Redactieblog

301 x bekeken 1 reactie

Specifieke excretie

De melkveehouderij staat voor een bijzonder jaar. Het eerste jaar van het nieuwe mestbeleid.

Behalve de forfaitaire excretienormen, die mede de hoeveelheid af te voeren mest bepalen, wordt het ook mogelijk om ook achteraf de excretie van de koeien te bereken. Deze berekening wordt ook wel de handreiking genoemd. Het lijkt een beetje op Minas in de voeding, want het wordt ook een balansmethode. Hoeveel komt er het bedrijf op en hoeveel wordt er weer afgevoerd? Het verschil moet de excretie van de koeien zijn.
Eigenlijk is er al heel veel bekend, maar de exacte randvoorwaarden zijn er nog niet. Begin december werd mij al verteld dat het voor 1 januari rond zou zijn. Dat lukte niet. In Boerderij meldden we al wel dat de voorwaarden er aan zouden komen en dat boeren in elk geval hun voorraden ruwvoer moesten bepalen.

In de eerste week van januari nog maar eens bellen met LNV. Maar de mensen die de randvoorwaarden moeten verwerken in een brochure en de gegevens op het LNVloket moeten zetten, waren nog op vakantie.

Een week later werd gemeld dat het eind januari toch wel rond zou zijn. Toen kwam er een telefoontje. Wie schetst mijn verbazing: het zou toch zeker wel half februari worden. „Waarom toch dat oponthoud?” was mijn logische vraag. Het antwoord was eenvoudig. Nog niet alle cijfers die gebruikt moeten worden in rekentabellen, waren bekend. Het zal mij benieuwen of half februari de voorwaarden wel bekend zullen zijn. Ik heb er een hard hoofd in.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jos Verstraten

    Dhr Kees van Wijk dicht zichzelf wel erg veel lof toe. Er zijn in den lande diverse groepen veehouders geweest die zich bezig gehouden hebben met bedrijfsspecifieke excretie. Studieclub Oploo-Wanroy is daar één van en wij hebben onder de vlag van het ASG netwerken veehouderij, aangetoond dat in met name maisrijke rantsoenen en daarbij, scherp op de eiwitnorm voeren van niet alleen melkvee maar ook het jongvee en scherp bemesten (bedrijven die ook goed scoren in de Minas-systematiek) leiden tot een afwijking van de excretie tabel leidt van tot wel 30%. Om vervolgens met deze gegevens een handreiking te kunnen formuleren zijn de Koeien en Kansen bedrijven essentieel gebleken. Door de brede spreiding over het land en de verschillen in de bedrijfsvoeringen zijn zij zeer belangrijk geweest als referentie kader om de betrouwbaarheid van de handreiking te toetsen.


Of registreer je om te kunnen reageren.