Redactieblog

4783 x bekeken 29 reacties

LTO moet melkveesector veiligstellen

Waar LTO ook mee komt in de discussie rond de melkveehouderij, ze zullen het nooit goed kunnen doen.

Afgelopen zondag ben ik naar het Oldambt gefietst. Met Noordenwind en windkracht 1 is dat een aantrekkelijke bestemming. De route er naartoe loopt door de Veenkoloniën. Dus eerst aardappels, bieten en gerst, en verderop tarwe en tarwe, en soms toch ook wat gerst. Het gebied tegen de Waddendijk staat bekend als de graanrepubliek, met grote kavels en grote bedrijven, al een eeuw gespecialiseerd in tarwe.

Ergste scenario akkerbouw: productielimiet of vruchtwisselingseis

Zo onderweg zat ik me af te vragen hoe deze boeren zouden reageren als de oppervlakte tarwegrond aan banden werd gelegd, of de opbrengst per hectare, of de bedrijfsgrootte, of de tarweproductie per bedrijf. Ze zouden ongetwijfeld wijzen op hun oudste rechten, en op hun efficiënte grondgebruik. Ze zouden proberen hun productiviteit nog verder op te krikken en nog dichter te zaaien. Het ergste dat hen kon overkomen was een limiet op de productie per hectare, of een vruchtwisselingseis.

 

In andere gebieden, waar graan een wisselgewas is, en waar het vaak met een ton of zes wel ophoudt, zou heel anders worden gereageerd. Die boeren zouden juist op het belang van de gewasrotatie wijzen, en ze zouden hun hectares veilig willen stellen, of overstappen op maïs voor koeien. Want minder hectares wisselgewas betekent voor die bedrijven automatisch ook minder aardappels en bieten. Een maximum aan de oppervlakte graan per bedrijf, of aan de productie per hectare, een begrenzing op 8 ton, zou voor hen veel minder een probleem zijn. Dacht ik, al fietsend.

Harde realiteit in de melkveehouderij

In de graanteelt is het maar een gedachtenexperiment voor op de fiets. In de melkveehouderij zijn deze rekensommen momenteel wel volop aan de orde. Intensieve bedrijven in intensieve gebieden zoals Oost-Brabant vrezen een maximum aantal koeien per hectare. Gedeeltelijke grondgebondenheid bij uitbreiding hebben ze al moeten slikken. Dit soort bedrijven en gebieden staan heel anders in de discussie dan extensieve bedrijven in het Groene Hart of het Noordoosten. Die willen best een fosfaatbegrenzing per bedrijf. En grote, grondgebonden bedrijven in het grensgebied van Friesland en Drenthe zien liever een fosfaatbegrenzing per hectare. Gemengde bedrijven met melkvee in Oost-Nederland zitten weer in een heel ander schuitje.

LTO staat voor onmogelijke keuze

Geen wonder dat LTO, dat de belangen van zowel extensief als intensief moet verdedigen, moeite heeft om met heldere voorstellen te komen. Ze zullen het nooit goed kunnen doen. Wat was het voerspoor toch een mooie uitweg. Dat was een oplossing, die vrijwel niemand pijn zou doen. Intensief niet en extensief niet, groot niet en klein niet, gespecialiseerd niet en gemengd niet. Jammer dat die uitweg op korte termijn geen soelaas meer biedt. LTO, verzin een list. Of beter, maak een keuze die de sector veiligstelt.

Laatste reacties

 • tinus888

  hoelsng heeft het niet geduurd voor siemjan schenk durfde uitspreken dat een bedrijf met meer dan 500 koeien niet gewenst was en waar is siemjan nu?

 • alco1

  Het enigste wat het LTO kan doen is voor evenwichts bemesting pleiten, dat is de enigste rechtvaardige manier om alles enigzins naar tevredenheid op te lossen.

 • DJ-D

  #2 LTO is daarvoor aan het pleiten. Behalve voor grasland.

  http://www.nieuweoogst.mobi/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTOM_TEXT_VIEW&doc_id=227205

 • joohoo

  Bij de derogatie is graan  en met name wintertarwe op zandgrond als wisselgeld gebruikt, ook de gebruiksnormen hebben een bijdrage geleverd tot continuteeld van mais en het einde van vruchtwisseling.
  Ook wij hebben natuurranden weer om moeten ploegen en een 5 e gewas in moeten zaaien om aan de vergroeningseisen te voldoen, ook is er een eind gekomen aan de jaarlijkse aanvoer van mest en is deze voledig vervangen door aanvoer van kunstmest in korrelvorm dan wel als bladmeststof.

  Door nu een verhaal te schrijven over hoe moeilijk de lto in haar keuze staat tot verschillende sectoren is mosterd na de maaltijd.

 • DJ-D

  Maar goed dat kan ook wel. Ieder jaar opnieuw een monster nemen. Weet zeker na vorig jaar, (groeizaam jaar) de pw en pal waarden veel lager zijn. Monsters zijn nog van 2013. Kost weer veel geld en is weer goed voor werkgelegenheid. 

