Commentaar

5027 x bekeken 21 reacties

Weinig knelgevallen bij fosfaatrechten

De invoering van de knelgevallenregeling melkveefosfaatrechten komt in een beslissend stadium. De regiegroep wil er over twee weken een ei over leggen. Maar wat is een knelgeval?

Van Dale noch Wikipedia kent daar een omschrijving voor. In de praktijk is gangbaar een variant op: 'als gevolg van niet beïnvloedbare omstandigheden overmatig geraakt door nieuwe wetgeving, waardoor het voortbestaan van het bedrijf ernstig in gevaar komt'. Logisch dat je dat soort bedrijven tegemoet wilt komen. Maar het fosfaatplafond is al aan diggelen gemolken; elk tegemoet gekomen knelgeval betekent krimp elders.

Leegstand is keuze, dus beïnvloedbaar

In de definitie is 'niet beïnvloedbaar' cruciaal. Leegstand is een keuze, dus beïnvloedbaar. Elke onderbezetting valt daarmee af als knelgeval, ook wie nog aan het bouwen was op 2 juli. Bedrijfsrisico. Ja, u heeft legaal gebouwd. Ja, u wordt geraakt door invoering van fosfaatrechten. Blijf melken en maak de gang naar de rechter voor schadevergoeding. Daarvan kunt u dan misschien de financiering - en bedrijfsgrootte - terugbrengen of rechten kopen.

Als leegstand een keuze is, is niet bouwen dat er net zo goed een. Er hoeft dus ook geen pond fosfaat naar extensieve bedrijven met latente rechten.

Onderbezetting door ziekte

Onderbezetting door ziekte of overlijden van de ondernemer is, cru gezegd, eenvoudig te ondervangen met bedrijfsverzorging of inhuren van personeel. Onderbezetting door ziekte onder het vee? Als je dat in 2013 én 2014 én 2015 had, is er te lang niet afdoende gereageerd en is dat feitelijk de normale situatie. Geen extra rechten nodig dus.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Ik hoop van harte Robert dat deze benadering juridisch haalbaar is.

  Op de LTO bijeenkomst werd wel verteld dat men er naar streeft het aantal knelgevallen zo laag mogelijk te houden.

 • agriholland

  Wat een onzin keuze om vervangende arbeid in te huren.

  Er is geen hond die 24x7 wil werken tegen het uurloon van een boer; daarom is het gangbare wettelijke minimum loon geen haalbare optie op veel agrarische bedrijven als vervanging van eigen arbeid bij calamiteiten.

 • alco1

  "Elk tegemoet gekomen knelgeval betekent krimp elders".
  De reactie van @Mozes getuigd alweer van wat het beste voor de mij uitkomt.
  Tweespalt dus.
  Aan de ene kant de groep met mozes die zo weinig mogelijk in willen leveren en fosfaatrechten wel zien zitten omdat daardoor hun mestafzet niet zo gemakkelijk duurder kan worden en aan de andere de groep die part noch deel hebben aan de maatregelen, maar er wel de dupe van worden, omdat ze teveel het LTO geloofden die predikten dat grond onder je bedrijf de toekomst was.
  Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.

 • jhp

  We zijn ondernemers, het wordt zo wel heel erg risicovol om in de melkveehouderij te ondernemen.
  Deze situatie is ontstaan door politiek wanbeleid in Den Haag als in Brussel.

 • melkveehouder .

  Mmm, interessante stelling Robert. Volgens mij kan een individuele boer niet beïnvloeden dat het nationale fosfaatplafond wordt overschreden waardoor het stelsel van fosfaatrechten in werking treedt. Immers, als gevolg van de fosfaatproductie van derden ( een individuele boer krijgt het fosfaatplafond alleen nooit vol) wordt het fosfaatplafond overschreden.Dit betekent, jouw redenering volgend, dat iedere melkveehouder als knelgeval aangemerkt dient te worden. Is voer voor juristen lijkt me.

 • hansvanbergen

  @agro holland daar ben je voor verzekerd. Ben je daar niet voor verzekerd? Prima mooi geld bespaard. Kun je daarvan rechten kopen.

 • De overheid predikt al 5 jaar dat op 1 april 2015 het melkquotum verdwijnt. Tot die datum blijft de superheffing bestaan, een boete die meer melk leveren dan je productieruimte afstraft. Met andere woorden : de overheid wenst niet dat er meer wordt gemolken dan het quotum. Al snel, ruim voor 1-4-2015, zijn er geruchten, zelfs al politieke acties dat er gestreefd wordt naar grondgebondenheid. Nu ben ik veehouder, en trek mijn plan: ik regel mijn NB wetvergunning, ik regel finaciering, ik regel een bouwvergunning, ik heb de grond, ik houd extra jongvee aan, (ja i.d.d. dat vanaf 1 -4-2015 begint te kalven). Ik trek een jaar of 2 uit om de stal uiteindelijk vol te krijgen. De stal is goed en wel klaar en dan komt Vadertje staat doodleuk vertellen dat het 3 maanden na de afschaffing per direct het quotum (want eigenlijk komt het daar op neer) weer ingevoerd wordt. Volgens mij zijn er vele ondoordacht bezig geweest, maar deze ondernemer niet. Deze ondernemer heeft de messen geslepen.

 • BetterCows

  1 Melkquota verkocht
  2 Stal gebouwd
  3Referentie 2013 opgebouwd
  4Full pull 2 juli 2015
  Uiteraard slaat dit weer nergens op !
  Denk er maar eens goed over na !

 • Piet Piraat

  Sterk Robert.
  Gewoon precies zoals het is.
  We zijn het soms/vaak niet eens, maar dit keer verwoord je precies mijn gedachte, die ik eigenlijk niet op zou durven schrijven om dat ik bang ben om daarna met hamers en sikkels aangevallen te worden.

