Redactieblog

3523 x bekeken 16 reacties

'De boerenwereld volgens Sieta'

"De boeren in een coöperatie zijn monddood gemaakt en hebben geen macht meer." Dat zegt Sieta van Keimpema, onvermoeibaar voorzitter van de Dutch Dairy Board (DDB).

"Kritische leden durven niet meer te komen omdat ze belachelijk worden gemaakt door op Nijenrode geschoolde bestuurders. Die worden speciaal getraind om lastige boeren in hun hok te krijgen. De ledenraadsleden zijn qua opleiding onvoldoende in staat om te kunnen beoordelen in hoeverre de door het management voorgestelde maatregelen invloed uitoefenen op de individuele boer."

“Coöperatieleden komen steeds meer in de positie van leverancier. Niet zij, maar de NV (de coöperatie) staat voorop. Kritiek uit eigen kring wordt vaak gezien als eigen nestbevuiling. De heersende klasse houdt vast aan de status quo.”

“We wilden met de coöperatie onderhandelen over de melkprijs. We werden afgeserveerd door de zuivelbestuurders. Onze standpunten interesseerden hun niet. Dat die standpunten ook kwamen van hun eigen leden, de eigenaren, interesseerde hen ook niet. Trouwens, leden worden toch niet betrokken bij hun coöperatie. Ook niet bij feestelijkheden. Zo nodigt FrieslandCampina leden niet uit bij jubilea. Daar komen alleen de bobo’s."

Strijdbare taal van Sieta

Heeft u deze teksten eerder gelezen? Dat kan. Ze komen uit de mond van Sieta van Keimpema, de onvermoeibare voorzitter van de DDB. Ze stonden in het jubileumnummer van Boerderij Vandaag 30 jaar. Een interessante uitgave, waarin vele vooraanstaande bobo’s uit het verleden en wat minder uit het heden aan het woord kwamen. Weloverwogen meningen, die tot nadenken stemden.

Lees meer artikelen en bekijk foto's in de jubileumeditie Boerderij Vandaag 30 jaar

Dat doet de strijdbare taal van Sieta niet. Die kennen we. Iedereen die anders denkt dan zij, begrijpt het niet. Een punt waar ze wel op scoort, is de afschaffing van de melkquotering. Ze voorspelde kommer en kwel voor de melkveehouders en daarin heeft ze gelijk gekregen. Het is slecht op dit moment. Daarom is het ook vreemd dat topman Joosten van FrieslandCampina nog steeds zegt dat het een zegen is voor de melkveesector. Maar dat terzijde.

Onnozele halzen die braaf de directie volgen

Opmerkelijk is haar veroordeling van bestuurders, ledenraadsleden en leden van de coöperatie. Die worden neergezet als een stelletje onnozele halzen, die niet weten waarover het gaat en braaf de directies volgen. Dat gaat me veel te ver. Ik vind dat de discussie binnen de coöperatie zelf hoort plaats te vinden. Als DDB meent dat dit anders moet, dan moet de DDB daar zijn leden, die ook lid zijn van FrieslandCampina, neerzetten. Dan kan de DDB daar de doelen realiseren. Want het is logisch dat bestuurders van coöperaties buiten de eigen kanalen niet met actiegroepen van leden praten. Vooral niet omdat die van tevoren al hebben geroepen wat ze gaan vragen.

Sieta begrijpt niet wat een coöperatie is

Kennelijk begrijpt Sieta niet wat een coöperatie is: samen zaken doen en macht in de keten creëren. Haar achterban twijfelt zo langzamerhand kennelijk ook aan haar tactiek. Tien jaar terug, toen ze voorzitter werd, vertegenwoordigde ze nog 35% van de Nederlandse melk. Dat is nu 25%. Als je vraagt wat ze heeft bereikt, blijft dat beperkt tot het oprichten van een paar Europese organisaties, zoals de Europese EMB. Een organisatie die hetzelfde doet als DDB, maar ook weinig resultaat boekt. Alleen met protestacties hebben ze succes. Daar blijft het bij.

Zo, dit moest er even uit. Ik had me voorgenomen niet meer over Sieta te schrijven, maar ze maakte het nu wel erg bont. Ze is net weer voor 3 jaar herbenoemd, omdat er niemand te vinden was die deze tijdrovende klus in de afkalvende DDB wilde overnemen.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Vergaderboer, niet de afschaffing van het melkquotum heeft kommer en kwel veroorzaakt maar het niet tijdig invoeren van een vervangende regulering die minder nadelen zou hebben dan het melkquotum. Dit is vooral te danken aan ZLTO en Helma Lodders van de VVD fractie. Ook de NMV/DDB heeft geen vinger uitgestoken om een betere vervangende regulering te krijgen. Alleen LTO Noord heeft zich in de juiste richting ingespannen maar vormde een minderheid en kon niets afdwingen.

 • eg wel

  Als boerderij geen onafhankelijk nieuws kan schrijven, verdienen ze geen betalende lezers. Geef je dan uit als lijf-blad voor coöperatief Nederland.

 • Farmer4life2

  @bennie volgens mij heeft sieta wel met een marktregulierings instrument aangekomen....

  Iets wat we op dit moment doen, aanvoer reguleren.. ..

 • Kaiser

  Een coöperatie is erin het belang van ALLE leden. Bij RFC kun je afvragen of ze er wel voor alle leden zijn. Meewerken voor het realiseren van 1000 biovergisters bij een "selectieve" groep leden is ver van een coöperatieve gedachte. Het is niet te wensen dat een coöperatie het ene lid voortrekt ten opzichte van een ander lid. Dan ben je alleen op papier een coöperatie maar in de praktijk verre van dat. Bij Sieta is dat omgekeerd, DBB is niet als coöperatie geregistreerd, maar Sieta is wel bezig voor ALLE melkveehouders. Wat RFC coöperatief nalaat pakt Sieta op.