 • agratax2

  @joohoo. Ik ben het met je eens LTO had enkele jaren voor het verstrijken van het quotum tijdperk, moeten bezinnen op 'Hoe verder'. Maar in plaats van vooruit te denken, bleven ze hangen in meer produceren onder het motto 'Denk aan de voedselzekerheid en hoe meer een boer maakt hoe goedkoper hij kan'. Dat deze redenatie onherroepelijk moest leiden tot het huidige dilemma, was voor ieder wel denkend mens duidelijk. Nu staan de nieuwe half volle stallen er en moet LTLO eigenlijk zeggen 'Niet meer koeien dan je bedrijf aan mest kan verwerken'. dit betekent onherroepelijk 'Kapitaalsvernietiging' en einde van deze bedrijven zeker zolang de melkprijs niet hoger is dan nu. Mijn conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat LTO denkt als een boer 'De regering geeft me wel een uitzonderingspositie als grootte groeier, hebben ze altijd gedaan. Nederland het land van 'De gedoog cultuur'.  Volgens mij mag een belangenorganisatie die zichzelf serieus neemt zijn leden niet overgeven aan deze gedoog cultuur, zeker als het gaat over Milieu wetten is dat dodelijk. Den Haag gedoort heel veel maar geen Milieu 'vervuiling' door boeren.

 • alco1

  @agratax. Het LTO heeft zich voor het verstrijken van het quotum tijdperk wel bezint: 'Hoe nu verder'. Maar wel de verkeerde bezinning in fosfaatplafond e.d.
  Volkomen terecht dat het melkquotum stelsel afgeschaft is, het had geen enkele waarde.
  Daarbij had het moeten blijven, maar juist de inmenging 'Hoe nu verder' gaf verkeerde onzekerheid.

 • boer drenth


  De vergelijking van dhr strijker gaat niet op, Akkerbouwers hebben een  bepaalde oppervlakte grond en daar moeten ze het mee doen. Veehouders hebben ook een bepaalde oppervlakte, en daar houden ze steeds meer koeien op, en dan gaat het mis. En dat het mis gaat dat hadden ze 3 jaar terug al aan zien komen. Te veel stront en te weinig grond.   Volgens mij is grondgebondenheid de oplossing ,bv twee koeien per ha. Geen mest afzet ,geen aankoop ruwvoer, veel minder stress.

 • frl

  Er wordt nu van uit dieren gedacht t.a.v rechten,dat kan wel bij varkens en kippen want dat zijn hokdieren.
  Maar koeien zijn GRAASDIEREN dus je moet vanuit de grond denken, vaste fosfaat rechten per ha wie meer wil per ha die moet rechten kopen en niet de extensieven.
  anders wordt het nooit wat met 80% weidegang.
  Bij de intensieve zijn de koeien meestal ook hokdieren,hokdierenmest is toch 170N per ha???.

 • agratax2

  Helaas de 'moderne groei boer' denkt niet in hektares maar in dieren net als zijn Arabische en Amerikaanse collega. Hoe meer koeien per -industrieterrein-, hoe meer melk/m2. Voer kun je van over de hele aardbol aanvoeren. Soya kan per schip maar graskuil/grashooi en luzernehooi ook. De meest rendabele melkerij is grondloos en je voer aankopen bij een akkerbouwer, die dit teelt in plaats van graan. Hiermee is de gras en mais prijs meteen een afgeleide van de doorgaans niet te hoge graanprijs. Daar komt bij dat je als veehouderij geen weers afhankelijkheid meer hebt, als je per ton en per gehalte koopt. Mest is nu de enige ongewisse post. Waar laat je het en wat kost deze afvoer.

 • Peerke1


  Geachte LTO bestuurders, kom niet aan de verworven rechten van boeren die het tijdelijk wat rustiger aan moesten doen om watvoor reden dan ook. En schaam je om medewerking te verlenen aan, Klein kleiner te maken en Groot nog groter te laten groeien ten koste van de eerste groep.

 • Schaapje

  LTO dient voor iedere agrariër zijn of haar voordeel binnen te halen.  Maar wat denken jullie nu zelf. Het is een onmogelijke taak om dit te bewerkstelligen. Er zal altijd  pijn zijn groot of klein.  Voor degene die het beter weten; zorg zelf maar dat je aan de bestuurstafel plaats kan nemen. 

 • Foxxy

  @ 12 , op dit moment bij de bestuurstafel blijven zitten is makkelijk !

  Opstaan ,je loon op de waagschaal zetten,en zeggen: hier ga ik niet in mee !!

  jaren zijn er in gestoken om maar vriendjes met politiek te zijn/worden!
  elke keer krijgen we (sector) weer een mes in de rug !
  anything you say can and Will be used against you ....

 • Foxxy

  We staan in Nederland kwalitatief/duurzaam/milieuverantwoord
  qua score boven in de beste 10% landen

  dwz, we scoren na extra kosten en investeringen gemiddeld 9 s en 10-en

  nu verwacht het ministerie dat we 11 en 12 scoren ! Lastig als 10 het hoogst gegeven is !

  allemaal veroorzaakt omdat we zo graag aan tafel met Den Haag schuiven !

