Redactieblog

1129 x bekeken

MMO: waakhond of loze sirene?

In de komende maanden komt het langverwachte Melkmarkt-Observatorium er. Maar er zijn nog veel vragen. Anders wordt dat MMO een loze sirene.

Een dezer maanden zal Europees lanbouwcommissaris Dacian Ciolos het door veel Europese boeren gevraagde Melkmarkt-Observatorium (MMO) lanceren. Een langverwacht moment, maar in deze tijden van schijnbaar stabiel hoge uitbetaalprijzen zijn veel veehouders misschien al bijna weer vergeten waarvoor dit instrument ook al weer was bedoeld.

Na de zuivelcrisis van 2009 en gevoed door de margefuik van 2012 was er veel druk van melkveehouders en hun organisaties – met name de European Milk Board (EMB) en nationale filialen – om sneller en effectiever overheidsingrijpen mogelijk te maken als de opbrengsten in de melkveehouderij dalen. Ook vanuit het Europees Parlement en veel lidstaten kwam steun voor dit plan. Zo werd besloten om het MMO op te richten.

De Europese Commissie is bijna klaar met de voorbereidingen voor de lancering van dit marktbewakingsbureau, zo valt in Brussel te beluisteren.  Diverse instanties moeten nog wel een klap geven op de voorstellen, maar dan kan het bureau gáán. Niet als onafhankelijke instelling, zoals de EMB en consorten hadden bedoeld, maar als bureau bij het Directoraat-Generaal voor de landbouw (DG Agri) van de Europese Commissie.

Productiecijfers en prognoses

Aan de hand van allerlei productiecijfers, ingezamelde markt- en kostprijzen en afzetprognoses moet het MMO in de gaten houden wanneer het eventueel weer mis dreigt te gaan met de melkveehouderij-inkomens. Nu zijn er optimisten die denken dat deze situatie zich voorlopig toch niet zal voordoen, dus: geen paniek.  Er zijn echter ook mensen die minder vertrouwen hebben. Het bureau moet dus snel en gedegen aan de slag.

Vragen over verstrekking cijfers

Een prima voornemen, maar gaat dit werken? Daar rijzen de eerste vragen. Ongetwijfeld zal Ciolos de lidstaten willen dwingen om gegevens af te staan over de melkveehouderij en zuivelmarkt. Dit is echter gemakkelijker geëist dan uitgevoerd. Neem de situatie in Nederland: Na het opheffen van het Productschap Zuivel is niet helder wie voortaan de cijfers over de melkproductie, -afzet en -handel moet verzamelen en hoe gedetailleerd. Veel bedrijven zitten totaal niet te springen om inzicht te geven in hun data. In veel andere lidstaten is de situatie al niet beter.
Toch is een zo volledig mogelijk inzicht in de productie, handel en afzet van melkproducten ( en van productiemiddelen als voer) nodig om op een geloofwaardige manier een vinger aan de pols te kunnen houden.

MMO dreigt loze sirene te worden

Draait alles eenmaal zoals het zou horen te gaan, dan is het wachten op het moment dat het MMO een keer alarm slaat. Om meerdere redenen is dat hopelijk nooit nodig. Ten eerste betekent alarm gewoon dat het water aan de lippen staat voor in ieder geval een flink aantal melkveehouders in de EU. Ten tweede betekent het dat actie geboden is.  Daar dreigt de verdere ellende te beginnen.
De Commissie heeft weliswaar nog steeds de mogelijkheid om interventie toe te passen, op de boter- of melkpoedermarkt. Maar de huidige interventiedrempel ligt zo laag, dat eerst flink wat Verelendung plaats moet vinden voordat actie volgt. Zorgen dat eerder kan worden ingegrepen zou een oplossing zijn, maar daarvoor heeft de Commissie eigenlijk geen geld.

Zo dreigt het MMO een sirene te worden die bij alarm wel gaat loeien, maar dan ook alleen maar extra paniek veroorzaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.