553 x bekeken 55 reacties

Afschaffing quotering zegen voor de boer?

Rochus Kingmans
"Wie is er voor de stelling: afschaffing van de quotering is een zegen voor de Nederlandse melkveehouderij?" Dat vroeg Wim Thus, afdelingsdirecteur landbouw van Rabobank Nederland, aan een zaal vol jonge boeren.

"Wie is er voor de stelling: afschaffing van de quotering is een zegen voor de Nederlandse melkveehouderij?" Dat vroeg Wim Thus, afdelingsdirecteur landbouw van Rabobank Nederland, aan een zaal vol jonge boeren woensdagochtend 11 oktober in de IJsselhallen in Zwolle.

Ik zat vooraan, draaide me om en verwachtte flink wat opgestoken handen. Tenslotte ging het hier om jonge boeren. Wat willen die nu liever dan gas geven zonder een vermogen neer te tellen voor quotum? Maar nee hoor: hooguit tien procent stak de hand op.

Rabo vindt afschaffing een zegen

Zelf vindt de Rabo-man afschaffing een zegen. "Mits de quotering maar geleidelijk wordt afgebouwd", voegde hij er wel in een adem aan toe. Afbakening van de productie is in zijn ogen een rem voor de broodnodige innovatie, groei en structuurontwikkeling. Da’s toch wel lekkere heldere taal van de Rabo, die haar visie duidelijk heeft neergelegd in het rapport ‘Met melk meer markt’ . Thus vond het tegenvallen dat maar zo weinig mensen de hand op staken.

Waar zijn we bang voor?

Ik ook. Waar zijn we bang voor? Dat we zonder quotering worden overspoeld door melk die niet verwerkt kan worden? Coöperatievoorzitter Sybren Attema van Friesland Foods, ook als spreker in Zwolle aanwezig, is daar niet zo bang voor. De blijvers zullen eerst de melk van 30 tot 40 procent stoppers erbij moeten melken. De extra melk die daar nog eens bovenop komt, die Friesland Foods raamt op ruim 20 procent, komt pas daarna.

Friesland Foods kan extra melk wel aan

En toen vertelde Attema iets nieuws. Namelijk dat zijn onderneming jaarlijks totaal 6,7 miljard kilo melk verwerkt, waarvan 5,2 miljard uit Nederland. Dat laatste cijfer kennen we, dat staat in het jaarverslag van Friesland Foods . Maar daar bovenop verwerkt Friesland Foods dus nog eens 1,5 miljard kilo melk extra! Dat is deels lokale melk in de landen waar ze actief is, zo fluisterde de woordvoeder van Friesland Foods die naast mij zat me toe. Maar 670 miljoen kilo melk koopt Friesland jaarlijks bij in de vorm van mager melkpoeder. Dat kan ze dus achterwege laten als de eigen leden gas gaan geven.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wouter

  Gisteravond op een AJK de heer Jaques Outryve gehoord. Vanuit LTO wordt altijd heel hard beweerd dat alles helemaal vrije markt wordt en dat de discussie over quotum afschaffing in 2015 een gepasseerd station is, omdat dat helemaal zeker is. Na het verhaal van Jaques Outryve ben ik daar toch mijn twijfels bij gaan zetten. Nederlanders denken dat als zij een vrije markt willen de EU dat ook wel even doet. Maar na 1 januari zitten we met 27 landen in de EU en heeft Nederland in de EC 13 van de 321 stemmen. Er is op Italie na geen 1 zuidelijk land dat staat te springen om het quotum af te schaffen. Melkquotum zou in het begin maar voor 5 jaar zijn, maar is elke keer weer verlengd en waarom zou het na 2015 niet weer verlengd worden? Alleen maar om te zorgen dat in alle landen melkvee blijft. En landbouwbeleid blijft er altijd. Voedsel wordt nooit een volkomen vrije markt verhaal vanwege onder andere de inelasticiteit van vraag en aanbod. Het was al met al een mooi verhaal vanaf een andere kant belicht. Maar ja hoe het na 2015 gaat lopen weet toch helemaal niemand. Attema niet en Outryve ook niet. Computer modellen zijn heel mooi, maar houden niet echt rekenen met dierziektes, boer en consument emoties e.d.

