Commentaar

4046 x bekeken 11 reacties

Gas geven?!

De onverwachte plus op FrieslandCampina’s prijs vergroot de spagaat waarin boeren zitten.

FrieslandCampina verhoogde afgelopen week haar voorschotprijs met liefst €1,75 naar krap €42. Driekwart van de melkveehouders krijgt zo een enorme stimulans om nóg meer boven het quotum te melken.

Niks mis mee, zo’n topprijs, en een prijsstijging ondanks een nog nooit zo grote melkaanvoer als dit voorjaar. Maar is dit houdbaar? Want dat hardere melken komt vooral door meer dieren. Daar komt wel een groot probleem, met de mestwet.

Nu mag iedereen nog uitbreiden in dieren. Er zijn twee begrenzingen. De Nederlandse veehouderij mag maximaal 173 miljoen kilo fosfaat produceren (derogatie-eisen). Ook moet elke veehouder die meer mest produceert dan op eigen land te plaatsen is, een deel van het overschot laten verwerken. Dat mag hij zelf doen of via een Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO).

Daarbij hebben overheid en bedrijfsleven in een con-venant vastgelegd dat de maximale mestproductie van de rundveehouderij 85 miljoen kilo fosfaat mag zijn. Let wel, een convenant heeft in een rechtszaak geen enkele waarde.

Of de (melk)veehouderij dit jaar het fosfaatplafond van 173 of 85 miljoen kilo overschrijdt, blijkt eind 2015. Dan is ook pas helder hoeveel boeren niet aan hun verwerkingsplicht hebben voldaan. Voor de overtreders voor de rechter staan, passeren nog eens twee jaren. Gezien de nieuwheid van de regels en de te verwachten hectiek rond VVO’s eind dit jaar – veehouders duiken er, zoals altijd, pas een week voor de deadline in – is een beroep op overmacht kansrijk. Gevolg: een minieme boete ergens in ’18.

Ondernemers zetten de mogelijke boete af tegen de kans op meer rechten, als die onverhoopt komen. Daarom gaan stallen bomvol en denken velen: ‘na mij de zondvloed’. Wie in het verleden zo handelde, is altijd beloond. Maar het is funest voor de sector: het mestoverschot groeit en die verfoeide dierrechten komen alleen maar dichterbij.

Laatste reacties

 • bertes

  als we de mestrechten maar uniform maken. wil zeggen. varkens-rechten kunnen worden omgezet naar koe-rechten. of kippen enz.
  heel simpel. is er een sector die slecht rendeert. kan die met een goede prijs verruild naar die; die wel rendeert.
  wat maakt het dan uit. dat de varkensstapel op deze manier slinkt. en op deze manier meer koeien. dan houden we een goed evenwicht. met de mestmarkt. maar ook economie.

 • agratax2

  bertes. Ik proef dat jij denkt / hoopt dat de melkveehouderij de sterkste van de mestproducenten zal zijn. Maar wat gebeurd er als de melkplas een melkzee wordt? Klapt dan de prijs in een? Dit maakt de fabriek niet uit de leveringsplicht is vastgelegd bij de co-op's en of de prijs nu hoog of laag is maakt de verwerker niet uit. Er zullen in jouw voorstel alle dierrechten uitwisselbaar ergens gaten vallen die de desbetreffende sector zullen raken. Stel minder varkens door omzetten in koeien dan zal de slachtlijn minder vol zijn met ale gevolgen van dien en bij de melkveehouderij geldt hetzelfde aals daar de klat in komt en de rechten naar varkens of kippen gaan. De wereld zal er onzekerder door worden.

 • farmerbn

  Wat is er mis met dierrechten? Ik zie geen verschil met melkquotum want die wilden we vroeger ook niet en nu zeggen we dat het een zegen was. Waarom kunnen dierrechten straks ook geen zegen blijken? Ik ben voor dierrechten en hoop dat ze veel waard zijn. Sneller vermogen opbouwen is niet mogelijk en snap niet dat we dat niet willen.

 • alco1

  @farmerbn. Jij denkt in eigen belang en dat is een goed recht.
  Het gaat echter over de toekomst van de melkveehouderij.
  Nu er een vrije wereldhandel is, heeft quotering geen enkele nut meer. Als de prijzen goed zijn zullen ze geproduceerd worden waar dit het goedkoopste kan en zal dierrechtenhandel bij ons alleen maar ons product oninteressant maken.

