Redactieblog

8671 x bekeken 25 reactieslaatste update:17 aug 2015

Logische consequentie: melkprijs kan stijgen en dalen

Landbouwraad van 7 september gaat echt geen nieuw landbouwbeleid opleveren.

De melkprijs gaat pijlsnel naar beneden. DOC heeft nu een voorschotprijs van minder dan 25 cent. De oorzaak zit een beetje in de vraagontwikkeling op de wereldmarkt, vooral die van China. De oorzaak zit echter vooral in de aanbodontwikkeling, die in ons land en omgeving aanzienlijk is. In de Europese Unie als geheel is die een stuk minder; de productie is maar 2 à 3 procent hoger dan een jaar eerder.

Groei gaat sneller dan verwacht

Er was voorspeld dat de markt de groei van de productie wel kon opvangen, maar de groei gaat sneller dan verwacht en dat kan de markt niet hebben. De meeste voorspellingen gaan ervan uit dat het op wat langere termijn wel weer goed komt. Maar inmiddels heeft het LEI aangegeven dat het ook op die wat langere termijn misschien toch wat minder goed gaat dan eerder werd verwacht.

 

Beperkte hoeveelheidsverandering maar grote prijsverandering

De scherpe prijsdaling bij een niet eens zo enorme productiestijging in Europa is een indicatie dat de prijselasticiteit heel laag is. Oftewel, een beperkte hoeveelheidsverandering leidt tot een grote prijsverandering. Dat gegeven is een halve eeuw geleden de reden geweest om een sterk beschermend Europees landbouwbeleid op te tuigen.
Inmiddels is dat beleid echter (ook) voor melk ten grave gedragen, met de afschaffing van de quotering. Daar zijn allerlei goede politieke en economische argumenten voor, maar de werkelijkheid is ook dat zonder vangnet en bij een lage prijselasticiteit de prijzen enorm kunnen stijgen en dalen.

Prijsschommelingen logisch te verklaren

Op 7 september komt er een speciale Landbouwraad van de Europese Unie om over de problemen te spreken. Eigenlijk is dat gek: de ministers kunnen het wat mij betreft wel met een eenvoudige persverklaring af. Die kan ongeveer als volgt luiden: “Wij, ministers van landbouw van de EU, in vergadering bijeen, hebben een aantal jaren geleden besloten de quotering en andere vangnetten af te schaffen. De logische consequentie daarvan is natuurlijk dat de prijs van melk sterk kan stijgen en dalen. En daarmee gaan wij over tot de orde van de dag.”

Voorspelling: gebakken lucht

Die vergadering van de landbouwministers gaat dus niets opleveren. Ze gaan echt niet zomaar het beleid aanpassen dat ze bij hun volle verstand hebben vastgesteld.

Maar natuurlijk komt de hierboven vermelde verklaring er niet. Het wordt een heel andere, met zorgen, met medeleven, oproepen tot verstandig gedrag en met extra geld voor innovatie en marktontwikkeling uit potjes die daar toch al voor bestemd waren.
Kortom, dat worden doekjes voor het bloeden, gebakken lucht, windowdressing. Wie kent er nog meer toepasselijke gezegden?

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  waarom toch zou in nederland de productie zoveel meer zijn toegenomen als in het buitenland?

 • schoenmakers1

  Dit komt omdat men hier de gedachte had, nu of nooit, is ook wel gebleken, als de politiek betrouwbaarder was geweest in het verleden en niet altijd andere dingen deed als men zei, zouden hier de mensen die meer wilde gaan melken dit rustig aan hebben kunnen doen, maar door de onbetrouwbare politiek is het niet meer wat wil ik, maar wat kan ik

 • vink


  Haarscherpe analyse.

 • zon

  prijselasticiteit heel laag??

 • simpel boerke

  @4 das economie zon, wat inhoudt dat de consument er niet meer van koopt als de prijs nog verder daalt.

 • Peerke1

  Niets is zo onbetrouwbaar als de politiek. We moesten toch mest verwerken en of grond aankopen en of de stallen zo vol mogelijk proppen. Maar helaas werden we opgezadeld met FOSFAATRECHTEN.

 • farmer4life1

  Huidige situatie.. Markt is verzadigd prijs gaat omlaag. Waarom? Kopen ze werkelijk meer voor 28,5 cent als voor 40? Alleen kun je met een lage prijs de markt elders (minder welvaartsniveau) landen wat verkopen.

  Waarom leggen we geen bodem/interventie van 0,30 cent in Europa. 

 • alco1

  Simpel farmer. Bij lage prijzen wordt het aanbod minder.

