Redactieblog

227 x bekeken 1 reactie

Valse start discussie megastallen

De helft van de bevolking is tegen de komst van megastallen. Dat blijkt uit een onderzoek bij de start van de maatschappelijke discussie.

”Een valse start”, meent Hanna, ”De sfeer rond megastallen is al een hele tijd verpest door actiegroepen uit de hoek van milieu en dierenwelzijn. De stal is te groot, de dieren hebben er geen leven, de boeren zijn enkel uit op gewin en het gevoel voor het dier is bij hem niet meer aanwezig. Verdraaide waarheden, die door actiegroepen succesvol de maatschappij in zijn geslingerd”, zegt ze boos.

”De maatschappij weet helemaal niet wat een megastal is”, moppert ze verder.” Neem nu de veehouderij. Daar wordt een stal met 250 koeien al een megabedrijf genoemd. Goed geautomatiseerd en met robots is dat een onderneminkje met werk voor twee man. Een megabedrijf? Kom nou.”

”Het is echter wel een gegeven bij de start van de maatschappelijke discussie”, werp ik tegen. ”Die is daarom op voorhand verloren. De ingenomen stellingen zijn voor velen feiten geworden. Daardoor hebben ze geen oor meer voor de werkelijkheid.”

Hanna knikt: ”De uitkomst van de discussie staat al vast. En de boer betaalt de rekening. De bedrijven worden geremd in de ontwikkelingsmogelijkheden. In de landen om ons heen groeit men door. Ook op verantwoorde wijze. Door onze maatschappelijke discussie over megastallen beginnen wij de wedstrijd met grote achterstand.”

Zo is het. Een discussie begin je met feiten en uitwisseling van standpunten. Nu is het andersom. Velen in de maatschappij hebben zonder kennis van zaken hun standpunt ingenomen. Op basis van emotie. Dat wijzig je niet meer.

”De LTO heeft ook een steek laten vallen”, vindt Hanna. ”Die had de discussie meer moeten sturen. Duidelijk moeten maken wat een megastal is en wat de voordelen voor dierenwelzijn kunnen zijn. Dat heeft men verzaakt. Nu zitten boeren, die willen doorgroeien, met de brokken.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Megastallen bestaan wel, vergaderboer. Door er nu een halt aan te roepen is er voor de komende jaren geen echt probleem als de stallen al maar verder groeien. De veehouders, die nu al meer dan 250 koeien hebben, moeten gewoon een stap terug. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.