 • no-profile-image

  hans

  Schaf maar af , dan weten we waar we aan toe zijn. • no-profile-image

  gerard voetdijk

  Met de huidige ontwikkeling lost het probleem zichzelf op omdat de instroom van jonge ondernemers fors minder wordt. Dit door de zeer onduidelijke vooruitzichten en gebrek aan duidelijkheid door de overheid.

 • no-profile-image

  Jan Jansens

  Jaques van Outryve is ook maar een mens en we moeten voorkomen dat we te veel waarden aan zijn uitspraken hechten. Hij heeft lang niet altijd gelijk.

 • no-profile-image

  kees

  Straks is het melken vrij, maar de mest zetten ze ons dan mee vast, wordt aan hetland gebonden, dus wordt het land weer duurder, en zo gaat het maar door. Het wordt nooit ideaal!!! en de lol gaat er dik af!!


 • no-profile-image

  Freddi

  Hoi, melk quotum wordt afgeschaft in 2015, we kunnen meer koeien gaan melken, tegen wat voor prijs. De wereld marktprijs!! Ik ben het over eens dat als het quotum uitgehold wordt en dus niet meer volgeproduceerd wordt het geen zin meer heeft maar als dit druk geeft op de wereld markt en de prijs nog veder daalt tegen wat voor prijs krijgen we dan nog voor de melk, kortom meer koeien houden, meer werk, en nog minder inkomen. De supermarkten en consumenten zijn lachende derde.

 • no-profile-image

  albert Kamphuis

  Schaf maar af, de boer kan toch niet meer koeien houden als ze grond hebben, want dan melken ze naast de emmer. • no-profile-image

  Guido

  Eigenlijk ben je gewoon een luie journalist Rochus. Want ieder lid van FF die regelmatig de vergaderingen bezoekt weet allang dat er in het buitenland veel melk vanuit de wereldmarkt wordt verwerkt. Een beetje rekenen met de cijfers uit het jaarverslag en je was er al lang achter geweest.

 • no-profile-image

  Adri Abrahamse(48)

  In 1984 kwam de quotering, dat leek me een ramp als jonge boer en ook zeer nadelig voor Nederland. Als toen een Raboman had gevraagd aan een zaal jonge boeren wie voor quotering is, had ik bij de 90% gehoord die zijn vinger niet opstak. Achteraf viel het best mee, nu heeft de quotering zijn tijd gehad en het mag er wel af. Dat betekend vast niet het einde van de wereld. Maar waarom zou dat geleidelijk moeten? De rest van de wereld verkneukeld zich al vast. Waarom kan het niet in 3 jaar?

 • no-profile-image

  Jos

  Ja, dat van de bijkoop wist ik al wel... hebben ze ook nooit een geheim van gemaakt. Wat mij betreft gaat t zo snel mogelijk eraf. Iedere cent die op de kostprijs drukt is er één teveel!

 • no-profile-image

  Jan

  Een ding is zeker, als we voor € 0.25 moeten gaan melken blijven er in europa maar weinig boeren over. Laat U niet in de zeik zetten door uw eigen cooperatie's. Doe mee met de DDB en de EMB. Willen we boer blijven dan zal de neerwaartse lijn van de melkprijs moeten worden omgebogen naar een opwaartse lijn.

 • no-profile-image

  Henk

  Eerst moet er geen veehouder meer dan 15000 kg melk per ha melken wegens teveel risico van extreme mestafvoerkosten als de mestnormen aangescherpt worden zoals aangekondigd. om uit te testen of quotum afgeschaft kan worden zonder dat er teveel melk komt moet de prijs van leasemelk minimaal 3 jaar achtereen onder de 3 euro per kg vet zijn.

