verbetering vatbaar. In deze stal lagen de dieren op dunne, rubberen matten. In de nieuwe stal liggen ze op waterbedden met zaagsel. De koehakken zijn nu veel beter en sterker, aldus de veehouder.

 • Het strohok meet 60 vierkante meter en is gevuld met stro. Zand lijkt Van Lieshout ook een interessante optie. Dan hebben de koeien meer grip. De veehouder twijfelt echter nog. Hij weet niet of zand ook per se beter is.

 • Een overzicht van de oude stal. Deze is totaal anders dan de nieuwe stal. De koeien liepen hier op een gewone roostervloer en werden in een visgraatmelkstal gemolken. Bovendien was er overbezetting en was de luchtinhoud beperkt.

 • Van Lieshout wil gestaag groeien met zijn veestapel. In de nieuwe stal is nog ruimte voor 35 koeien, maar de veehouder heeft geen haast: “Groei is goed, maar het bedrijf moet wel in balans blijven.”

Of registreer je om te kunnen reageren.