Rundveehouderij

Foto & video 8725 x bekeken 1 reactie

‘Koeien lopen super op gietasfaltvloer’

Jos van den Hurk heeft nu twee jaar ervaring met zijn emissiearme stal met dichte gietasfaltvloer. De mestrobots vragen nog wel wat aandacht.

Foto

 • Jos van den Hurk (49) is melkveehouder in Heesch (N.-Br.). Hij liet begin 2010 een nieuwe stal bouwen, een proefstal met een dichte gietasfaltvloer. De vloer heeft een hellingsgraad van 2 procent en loopt af naar het midden. Hierdoor wordt de urine van de mest gescheiden en wordt ammoniakvorming voorkomen. De ammoniakuitstoot is berekend op 8,4 kilo. Nu, twee jaar later, denkt Van den Hurk dat de uitstoot ook daadwerkelijk lager ligt. “De stankoverlast is duidelijk minder.”

 • Het melkveebedrijf van Van den Hurk telt 160 melkkoeien, 180 stuks jongvee en 60 hectare land, waarvan 40 hectare in eigendom. Het quotum bedraagt 1,5 miljoen kilo.

 • Als er in Nederland vier stallen met dit vloerconcept zijn, komt er een eerste meting van de daadwerkelijke ammoniakuitstoot. Dan is een stalbezetting van 90 procent noodzakelijk. Zover is Van den Hurk nog niet. De stal heeft namelijk capaciteit voor 250 melkkoeien. De meting laat sowieso nog wel een tijdje op zich wachten, want de vierde Nederlandse stal moet nog gebouwd worden.

 • Een overzicht van de dichte emissiearme vloer. De vloer is aan de zijkanten het hoogst en loopt met een hellingsgraad van 2 procent af naar het midden. De gietasfaltvloer is zeer stroef, de koeien hebben veel grip. Ze bewegen ook veel meer in de nieuwe stal. En dat biedt voordelen, zegt Van den Hurk. “De koeien laten tochtigheid bijvoorbeeld veel sneller zien.”

 • Van den Hurk heeft twee mestrobots. Die maken iedere twee uur een ronde. De veehouder koos voor de mestrobots, omdat ze in elk hoekje van de stal kunnen komen en zodoende voor arbeidsgemak zorgen. Ook kan de vloer overal gelijkvloers zijn.

 • De mestrobot heeft de linkerhelft van de vloer gedaan. De koeien kijken rustig toe. De dieren lopen volgens Van den Hurk super op de dichte gietasfaltvloer. “Ze jagen soms de bochten door. Ze hebben enorm veel grip.”

 • De koeien waren vrij snel gewend aan de nieuwe stal en de dichte vloer. Toch waren er in het begin wel wat stinkpootinfecties. Daar hadden de dieren in de oude stal geen last van. De oorzaak lag in de dichte vloer, die weliswaar grip bood, maar ook nattere klauwen veroorzaakt.

 • De oplossing was snel gevonden. De koeien krijgen nu iedere 14 dagen een voetbad. Daardoor zijn stinkpootinfecties beheersbaar.

 • In een stalsysteem met een dichte vloer is een mestrobot extreem belangrijk. Als er iets mis mee is, moet hij meteen gemaakt worden.

 • Op sommige plekken op de vloer blijven toch plassen urine achter. Maar veel zijn het er niet. Een kleine helling richting afstort is wenselijk.

 • Van den Hurk controleert één van zijn twee JOZ-mestrobots. De laatste twee jaar kwam het meerdere keren voor dat de robots haperden. De schuif was dan vaak sterker dan de robot zelf. Bovendien is de stroeve vloer een extra moeilijkheid. Die geeft veel weerstand. Maar de robots voldoen inmiddels redelijk goed.

 • De mestopslag in de stal is in dit systeem beperkt. Onder een roostervloer in het midden van de stal is 250 kuub ruimte. Tijdens de eerste winter (2010/’11) was dit afstortrooster ook het enige staldeel waar de vloer bevroor. Dat had als gevolg dat de mestrobot ging slippen. Van den Hurk moest toen zout strooien. Na de eerste winter nam van den Hurk maatregelen om bevriezing in de stal tegen te gaan. Met succes, want afgelopen winter bevroor de vloer nergens.

 • De mestafstorter buiten de stal is afgedekt met een kap. Die sloot de eerste winter echter niet optimaal. De wind kwam door de kieren en de mest in de afstort bevroor. Daardoor liep ook de mest niet weg. De kap sluit nu wel afdoende.

 • Van den Hurk heeft twee ventilatiegordijnen. Die bleken tijdens de eerste winter niet helemaal winddicht. Aan beide zijkanten (voor en achter) heeft de veehouder daarom een extra sandwichpaneel geplaatst. Dat heeft goed geholpen. Tijdens de strenge vorstperiode van eind januari, begin februari bevroor niets.

 • De ligboxen zijn ook aangepast en voorzien van kniebomen. Sommige koeien lagen namelijk te ver naar voren en konden daardoor moeilijk opstaan.

 • Van den Hurk melkt zijn koeien met drie melkrobots. Die had hij ook al in de oude stal. De melkproductie is nog niet veel toegenomen. In het eerste jaar zakte die zelfs van 9.200 naar 9.000 kilo per jaar. In het tweede jaar steeg de productie weer, naar 9.400 kilo.

 • Wat betreft licht, lucht en ruimte is de nieuwe stal een grote vooruitgang.

Eén reactie

 • boerindorp

  De monsterlepel in de RMOwagen wordt in jodiumoplossing bewaard, kans is groot dat hier de oorzaak voor verhoogde gehalten in de monsters ligt!

Of registreer je om te kunnen reageren.