 • Schraar

  De groei gaat helemaal niet sneller dan verwacht, dit was precies wat je kon verwachten als je Nederlandse boeren los laat nadat ze zich jaren geketend hebben gevoelt. Neem daarbij nog wat idiote termen als bevrijdingsdag in de mond en zuivelfabrieken die aangeven alle melk af te gaan nemen en daar ook al voor gaan bouwen en het feest is compleet.
  Dirk heeft natuurlijk gelijk dat de politici het beleid niet zomaar aan gaan passen, daar is behoorlijk wat druk voor nodig. De melkprijs is ook nog te hoog en het heeft nog niet lang genoeg geduurt.
  Maar het is wel belangrijk dat zoveel mogelijk boeren 7 september naar Brussel gaan om een duitdelijk signaal te geven en ook daarna bereid zij actie te voeren om de druk er op te houden. En ga er maar van uit dat het nog even duurt en nog slechter wordt, er is op dit moment geen enkele reden om te denken dat vraag en aanbod op korte termijn in balans komen.
  Dit gaat alleen lukken met het verminderen van het aanbod middels regulering zoals in de voorstellen van de EMB besschreven staat.

 • zon

  @toon23.
  Op consumentenniveau heb je gelijk maar zoals ik het lees gaat het over de producenten.Dan komt een lage prijs elasticiteit bij sterke prijs schommelingen raar over.

 • Schraar

  Alco1, in welke veehouderij sector zie jij bij lage prijzen het aanbod minder worden? Komen er na jaren lage prijzen al minder varkens?
  De varkenscycles werkt al lang niet meer en gaat ook in de melkveehouderij niet werken.

 • alco1

  Bedenk wel even wat je gaat zeggen op 7 sept.
  Simpel zeggen dat je een hogere prijs wil is natuurlijk een dooddoender. Komen met werkbare voorstellen is het criterium. Maar ook ik zal daarin verstoken blijven.

 • alco1

  Schaar. We moeten helaas concluderen dat de varkenssector, welke geen grond heeft voor voeraanbod en mestafzet en niet overmatige resultaten haalt. Ten dode is op geschreven. Zo zal het ook gaan met de melkveehouderij zonder grond onder het bedrijf.

 • farmer4life1

  @schraar dat wilde ik ook maar even zeggen. De wereld is een dorp. Hier minder melken betekent elders meer export. Landen met te weinig marge gaan minderen. 

  Marge door slechte verkoop kanalen of dure regelgeving, slechte infrastructuur. 

  Kom op mensen in Israël (geen ideale geografische plek) kunnen ze beter boeren dan wij. 

  Daarom een primair voedsel moet je een soort van regulatie bieden met kostdekkende prijzen. 

 • Foxxy

  Flauwekul artikel !

  Als ik hoofd-inkoop van supermarktketen zou zijn, en ik deed m'n huiswerk ! 

  2015, quotum er af , (kleine) productie stijging , uitmelken die boeren ! (Zuivelcooperaties)

  melkprijs 30 % lager, winkelprijs 5% lager

  Do the math !


 • g.g

  farmer4life jij wilt het melkqutoum terug !!

 • g.g

  farmer4life jij wilt het melkquotum terug !!

 • landboer


  En ik wilde het niet kwijt.... Maar t is voorbij en komt nooit weer terug!

 • g.g

  column Dirk Strijker klopt als een bus.

 • Koen Franken

  Kostendekkende priizen zij alleen te realiseren als je vraag en aanbod goed op elkaar afstemt , bij een teveel van een product word je uitgespeeld .

 • horstink

  Farmer4life jij zegt eigenlijk dat we dus niet meer moeten produceren voor een exportmarkt. Weet je wel hoeveel bedrijven je dan eerst moet saneren?! En laat dat nu net ook de markt zijn waar FrieslandCampina in 2014 de prestatietoeslag verdiend heeft........... was toch een leuke plus op onze melkprijs nietwaar?!

 • veldzicht

  horstink#21, 70 % van de zuivel ,vlees en groenten moet naar het buitenland,
   je al begint om dat te minderen!!!! veel boeren beginnen al te piepen om dat ze niet mogen uitbreiden.

 • hoving1


  De ned boer heeft een probleem,altijd maar meer.

  Dat zie je hier in Canada ook nooit genoeg.

 • Sjakkie


  weet niet waar dirk zijn cijfers vandaan haalt, maar de productiestijging in de EU was niet zo groot.

 • mtspopken

  als er in Rusland een vliegtuig uit de lucht geschoten wordt nemen allerlei politici grote woorden in de mond en dan is de enige beloning die je van Poetin krijgt dat hij je met je handel laat stikken! aan het eind zul je zien dat voornoemde politici tot hun spijt hun woorden niet kunnen waarmaken en de handel kapot is.
  De nabestaanden van de passagiers van het vliegtuig zijn er ook niks mee opgeschoten. Conclusie alleen maar meer ellende. Let wel: het valt niet goed te praten wat er gebeurt is.  

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.