 • Sjaak

  Kortom.....er is een wanbeleid gevoerd aangaande de mestwet. Heb hier al vaker gemeld, dat het mestbeleid van Bleker doorgevoerd had moeten worden, dan had men dit voorkomen.
  Sinds Dijksma het bewind voert, kunnen we het mestbeleid niet meer serieus nemen....het lijdt alleen maar tot nog meer wanorde en chaos!

  Iedere ondernemer handelt naar eigen belang en anticipeert op de mogelijkheden, die geboden worden, dat is heel begrijpelijk....
  Kan dus individueel goed uitpakken, maar collectief schiet de sector uit de bocht.
  Alleen goed beleid kan/kon dat voorkomen, bij de beleidsmakers ligt dan ook de verantwoordelijkheid!

 • Fermer

  Er werd een convenant gesloten om de dierrechten te voorkomen. Dit convenant blijkt veel te laag te zitten aangaande de te verwachten fosfaatproductie. Ik denk dat het convenant er is gekomen onder druk van de de bv. Nederland om tijd te winnen. In die tijd zijn talloze boeren nog leningen aangegaan om uitbreidingsplannen te realiseren, dus grote stallen te bouwen voor het post- quotum tijdperk en die in de daarop volgende jaren te vullen. Met in 2013 direct ingestelde dierrechten zou de bv. Nederland dus honderden miljoenen euro's aan investeringen misgelopen hebben.
  Alco, je vergeet weer de oneerlijke concurentie met de wereld doordat wij hier de bedrijfs-toeslagen, subsidie ontvangen, en inderdaad zal dierrechtenhandel een extra kostenpost voor de Nederlandse boer worden.

 • senna001

  melkgeld!
  Ik begrijp eigenlijk de reacties niet. Alsof een (waarschijnlijk) eenmalige correctie op arla, welke korter en korter bij komt, gaat lijden tot een vloedgolf aan melk. Robert Bodde maakt hier weer de professionele fout door als nieuwsbrenger de verkeerde richting te geven. Feit: correctie van 1.75€ dit is 1750 € als je per jaar 1.2 miljoen liter levert dit is al een zeer fors bedrijf(1.2/12 maanden= 100.000 liter per maand x 0.175ct per liter). De voorlichting en de verslaggevers schrijven al gedurende verschillende jaren dat wij als melkveehouders willen (MOETEN) groeien. Doe toch even normaal en gebruik je eigen boerenverstand, als je er nu achter komt dat je sterk moet groeien wat heb je dan de voorgaande jaren aan het doen geweest? Hoog tijd dat de mensen die hun kost moeten verdienen aan degene die het werk op de boerdeij moet doen andere titels gaan bedenken. mogelijke titel had dus ook kunnen zijn: frica zorgt voor vervroegde aflossingsmogelijkheden, dankzij frica extra rondje op zaterdagavond, frica geeft gezinsbudget extra impuls…

 • senna001

  elke ondernemer die niet wereldvreemd is en de paginas van de andere sectoren leest in de boerderij (je betaald ze toch) wist dat verdubbelen of verdrievoudigen zonder eigen kapitaal of grond nooit rendabel kan. Of je dieren nu roze, geel, zwart, … zijn en waar ter wereld ze ook staan dit kan niet als je je geld met het bedrijf moet verdienen. In ieder geval leden van frica, denk aan de boerin op het een van de maand voor je een spantje (of 6) bijzet…

 • John*

  gewoon zorgen dat die mest verwerkt.. de economie doet de rest wel

 • Zandboertje

  Het zou mij wel eens gezond lijken als de varkensmest op nul komt en de koemest duur verwerkt moet worden. Zoals het nu lijkt wil de veehouderij haar probleem weer eens afkopen bij een andere sector. Terwijl het verschil tussen kip, varken en koe qua dierhuisvesting steeds dichter bijelkaar komt. Pluimveehouderij heeft haar probleem jaren gelen al opgelost, varkenshouders hebben al jaren veel moeten betalen en nu is de melkveehouderij es aan de beurt lijkt me

 • W Geverink

  Als ik een melkverwerker was zou ik de boeren op dit moment ook zo veel mogelijk prikkelen om te investeren in uitbreidingen. Je moet er als verwerker immers voor zorgen dat je straks een lage melkprijs kunt betalen zonder het gevaar dat de 'ondernemers' die zo nodig de wereld willen voeden er mee kunnen stoppen. De periferie heeft er belang bij dat die boeren zo hoog mogelijk gefinancierd zijn. Je kan trouwens op je klompen aanvoelen dat er gouden tijden aanbreken in de mestsector.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.