Commentaar

3243 x bekeken 4 reacties

Iedereen moet aan de slag

Generieke krimp van de rundveestapel komt steeds dichterbij, maar is nog af te wenden.

LTO-mestman Peter Brouwers zet vraagtekens bij het door de landbouw en het ministerie afgesproken doel om in de rundvee- en varkenshouderij 20 miljoen kilo minder fosfaat aan te voeren via voermaatregelen. Die reductie gaat immers verder dan wat Brussel vraagt, stelt Brouwers. Daarmee is hij de eerste bestuurder die impliciet aangeeft dat die 20 miljoen kilo niet zal worden gehaald. Andere bestuurders willen zich hierover on the record nog niet uitlaten, en dat is ook veelzeggend. De operatie is  gedoemd te mislukken.
Via het mengvoer zal de rundveehouderij 4 miljoen kilo fosfaat minder uitstoten. Maar dan is het wachten op de resterende 6 miljoen kilo. Doordat het individu niet handelt, wordt het collectieve doel niet gehaald. En de tijd dringt. Daarmee komt de valbijl van krimp steeds dichterbij. De minister heeft meermaals gemeld: die 20 miljoen kilo halen of het mes gaat in de veestapel. Tot enkele maanden geleden leek dat niet meer dan een dreigement. ‘Zover zal het niet komen met Bleker aan het roer’, dachten velen. Maar het kabinet staat er een stuk wankeler voor dan in 2011. En wat als Blekers opvolger iemand van SP, PvdA of Groen Links is? Die verwijst naar de herhaaldelijk door hem uitgesproken woorden en verbiedt het houden van 10 tot 15 procent van de runderen. Exit van de onbelemmerde groeiscenario’s vanaf 2015 waarvan velen al dromen. Dan komt aankoop van dure mestrechten in de plek van aankoop van melkquota.
Er zijn nog negen maanden te gaan tot 2013. Ga dus als de wiedeweerga aan de slag. Verkoop overtollig jongvee; mest geen koeien op melkveebedrijven; optimaliseer de rantsoenen met de voorlichter. Druk de fosfaataanvoer zo snel mogelijk, ook op de extensieve bedrijven. Want bedenk: bij generieke krimp wordt niemand ontzien, hoe extensief ook. Individueel handelen is nu vereist om collectieve pijn door rücksichtslos strepen van dierrechten op alle bedrijven te voorkomen.

Laatste reacties

 • John*

  verwerking = mestproductie - mestplaatsingsruimte. Verwerking is duur en goedkoper worden door minder fosfaat te produceren. Stel iedere veehouder verantwoordelijk voor de afvoer van zijn eigen reststromen. Laat hem aantonen waar de geproduceerde mest gebleven is. Op alle mest die niet verantwoord is afgezet is komt dan een dikke boete. Dan hebben we in nederland geen dure rechten meer nodig en mestverwerking komt dan in sneltreinvaart van de grond. Ik heb nu een overschot van 10 000 kg fosfaat per jaar. Als ik nu met mestbonnen aan kan tonen dat deze verantwoord is aangewend op het land, liefst op akkerniveau. of verwerkt in hoogwaardige meststoffen heb ik mijn taak toch volbracht? elke rit wordt tegenwoordig met gps geregistreerd dus ook prima aan te tonen waar mijn mest gebleven is.

 • Sjaak

  Robert toch...!;)
  Ben bang, dat deze colum als 'olie op het vuur' werkt...!
  U hebt gelijk te stellen, dat iedereen aan de slag moet en dat zal waarschijnlijk nu ook gebeuren...er hangt immers, volgens uw schrijven, generieke korting in de lucht. Dus iedereen gaat hierop anticiperen, door z'n stallen te overbezetten...tja, da's de psyche van de mens!
  Weet ook werkelijk niet, hoe je aan deze wijsheid komt, want zoals de boerenstand is uitgelegd en waar de standsorganisaties ook voor staan; is dat het straks de verantwoordelijkheid is voor iedere individuele ondernemer, hoe die straks de mestproduktie verantwoordt!
  Dus dan is er straks geen mestoverschot meer, want men kan óf verantwoord plaatsen, óf het mestoverschot wordt verwerkt óf het mestoverschot wordt simpelweg niet meer geproduceerd......dat zijn de drie opties, waar iedere ondernemer straks uit kan kiezen en dat hoort bij het ondernemerschap, keuzes maken!
  We kunnen het alleen de overheid kwalijk nemen, dat zij niet kunnen beslissen en erger nog...niet handhaven!

 • minasblunders1

  Je zou natuurlijk ook gewoon even je verstand kunnen gebruiken!

 • poldes

  als deze slag maar geen dreun wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.