  Soms zeg ik "boeren hebben oogkleppen op, en als dan iemand die wat open durft te trekken doet het pijn."

  Alle keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, daar zullen we ons aan aan moeten passen. Het zijn namelijk niet de grootste en de slimste boeren die overleven, maar degene die zich het best aan kunnen passen aan de huidige tijd.

 • melkveehouder .

  @Piet Piraat. Met alle respect, maar juist diegenen die zich wilden aanpassen aan de nieuwe situatie ná april 2015 worden knelgeval.Gewoon de echte ondernemers die hun kansen afwachten en geen kuddegedrag vertonen. Ik proef uit je reactie meer de opvatting van "die in het quotumtijdperk de euro niet heeft laten rollen, doet nu niet meer mee". En bang om met hamer en sikkel aangevallen te worden ben ik ook niet zo gauw, vandaar deze reactie. Het lijkt me dat Robert aan zet is om hierop te reageren. Prettige jaarwisseling en veel ondernemerschap in 2016 toegewenst.

 • Farmer4life2

  Iedereen wist dat er een fosfaatplafond was, of niet?

  De melkveehouderij is de hemel in geprezen net als destijds de tuinbouw en de varkenshouderij. Allen zijn op de koffie gekomen.

  Kijk maar uit, moeilijke regelgeving en een lage melkprijs geven veel moeilijkheden. Uiteindelijk moeten er ook boeren uit... Dat is de kapitalistische markt waarvoor gekozen is.

 • Peerke1

  Wat een onzin verhaal Robert Bodde . Ge lijkt wel een verlengstuk van de overheid. Trek alle woonvergunningen in van leegstaande woningen en de bedrijsgebouwen op industrieterreinen die op 2 juli leegstonden. Iedereen zou je voor gek verklaren. Denk daar maar eens goed over na.

 • alco1

  Allen een goed nieuw jaar toegewenst.
  Farmer. Voor een kapitalistische markt is niet gekozen. Zo gaat het vanzelf.
  Wil je het anders, moet je ingrijpen, wat overal weer tweespalt veroorzaakt.

 • Piet Piraat

  @ melkveehouder:

  Het is in het verleden door de (voormalig) minister al duidelijk aangegeven dat er geen ruimte was voor een onbegrensde groei. Iedereen die dit niet goed heeft geïnterpreteerd heeft nu min of meer pech.

  Dat mensen dit maar even vergeten zegt veel over hen.

 • melkveehouder .

  @Piet Piraat. Degene die de vergunningen heeft verleend is kennelijk wat vergeten, niet diegenen die gebruik maken van het recht wat uit de (betaalde) vergunningen voortvloeit. Zoals ik al eerder schreef: de overheid wist in 2002 dat er een plafond was en had hieraan wat kunnen doen door geen vergunningen meer te verstrekken. De individuele veehouder kan het al dan niet overschrijden van het plafond niet beïnvloeden. De overheid wel. En je laatste zin vind ik te plat, dat reageer ik inhoudelijk niet op.

 • Farmer4life2

  @ alco1 in 2006 met het wegvallen van de (hoge) interventie prijs is het kapitalisme ingediend. Vandaar ook grote melkprijs schommelingen hierna. Daardoor was het quotum niets meer waard.

  Europa heeft de grootste melkplas ter wereld en deze was begrensd. Waarbij andere exporterende landen meer konden produceren. De welvaart en de bevolking groeide harder dan de geproduceerde melk waardoor een tekort kwam, die goede prijzen met zich meebracht. Europa produceerd 156 miljard liter. 16 miljard meer dan het quotum toelaat en de voorraden puilen uit.

 • mtsjansens1

  Als je de gemiddelde veebezetting in de jaren 2013 en 2014 en van de periode 1 januari tot en met 2-7-2015 pakt ,deze bij elkaar optelt en delen door 3 heb je een gewogen gemiddelde,dan is ook niet nodig om een knelgevallenregeling in het leven te roepen. Lege boxen en latente ruimte op grond zijn een ondernemerskeuze geweest,die hoeven niet beloond te worden ten opzichte van ondernemers die andere keuze's gemaakt hebben.

 • alco1

  Hier zal mts jansens wel het beste mee uit komen.
  Zal ik zeggen wat het beste is.
  Weg met dat hele fosfaatrecht. Fosfaatplafond is nergens voor nodig.
  Dierrecht is helemaal uit den boze
  AMvB voldoet.

 • Piet Piraat

  @ melkveehouder:
  Het aanvragen en verkrijgen van een vergunning heeft verder weinig met fosfaatrechten te maken. Het is een risico en inschatting van een ondernemer. Dat je dat anders aanvoelt kan gebeuren.

 • kleine boer

  @piet piraat, het is toch gek dat je als je extensief je wel mest mag aanvoeren van koeien maar ze niet zelf mag houden ook al heb je verder alle vergunningen.

 • mtsjansens1

  Ja Alco1, ik ben geen knelgeval en dat hoop ik ook niet te worden . Ik heb ook finaciele verplichtingen aangegaan in het verleden voor mijn bedrijf, niet om bank te spelen voor een andere ondernemers. In het verleden is het met de toeslagrechten en betalingsrechten altijd gekeken naar de historische produktie. Je kunt toch niet iets claimen wat je niet hebt gehad.
  Bij een generieke korting krijg je een grote vraag aan fosfaatrechten ,wat meteen prijsopdrijvend zal gaan werken. Mijn mening is in het verleden al dikwijls verguisd,ben het nu wel gewend.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.