Rundveehouderij

Foto & video 6328 x bekeken

Jongveestal vol innovaties

In het Belgische Geel is bij praktijk- en voorlichtingscentrum de Hooibeekhoeve een nieuwe jongveestal gebouwd. Een ligboxplein en afgesloten ruimte voor jonge kalveren zijn het opvallendst.

Foto

 • De nieuwe jongveestal van het praktijk- en voorlichtingscentrum is opvallend ruim opgezet. De stal biedt plaats aan 117 stuks jongvee en 29 droogstaande koeien. Het proefbedrijf, eigendom van de provincie Antwerpen, telt in totaal 55 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 55 hectare grond. Foto's: Bert Jansen, tekst: René Stevens

 • Over de inrichting van de stal is goed nagedacht. Belangrijk zijn een ideale logistiek voor de medewerkers en voor de mensen die praktijklessen komen volgen. Daarom is gekozen voor een centrale gang dwars door de stal waarlangs de dieren gemakkelijk te verplaatsen zijn.

 • Ook is gekozen voor ligboxen in dwarsopstelling, wat meer overzicht geeft. De droge koeien komen via de schuifdeur in de voorgevel binnen.

 • Het jongvee kan via een deur in de achtergevel naar buiten.

 • Een van de opvallendste innovaties is een ligboxplein: de ligboxen staan niet naast elkaar, maar in het rond. Het idee is dat er minder rangordeverschillen zijn en de (droge) koeien gemakkelijker opstaan. Dat geeft minder stress bij de dieren.

 • Een deel van de boxafscheidingen is gemaakt van flexibel materiaal. Uit onderzoek moet blijken in hoeverre dit welzijnsbevorderend is.

 • Veel onderzoek in de stal is gericht op het verbeteren van het welzijn. De onderzoekers gebruiken daarvoor onder andere nog te installeren camera’s. De dieren liggen nu op beton met strooisel, omdat de boxbedekking nog niet geleverd is.

 • In de overzichtelijke stal valt het aparte gebouw in de stal extra goed op. In deze ruimte staan de tien eenlingboxen waar de kalveren direct na de geboorte heen verhuizen. De ruimte is omwille van het voorkomen van ziektes volledig losstaand van de rest van de stal.

 • De verse lucht komt via buizen onder de vloer direct van buiten. Op die manier is er voor de lucht een strikte scheiding tussen jonge en oude dieren.

 • De inlaatbuizen aan de buitenkant van de stal. De buizen zijn reinigbaar door ze met water door te spoelen. Het vieze water kan er ook uitgelaten worden.

 • In een ander deel van het kalvergebouw is ook de oplaadruimte voor de mestrobot. De robot gaat na het maken van de ronde door de stal door een opening in de muur. Daar worden elektriciteit en water bijgetankt. Er is voor een mestrobot gekozen, omdat een mestschuif niet samengaat met de dwarsopstelling van de ligboxen.

 • Na twee weken verhuizen de kalveren naar een groepshok op stro met melkautomaat. De kalveren schuiven telkens op, waarna ze op vier maanden leeftijd gespeend worden en in een groep met ligboxen komen.

 • Bij alle leeftijdscategorieën is de helft van de roosters uitgevoerd met traditionele roosters, de andere helft met emissiearme ecoroosters van Veld-V-beton. Die vloer is voorzien van kunststof flapjes die emissie van ammoniak uit de put moet verminderen. In België staat het onderzoek naar ammoniakemissie nog in de kinderschoenen. Het land kent voor rundveestallen nog geen verplichting. Het proefbedrijf onderzoekt ook de gevolgen voor de klauwgezondheid.

 • Registratie van de wateropname per diercategorie. Een deel van het drinkwater is gereinigd regenwater. Beperken van het watergebruik is een belangrijk thema in de Vlaamse landbouw. Op het proefbedrijf wordt regenwater opgevangen in een opslag van 200 kuub.

 • Een installatie zuivert het water met behulp van elektrolyse. Daarna is het als drinkwater bruikbaar in de stallen. Het spoelwater is afkomstig uit een rietveld, waar het afvalwater van onder andere het kantoor en de stal geschoond wordt.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.