 • no-profile-image

  gerrit snoek

  En dan ook nog: tegen die tijd (2015) hebben we geen landbouwbeleid meer maar plattelandsbeleid. Er zijn landen genoeg die al eerder wakker worden en zich realiseren dat vrijlaten van oa. melkproduktie op het platteland ontwikkelingen in gang gaat zetten met gevolgen die niet gewenst zijn in het kader van het behoud van een vitaal platteland. Het Nederlandse probleem met het melk quotum zal ze koud laten. Mijn inschatting is, dat er zeker enige vorm van produktie beheersing zal blijven bestaan. En: wat is er gemakkelijker dan een bestaand systeem te gebruiken?

 • no-profile-image

  jan v dijk

  Graag afschaffen dat melkqoutum, dat is heel goed voor de melkveehouder. Kijk maar naar de geitenmelkhouders, die produceren ook op vraag en aanbod. De boer moet dan meer aandacht aan het ondernemen gaan schenken. Het worden dan geen boeren meer maar heren ondernemers, melkveehouders en verzorgers.

 • no-profile-image

  richard Kimmann

  Hoe eerder de quotering eraf is des te beter voor de blijvers, de hoge quotumprijzen zijn al jaren een molensteen om de nek van de melkende boeren.

 • no-profile-image

  hans 2

  Alleen hobyisten willen nog langer werken voor minder geld. Een proffesionele melkveehouder wil een goed inkomen verdienen op sociaal en maatschappelijk aanvaardbare manier. Hiervoor is een kostendekkende melkprijs noodzakelijk. Dit kan alleen door de markt te reguleren. Nederland moet zich inzetten om in Europa een 2/3 meerderheid te vormen om de quotering te behouden en verder uit te werken naar Canadees model. Afschaffing van de quotering is een politieke keuze, daar is niets onvermijdelijk aan, net zomin als vergaande liberalisering in het kader van de WTO. Andere keuzes kunnen gemaakt worden. Hiervoor is wel meer politieke moed nodig dan Veerman heeft laten zien.

 • no-profile-image

  Henk Peters

  Afschaffen die hap! Veel veehouders zijn bang voor 'n paar cent minder voor de melk maar hebben ondertussen geen moeite om het veelvoudige aan quotumkosten te betalen.

 • no-profile-image

  Wim

  Hoe eerder de quotering eraf is des te beter voor de blijvers, de hoge quotumprijzen zijn al jaren een molensteen om de nek van de melkende boeren. Kopers van het dure quotum zijn al lang genoeg gewaarschuwd.

 • no-profile-image

  harrie

  Handhaven die productiebeheersting in Europa!! We zijn hier aan tal van extra regelgeving en geboden, zowel Europese als Nederlandse, gehouden die de kostprijs fors opjagen. Daarnaast stuwt ook onze relatieve kleinschaligheid in Europa de kostprijs op. Bij afschaffing wordt dus 90 % van ons in korte tijd over de kling gejaagd en de rest kan zich te barsten werken voor nop.

 • no-profile-image

  Paul

  Misschien is men vergeten waarvoor de quotering in het leven is geroepen? We gaan weer terug naar de tijd voor de quotering, maar dan zonder subsidies. Dat betekent op een houtje bijten.

 • no-profile-image

  Dirk (38)

  Laten we het melkquotum behouden, de quotum kosten zullen komende jaren toch wel zakken door minder opbrengst van melk en meer kosten van mest afzet,en toch nog een "redelijke prijs" krijgen voor de melk lijkt mij het beste.