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life, de melkquotering had geen enkele invloed meer op de prijs. Dat heeft iedereen in 2009 met eigen ogen gezien. De melkquotering is in 1983 zelfs niet eens ingevoerd om de melkprijs te sturen maar om de kosten van andere sturingsinstrumenten te beperken.

  We hadden in Nederland een vervangende regulering nodig om binnen de ecologische en maatschappelijke grenzen te blijven. Dit had vooral TIJDIG ingevoerd moeten worden.

 • Bennie Stevelink

  "Ik vind dat de discussie binnen de coöperatie zelf hoort plaats te vinden", zegt Vergaderboer. Daarmee sluit Vergaderboer zich aan bij de uitspraak die de rechter heeft gedaan in de rechtszaak die gevoerd is over de melkstaking. De rechter heeft verdere melkstakingen verboden omdat de DDB eerst de democratische mogelijkheden binnen de coöperatie moest benutten.

  Het probleem is nu dat democratie en DDB niet samengaat. De bestuurders van NMV/DDB willen hun zin door kunnen zetten ongeacht of de overgrote meerderheid tegen is. Ze dulden geen tegenspraak.
  Dit is nou precies wat bij mij zoveel aversie oproept tegen de NMV/DDB.
  Wie als boer in de zaal geen bestuur kan verdragen kan als bestuurder geen tegenspraak verdragen.
  Wie als burger in het land een anarchist is, is als politiek leider een tiran.

  Ze kunnen binnen hun eigen club de schijn van democratie hooghouden omdat het een kleine groep gelijkgestemde boeren is die precies stemt wat de bestuurders willen. Buiten hun kleine club hebben ze geen meerderheid dus worden democratische structuren buiten hun eigen club niet gerespecteerd.
  We hebben het gezien tijdens de melkstaking toen getrouwe boeren werden ingeschakeld om fabrieken te blokkeren om daarmee de grote meerderheid van boeren die geen melkstaking wilden aan hun wil te onderwerpen.
  Een kleine groep getrouwen die met fysieke middelen de grote meerderheid van anders denkenden aan de wil van de leiders onderwerpt is hét kenmerk van tirannie.

 • A1967

  Het lijkt wel een column uit frustratie ., wat is de mening van Hanna?

 • eg wel

  De opmerking van Sita dat kritische leden/leveranciers met harde woorden monddood gemaakt worden klopt wel degelijk, gebeurt in zowel zowel coöperatieve- als particuliere vergaderingen.

 • landboer

  Alleen LTO Noord heeft zich in de juiste richting ingespannen maar kon niets afdwingen ,idem dito als de NMV dus Bennie .
  Afschaffing van het melkquotum heeft wel degelijk kommer en kwel veroorzaakt!
  Een betere vervangende regeling was er niet of hij zou gebaseerd moeten zijn op het bestaande melkquotum. Dat was het meest rechtvaardig geweest ,en zaten we nu niet in de situatie dat jij en ik moeten inleveren voor een snelle groeier.

 • Bennie Stevelink

  Wat wil je zeggen met die link @stippellijntje? Alles wat in dat artikel gezegd wordt had voorkomen kunnen worden als er, zoals ik in mijn eerste reactie al zei, TIJDIG een vervangende regulering was ingevoerd.

 • Marco22

  Erg negatief stuk van de vergaderboer over Sieta. Dat geeft al aan dat het vergaderboer erg pijn doet hoe Sieta kritiek heeft op de zogenaamde coops. En dat is net de crux binnen de coop heeft men geen kritiek maar zegt men ja en amen. Want anders zo staat het letterlijk in de statuten " Uw functioneren wordt kritisch geevalueerd" dat betekend niets anders dat je in de pas moet blijven lopen. En daarbij een presentatie vergoeding van 2400 euro in de maand houd je mond wel.

  @Een punt waar ze wel op scoort, is de afschaffing van de melkquotering. Ze voorspelde kommer en kwel voor de melkveehouders en daarin heeft ze gelijk gekregen. Het is slecht op dit moment. Daarom is het ook vreemd dat topman Joosten van FrieslandCampina nog steeds zegt dat het een zegen is voor de melkveesector. Maar dat terzijde.

  Nou dat is nogal een punt he. Bedrijven vallen om. Maar daar stapt VG gauw over heen.
  Cooperaties bestaan niet meer(hoi Rabo), wel op papier en voor de buhne.
  RFC nv. is belangrijker dan alle boeren bijelkaar de cooperatieve RFC.


 • Farmer4life2

  Coöperatie is niet meer zoals vroeger.
  Maar Bennie, weet je wat ik niet snap?
  De vervuiler (ik ben ook één) komt er tamelijk makkelijk weg.

  Volgens mij wil men minder boeren en meer innovatieve boeren die groter, dieper gefinancierd en vooral een industrie is...

 • landboer

  Juist farmer4 precies het tegenovergestelde van wat men zegt!

 • alco1

  Mag ik het hier zeggen @Bennie dat het wel heel gemakkelijk is Lodders als boosdoener aan te wijzen.
  Als men ten tijde van de melkquotering maatregelen had ingevoerd, was alles veel beter verteerbaar geweest. Toen mocht de LTO alleen mee aan tafel.
  Lodders was tegen grondgebondenheid toen nadien over de AMVB gediscussieerd werd.

 • Vakbladen1

  ook alle lof voor Sieta van Keimpema. Iemand die echt de benen uit haar lijf loopt om vooral de kritische noot te laten horen. dat zouden meer boeren moeten doen. vooral binnen de cooperaties. Graag wel constuctief, maar ook bestuurders hebben goede feedback nodig.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.