Rundveehouderij

Foto & video 2056 x bekeken 1 reactie

Emissiearme vloer met rubberflappen

De nieuwe stal van familie Beekmans heeft een proefstalstatus voor de nieuwe roostervloer. Rubberen flappen moeten de ammoniakemissie beperken.

Foto

 • Een bomvolle oude stal was de reden voor Kees en Tiny Beekmans in Spoordonk (N.-Br.) om een nieuwe ligboxenstal te bouwen. Daarbij speelde mee dat zoon Ruud ambities heeft om het bedrijf over te nemen. De nieuwe stal telt in totaal 220 plaatsen, inclusief strohokken, en is voorzien van drie melkrobots. De melkveestapel telt momenteel 115 koeien en 85 stuks jongvee. Afhankelijk van de quotumprijs is het de bedoeling de stal de komende jaren met eigen aanfok geleidelijk vol te zetten.  Foto's: Henk Riswick, tekst: René Stevens.

 • De stal heeft een opstelling 0-6-0, dus met zes rijen boxen in het midden en twee voergangen aan de zijkanten. Die opzet maakt een compacte stal mogelijk, waarbij de koeien van alle kanten bij de centraal geplaatste melkrobots kunnen komen.

 • Aan één kant ontbreekt de voergang. Het bestemmingsplan liet een groter bouwblok niet toe, waardoor de stal nu net past. Zodra het nieuwe bestemmingsplan actief is, wordt dit ontbrekende stuk van de stal bijgebouwd. Dat is binnen enkele maanden.

 • Als rooster is gekozen voor de Veld-V Ecovloer. In het eerste ontwerp van de stal is een sleuvenvloer ingetekend. Emissiearm bouwen was nodig omdat Kees Beekmans de koeien altijd op stal houdt en daar geen onduidelijkheid over wil met de vergunning. Veel keuze is er echter niet. Vanwege de nadelen van de sleuvenvloer, zoals de beloopbaarheid en de mechanisatie in de stal, stonden ze open voor een nieuw systeem.

 • De Ecovloer bestaat uit drie elementen: het roosterelement van beton, losse rubberen patronen en rubberen flappen die de rooster afsluiten. De rubberflappen sluiten de openingen tussen de roosters af, maar laten mest en urine wel door. De stal van Beekmans is de vierde in Nederland waar deze roosters zijn geplaatst en heeft een proefstalstatus. Daarvoor wordt het komende jaar zes keer de ammoniakemissie gemeten.

 • De Ecovloer voordat er koeien overheen lopen. Een gedeelte van de stal staat leeg omdat de stal op de groei is gebouwd.

 • De bovenkant van de roosters is vlak, zodat een mestrobot de vloer schoon kan houden. Sinds begin juni lopen er koeien overheen. De ondernemers zijn tot dusver tevreden: de koeien hebben zichtbaar grip, lopen er uitstekend op en de roosters blijven relatief schoon. De duurzaamheid van met name het rubber zal de toekomst uitwijzen.

 • De boxen staan op een afstand van 1,11 meter. Om te zorgen dat de koeien recht blijven, staan de boxen vast met een pootje. De hoge schoftboom geeft extra ruimte bij het opstaan van de koeien.

 • Voor het ligbed in de boxen is gekozen voor diepstrooisel. Ook in de oude stal was een gedeelte daarmee uitgevoerd. De nieuwe generatie diepstrooiselboxen loopt een paar centimeter af, zodat de koeien wat dieper liggen. Zo zijn de boxen beter toegankelijk. Diepstrooisel is volgens de ondernemers het beste voor de koeien. De extra arbeid valt volgens hen mee; Kees Beekmans schat het werk op twee keer tien minuten per dag.

 • Al tien jaar melken de ondernemers met een melkrobot. De twee robots uit de oude stal zijn verhuisd naar de nieuwe. In verband met de capaciteit is een ongeveer even oude, gebruikte robot bijgekocht.

 • Een gang naast de droge koeien maakt de controle gemakkelijk.

 • De stal is voorzien van twee strohokken. Na het melken worden de koeien gesepareerd richting strohok, separatieruimte of terug naar de andere koeien.

 • Een kantoor ontbreekt in de nieuwe stal. De computer staat in de robotruimte, zodat alle gegevens in de buurt zijn.

 • Wel is boven de robotruimte een royale kantine gemaakt met uitzicht over de stal. De melkveehouders ontvangen regelmatig groepen voor excursies, onder meer via een samenwerkende groep boeren, de Mortelenboeren.

 • De stal wordt verlicht met zogenoemde Agriled-Red lampen met geïntegreerde nachtverlichting. Alle lampen stralen wit licht uit, maar om en om zijn lampen voorzien van rode leds. ’s Avonds om 10 uur gaat het gewone licht uit en gaan rondom de robots drie gekleurde lampen aan. Handmatig zijn dan de andere rode lampen in te schakelen

 • De nieuwe stal van familie Beekmans is vrijdag 5 november te bezichtigen, van 13.30 tot 17.00 uur. Het bedrijf ligt aan de Spoordonkseweg 149 in Spoordonk (gemeente Oirschot).

Eén reactie

 • no-profile-image

  john

  HOORDE HEEL ANDERE GELUIDEN OVER DEZE VLOER. RUBBEREN GEDEELTE LAAT LOS VAN DE ROOSTER EN GAAN SNEL DICHTZITTEN. VOORAL BIJ DE DROGE KOEIEN ZAT ALLES DICHT. OF HET IS ALLEMAAL VERHOLPEN OF DEZE ÓNDERNEMER' LAAT ZICH VOOR HET KARRETJE SPANNEN VAN VELD-V EN DE HOPELOZE JACHT OP AMMONIAKREDUCTIE

Of registreer je om te kunnen reageren.