 • no-profile-image

  adrie vmol

  Melkquotum is goed voor de stoppers en de belasting, maar niet voor degene die zijn bedrijf wil behouden en er inkomen van hebben. Dus afschaffen • no-profile-image

  mathieu

  Natuurlijk niet afschaffen. Mag ik straks nog meer koeien melken om nog minder te verdienen. Laat je niks wijs maken als de quotumkosten verdwijnen dan zal de melkprijs even ver zakken, dus schieten we er niks mee op. De mestwet houdt groei tegen dus geen extra melk maar minder opbrengsten tegen gelijke kosten. • no-profile-image

  Riemer

  Wat zou een land als Frankrijk gaan doen denk je als het quotum er af gaat, melken als een gek natuurlijk, daar hebben ze bedrijfven van 4 ton melk met een honderd ha land. Moet je zien hoeveel ruimte nog, nooit geen mestprobleem. Wij kunnen dan ook wel meteen stoppen met melken, al het melk van Nederland kunnen ze daar met gemak bijmelken, waar zijn we mee bezig??


  Natuurlijk niet afschaffen. Mag ik straks nog meer koeien melken om nog minder te

 • no-profile-image

  Joan

  Worden we allemaal door lto, rabobank en minister Veerman niet naar "ja" voor afschaffing van melkquotum gestuurd. Wie werkt hier in Nederland 70 tot 90 uur voor nog geen minium inkomen?


 • no-profile-image

  Sjaak

  Kijk even naar de westerburen (Engeland). Daar wordt al jaren ruim onder de kostprijs gemolken. Veel melkveehouderijen zijn hier weg en niemand (melkfabrieken, supermarkten, consumenten) heeft hier baat bij. Het enige merk dat het goed doet is het duurdere merk Danone.

 • no-profile-image

  bert

  Afschaffen het melkquota. Laat de vrije handel mar zijn werk doen. De besste ondernemers zullen het redden. Zo is het toch overal in het bedrijfsleven.

 • no-profile-image

  Bert

  Afschaffing is absoluut slecht! Iedereen staart zich blind op de quotumkosten maar een lagere melkprijs door de aankomende overproductie (na afschaffing) heeft veel grotere gevolgen.

 • no-profile-image

  arnold

  Quotum eraf, bouwprijs omhoog.

 • no-profile-image

  Hans

  Laten ze het zo snel mogelijk afschaffen, we zitten toch nog met de mest. Ik denk niet dat het zich wel oplost. Als ik zie wat voor quotumkosten de Nederlandse veehouders hebben, kunnen ze ook wel voor een lagere melkprijs produceren.

 • no-profile-image

  Betsy

  De veehouders, die altijd terughoudend zijn geweest wat betreft het aanschaffen van veel te duur melkquotum, gaan denk ik profiteren bij afschaffing, vooral als ze een ruime hoeveelheid land hebben. Als je niet voortdurend investeerde in duur qootum, werd je bijna uitgelachen, was je geen goede ondernemer. Nu zijn al die veehouders, die dat wel gedaan hebben de sigaar, moeten elke dag krom liggen, voor iets wat er niet meer is nl. melkqoutum. Die schreeuwen nu het hardst dat quotum moet blijven, maar ik zeg: eigen schuld dikke bult!!! • no-profile-image

  Bouke

  Wat zijn we als "ondernemers" in de melkveehouderij goed geinformeerd over markt situaties. Nu de melkaanvoer in europa tegen valt zijn de zuivelverwerkers nog niet in staat een hogere melkprijs uit te betalen. Laten we de productie vrij waar komen we dan uit met de prijs, kijk naar afgelopen zomer, onder de 20 cent. Denk na en tel je zegeningen en laat je kop niet gek maken.

 • no-profile-image

  Gerda

  Als melkveehouders minder dan 30 cent per liter voor hun melk krijgen, dan is de lol er gewoon af. En gezien de WTO onderhandelingen is het helaas zo dat melkveehouders in Nederland voor de marktprijs moeten gaan produceren, graag zou ik dan zien dat we een toeslag mogen bereken; 1 ct voor de stijgende energie en brandstofkosten, 1 ct voor het voldoen aan de eisen van het milieu, 1 ct voor het voldoen aan de eisen betreffende dierregistratie, 2 ct voor de duurdere arbeid, kortom 2 cent toeslag om verantwoord in Nederland melk te kunnen produceren!