   

 • W Geverink

  Met de bouw van al de nieuwe stallen en uitbreidingen in de planning was het ver van te voren bekend dat de melkveehouderij zodra de kans zich zou voordoen flink zou uitbreiden. Jaren voor het eindigen van de melkquotering lag het al voor de hand dat er in Nederland een andere vorm van productiebeperking voor terug zou komen. Vele mensen hebben over de mogelijke gevolgen jaren geleden op de AGD en Boerderij websites hun bezorgdheid al getoond.

 • Foxxy

  Laat Den Haag eerst maar in Brussel vertellen dat alle landen in Europa gemiddeld eerst een 7 halen, dan doen wij weer een stapje !
  gelijke monniken, gelijke kappen !!

  ze kunnen het al niet eens worden over zodebemesten !

 • alco1

  @agratax. Net andersom. Voer is de moeilijkste post. Mest kan verwerkt worden.

 • Foxxy

  @ Alco , meestal (bijna altijd) met je eens ... 
  Nu niet !!!

 • alco1

  Bedoel je dat mest verwerken niet van het plafond afgetrokken mag worden??

 • zon

  LTO is bijna net als WAKKER DIER,kleine achterban maar toch zeggen hoe iedereeen het moet doen.

 • bb40

  Inderdaad de lto zal het nooit goed doen, maar ze wil ook te veel, europa  bepaalt bijna alles, boeren zijn geen werknemers die kun je niet organiseren. 
  Boeren kunnen heel goed voor zich zelf  zorgen op eigen bedrijfsniveau dat doen ze al eeuwen. 

 • agro1


  alco, voer is wel het kleinste probleem, maís, soy en stro aan historisch lage prijzen. voeraardappels af te halen, ideaal voor de hokkenkoemelkerij van nu en straks. de toekomst van de melkkoehouderij is niet zo moeilijk te voorspellen, kijk maar naar de zwijnen, knijnen, kiepen en geiten, juist ja, zo industrieel as t maar kan. een niet te stoppen ontwikkeling. helemaal niet erg.

 • alco1

  Ho ho. We kijken in de toekomst en daar zal duidelijk worden dat de melkveehouderij eerder door voeraanbod grondgebonden zal blijken dan door de mest die verwerkt kan worden. Voer is aan bederf onderhevigd bij transport en heeft veel meer volume. Gedroogde mest is veel gemakkelijker te exporteren.

 • rmw

  Dat hele ruwvoer verhaal is de limiet is gewoon onzin. De meeste boeren hebben wel een mengton, en alle grote voerfabrikanten kunnen wel al ruwvoervervangers leveren, in de silo of losgestort. Het hele probleem is gewoon het totale aantal koeien dat mag niet toenemen! Als het nu niet de fosfaat is,,dan straks wel de ammoniak, vergis je niet op de gevolgen van dat plafond en het hele PAS verhaal wat nu nog gaat komen...

 • frl

  De regering heeft dit zelf in de hand gewerkt,eerst kregen we vaste bemestings normen had je teveel mest dan kon je dat kwijt via boer fraude boer transport.
  Toen kregen we een fosfaatreferentie,geen probleem je mocht het overschot verwerken,of afkopen bij varkenshouder,toen amvb grondgebonden 20kg overshot geen probleem 20> 1 ha uitbreiden nog 8 koeien per ha hoppa 50> 1 ha uitbreiden nog 4 koeien per ha.
  Er is gewoon zwaar onderschat dat de kleintjes ook weer meer koeien gingen melken,die de ha hebben kun je niets kwalijk nemen we hadden toch de wet VERANTWOORDE GROEI.
  Het probleem is alleen dat door die konstrukties,van mest op papier bij extensieve brengen nu de ha dubbel gebruikt worden,maar ja van wie is de grond.

 • Foxxy

  Ik denk idd dat het probleem niet zozeer in voer zit ! Maar dat is gedeeltelijk afhankelijk hoe de regelgeving zich ontwikkeld !

  Akkerbouwers met mindere gronden genoeg,die het best verleidelijk vinden om mais voor veehouders te telen !

  zit relatief weinig werk in, en aannemelijk dat bij komende regelgeving akkerbouwers er iets meer tussenuit kunnen halen !

 • Tearpoal

  LTO-bestuurders hebben jarenlang een stoel onder hun achterwerk weten te behouden door de belangen van varkenshouders in te ruilen voor de belangen van de melkveehouders. En nu is er een situatie onstaan, willen de bestuurders nog steeds hun stoel onder hun achterwerk houden, dat de melkvouders tegen elkaar uitgespeeld worden. Kortom, van belangen behartiging is al lang geen sprake meer. 

 • landboer


  Je hebt gelijk rmw ,voer is geen grens ,dan mest nog eerder ,er was maar 1 grens heel doeltreffend , maar die moest zonodig overboord, maar alle verandering is geen verbetering.............

 • BO(skabout)ER


  mest is niet het probleem voer wel. De voerprijzen kunnen torenhoog worden zodat boeren niks meer verdienen of heel snel verlies maken. Daardoor is eigen grond zo belangrijk om je eigen goede voer te maken. Ik denk namelijk dat de komende jaren voer heel duur gaat worden.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.