Rundveehouderij

Achtergrond 4683 x bekeken 3 reacties

Totale EU-melkproductiestijging 2015 ligt in opslag

Om de zuivelmarkt lucht te bieden stelde de Europese Commissie afgelopen jaar de interventieopslag voor mageremelkpoeder open. Inmiddels is de tweede interventieronde snel gevuld en staat de derde ronde voor de deur.

Reden voor de Dutch Dairymen Board (DDB) om wetenschappelijk bureau BAL in te schakelen. Uit het onderzoek van BAL blijkt dat er inmiddels voor bijna 3 miljard kilo melkequivalenten aan mageremelkpoeder, boter en kaas in opslag ligt. Dat is net zo veel als de totale productiestijging in de Europese Unie in 2015. Deze meerproductie is vooral afkomstig van de Ierse en de Nederlandse melkveehouderij, zij zijn goed voor de helft ervan. Het Verenigd Koninkrijk, Polen en Frankrijk zijn nog eens goed voor een kwart van de melkproductiestijging.

Export niet schuldig aan lage melkprijs

De hoge melkproductie is de belangrijkste oorzaak van de lage melkprijzen, stelt de DDB. De export van zuivelproducten is afgelopen jaar gestegen. Dus klopt de bewering van zuivelwoordvoerders dat niet het aanbod maar de wereldwijd achterblijvende vraag de oorzaak is van de lage opbrengstprijs van melk. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de export van boter, mager en vollemelkpoeder in 2015 55.000 ton hoger lag dan het jaar ervoor. Alleen de kaasexport laat een kleine daling van 2.000 ton zien, door de vraag vanuit China blijft deze daling ondanks het Russische embargo beperkt

Vrijwillige productiebeperking

Gezien het verzoek van de zuivelindustrie om een derde interventieronde te openen vraagt de DDB zich af hoe zinvol het is om zuivelproducten te blijven produceren waarnaar blijkbaar geen vraag is. De zuivelindustrie is de enige begunstigde van de gegarandeerde melkprijs door interventie. Deze melk zal de markt nog lange tijd overschaduwen, de opgeslagen producten moeten een keer op de markt komen.
De DDB vindt een derde interventieronde een inefficiënt gebruik van Europese gelden die de melkprijs op een zeer laag niveau houdt en geen noodzakelijke prikkel geeft om het aanbod aan te passen aan de werkelijke vraag. Daarom roept DDB de Nederlandse overheid op om net als Duitsland geld vrij te maken om de markt op te schonen via vrijwillige beperking van de melkproductie.

Laatste reacties

  • ........

    Romein kan trots zijn....

  • aitink

    Heeft de DDB het toch bij het rechte eind.

  • vuist

    De boterbergen zijn weer terug van weggeweest. Dus laat de markt zijn werk doen. Zachte heelmeesters maken nog altijd stinkende wonden.

Of registreer je om te kunnen reageren.