 • no-profile-image

  Rob

  Moeten we de komende acht jaar stil gaan zitten en wachten tot het quotum eraf gaat? Of moeten we investeren in grond en gebouwen waar niks mee te verdienen valt, melkqutotum is niet meer hot in deze tijd. Wie o wie heeft antwoord op mijn vraag? De bank en de melkfabriek in ieder geval niet!

 • no-profile-image

  willem

  Gooi dat quotum er maar af! We weten nu onderhand wel dat met melkquotum veehouderij in Nederland niet meevalt. Laten we het nu eens 10 jaar zonder melkquotum proberen. Wie niet waagt wie niet wint! Kun je voor 27 cent of minder melken? Hou er dan gauw mee op zou ik zeggen! Of maak je bedrijf op orde voor een tijd met lagere melkprijzen en zorg dat je mee kunt blijven draaien.

 • no-profile-image

  artur

  Die Quote wird aud in Deutschland heftig umstritten, ich denke aber, dass das jetzige System definitv auslaufen wird. Milcherzeuger in D sind mehr denn je gefragt Ihre Betriebe für die Zukunft zu positionieren. Der Strukturwandel wird härter denn je. Sehen wir doch einmal was in Dänemark und England läuft! In 8 Jahren haben wir noch max. 50 % der Milchviehhalter in D. Milchviehhalter stellt Euch auf den Wegfall der Quote ein - die politischen Weichen sind dich längst gestellt!

 • no-profile-image

  Hans E

  Quotumkosten bestaan voor het grootste gedeelte uit afschrijvingskosten. Dus geen contante uitgaven meer! Laat je niet gek maken door 6 centt quotumkosten, dit is fiscaal alleen maar gunstig.

 • no-profile-image

  JanH

  Landenquota vanaf 2007 tot aan 2015 elk jaar uitbreiden met tenminste 5 % per jaar. Hiermee wordt een geleidelijke overgang en de basis voor afschaffing gelegd. De blijvers zullen zich moeten concentreren op de afzet van hun produtie. Dit geldt niet alleen voor melk doch ook voor mest. De quotumkosten worden bepaald door de prijs voor aangeboden quotum die melkveehouders bereid zijn te betalen!

 • no-profile-image

  chris

  Ik denk dat de boeren die slim zijn nu eens zeggen:,, Tot hier en niet verder." Ik bedoel daarmee; regel hier regel daar en iedereen weet het beter zelfs de Rabobank. Weten jullie wel wat Rabo betekent? Ruimt Alle Boeren Op. Denk daar maar eens over na. Iedereen bemoeit zich met de boer en iedereen weet het beter. Ik weet wel dat alle mensen niet zonder boeren kunnen. Anders is er niets te eten. Ik ben van mening: een week staken en iedereen smeekt of de boer wil gaan werken, anders hebben ze niks te vreten. Ik geef een voorbeeld: een paar jaar geleden was het in Nederland slecht weer. Sneew enz. De vrachtwagens konden niet rijden en de schappen in de winkels waren leeg. Bijna een ramp en toen waren de vrachtwagens alleen te laat als er niets is om op te halen komt het ook niet in de winkel. Een week en heel Nederland ligt op zijn gat. Ik denk dat prijzen wel omhoog kunnen dan denken jullie niet het is nu mooi geweest. Waar is Wien van den Brink nu?

 • no-profile-image

  margarita

  graag quotum eraf. kan ik nog goedkoper boodschappen doen en langer in de zon liggen in spanje of meer luxe dingetjes kopen. alvast bedankt.

 • no-profile-image

  chris

  ik kan u een ding vertellen hoe het gaat lopen met de verandering van het melk quotum de melk word niet meer te verkopen en de boeren gaan allemaal naar de knoppen er is immers geen rem meer op de melk produktie nu is het al niet veel maar dan is het helemaal verloren ik denk eerder minder dan meer als de boeren nu allemaal minder gingen produceren i.p.v meer dan komt de markt ook weer tot rust het beste wat melkveehouders kregen opgelegd is immers de regels van minister brax toen was het niks en niet te doen maar nu zijn veel melkveehouders blij met de toen opgelegde regels beter klein blijven en minder werk als groter en hetzelfde verdienen welke idioot haalt het in zijn hoofd om de quotering nu af te schaffen en ook de jonge boeren die nu beginnen moeten beter na denken niet groter en alles kapot maken maar gewoon door blijven doen met het bedrijf wat je nu hebt dan lost alles zich wel weer op en als jullie allemaal slim zijn dan ga je zelf eisen stellen en een week staken en dan bedoel ik ook geen melk geen vlees en geen groenten leveren moet je eens opletten dat binnen een week jullie overal meer voor kunnen krijgen

 • no-profile-image

  Betsy

  Zoals ik al gezegd heb, ben ik zoals ik het nu bekijk, voor de afschaffing van quotum. Ik ben het echter volkomen met één van de vorige schrijvers eens, dat boeren veel te soft en gewillig zijn. kijk eens naar bouwvakkers, NS-medewerkers enz. Bij het minste of geringste maken ze samen met de vakbond één vuist en vaak nog met behoorlijk resultaat. Ik ben ook de mkz-tijd niet vergeten: uit angst voor gebrek aan melk en vlees, werd er bij voorbaat al als idioten gehamsterd, terwijl er genoeg in de winkels was en bleef. Zo groot is dus de paniek bij consumenten, als er een tekort aan zuivel en vlees dreigt! Daar moeten boeren toch van kunnen profiteren? Wat een machtig wapen toch. En LTO? Dat is toch de vakbond van de boeren? Volgens mij de grootste vriend van de politiek. Ik denk dat agrarisch Nederland behoefte heeft aan een sterke, gedreven voorman die van de boeren samen een sterke mondige groep maakt en geen stelletje makke lammetjes.

 • no-profile-image

  Riemer

  Ik ben tegen het afschaffen van het Quotum, maar als het eraf gaat moet er toch iets voor in de plaats komen omdat anders de markt overspoeld raakt met melk en dus de prijs nog verder naar beneden drijft. Ik ben niet van plan om te melken voor 0 centen.. wie wel??

 • no-profile-image

  Han van Riel

  Hoi quotumgevangenen. Nu ik dit schrijf zit in het land zonder quotum voor welk product dan ook, zelfs illigale arbeiders hebben geen quotering. Jullie begrijpen het al: USA is mijn tijdelijke verblijf. Na een 2-daags bezoek aan Madison Dairy Expo moet ik tot de conclusie komen dat de quotering in Europa geen slechte zaak is. Wij quotumgebruikers hebben het verziekt door er geld, ja veel geld voor over te hebben. De Amerikaans boeren hebben geen quotum en dus ook geen betrouwbare melkprijs, in enkele maanden tijd is de prijs met 25 % ingestort. Jullie zullen nu wel even achter je oren krabben en denken 25 % van de prijs:"Hoe overleef ik dat". Juist, het zal veel kleine maar ook grote bedrijven de kop kosten, te meer daar ook in de meeste staten het milieu, lees mest, eisen aan scherpen. In dit laand heerst vooral op de grote bedrijven een mestprobleem. En nu ook nog een geldprobleem zodat de oplossing van dit probleem bij aanhoudende lage prijzen onoplosbaar is en zal eindigen in bedrijfssluitingen, zoals de akkerbouw rond 1980 heeft gekend. Armoede en ontheemde gezinnen. Dit is natuurlijk voor de blijver erg positief PRIJSSTIJGING: minder BUREN. Nog even terug naar de Rabo-uitspraak: de inleider sprak over een handelsvoordeel, NIET over een producenten voordeel. Ik moet steeds weer concluderen dat VRIJHANDEL voor de HANDEL is en NIET oor de PRODUCTIE. Denk dus goed na over de gevolgen van vrijhandel en dus ook van quotumafschaffing!


 • no-profile-image

  Tjeerd Schrale

  Het quotumsysteem is zeker niet slecht geweest, maar geeft nu beperkingen en te veel extra kosten. Destijds mede in het leven geroepen om de grote botervoorraden te laten afnemen. Het quotumsysteem biedt de boer nu niets extra's. Een vrije markt zal een lagere melkprijs geven, maar geeft veel betere groeikansen. Een duidelijk en snelle afschaffing in drie jaar tijd is het beste en geeft de minste pijn. Nu doorpakken met de afschaffing en we zijn er van af.

 • no-profile-image

  fokke

  Royal Friesland Foods gaat wellicht de quotering niet overnemen, maar wel hetzelfde systeem invoeren onder een andere naam: regulering, en zet daarmee menig veehouder op het verkeerde been.

 • no-profile-image

  Freddi

  Quotumkosten zijn kosten die zijn al betaald. Wereldmarktprijs van 24 cent, dit is 6 cent minder keer 600.000 kg, dat is 36.000 euro minder inkomsten. Denk hier eens over na, en als de melkprijs nog verder zakt dan 24 cent door dat er meer geproduceerd wordt. Voor 36.000 euro kan men elk jaar flink wat quotum kopen

 • no-profile-image

  Riemer

  Wat Tjeerd schrale zegt snap ik niet helemaal. Als het quotum eraf gaat gaat de melkprijs naar beneden maar kunnen we weer meer koeien melken???? Wat schieten we daar nu mee op, steeds meer werk voor minder geld, ik zou zeggen denk na voor je iets zegt!

 • no-profile-image

  Maurits Flapper

  Nederland is zeer gebaat bij de handhaving van de melkquotering, omdat bij een eventuele afschaffing de derogatie (onder druk van de Europese grootmachten) wel eens niet verlengd kan worden.

 • no-profile-image

  Cow town USA

  Geen quotum betekent meer melk produceren voor een lagere prijs. Zelf boeren we aan de andere kant van de plas. De laatste 7 maanden gemolken voor 0,22 euro cent per liter. Als jullie denken het daar voor te kunnen maken, go for it. Anders zorg voor een goede quotering. Alleen de handel verdiend aan de lage melkprijs, niet de veehouder.

 • no-profile-image

  WIM MEULEMAN

  De kosten van mestafzet en/of grondaankoop zullen die straks bepalend zijn voor hoeveel meer melk er in Nederland meer gemolken wordt? In de varkenshouderij zien we nu al zeer hoge mestafzetkosten, en met een mestbeleid dat steeds meer aangescherpt wordt zal de melkproductie in ons land niet zomaar extreem hoog worden toch?


 • no-profile-image

  Koen

  Ik denk dat als het quotum word afgeschaft dit de nek slag is voor de kleine en middel grote melkveehouderij bedrijven en er geen gezins bedrijven meer over blijven. De grote maga bedrijven zullen nog groter worden met alle gevolgen van dien (zoals koeien in de wei). Hoe zal hier de consument tegen over staan?

 • no-profile-image

  Frank

  Ik vind dat je moet afvragen wie hier goed mee is. En de schaalvergroting? Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat dit je inkomen verbetert. En je moet het lichamelijk ook volhouden. Denk je dat de (Rabo)bank dan de koeien komt melken? Dus mijn voorstel: A- en B-quotum.


 • no-profile-image

  gert

  Heb je het LEI rapport gelezen? Meer melken, meer werken, en weer minder verdienen. In alle scenario's van bedrijfsgrootte.En het is te hopen dat het hier maar bij blijft volgens deze prognose.

 • marina1904

  Over 10 jaar denken we aan die goede oude tijd ten tijde van het melkqoutum

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.