Rundveehouderij

Achtergrond 5589 x bekeken 1 reactielaatste update:10 jul 2015

'Ieder melkveebedrijf krijgt een eigen fosfaatplafond'

De impact van fosfaatrechten voor melkveehouders is enorm. Dat zegt Lubbert van Dellen, directeur Food & Agri van Accon avm. "Ieder bedrijf krijgt een eigen fosfaatplafond opgelegd."

Van Dellen reageert op het voornemen van Dijksma om fosfaatrechten in te voeren. "De maatregel is ingrijpend voor iedere melkveehouder. Fosfaat bepaalt het aantal dieren dat een melkveehouder mag houden. Toch is groei nog wel mogelijk, mits melkveehouders echt gaan sturen op het verminderen van de fosfaatproductie op het bedrijf."

Welk gevoel overheerst bij melkveehouders?

"Ik was vrij en ik word nu weer beperkt. Dat is het gevoel dat leeft. De sector was bezig om een groei te realiseren van 10 tot 20 procent. Die groei wordt nu flink afgeremd. Dat gaat iedere melkveehouder voelen."

Welke melkveehouders zullen deze maatregel het hardst voelen?

"De melkveehouders die investeringsplannen hebben uitgevoerd en de bedrijven die helemaal opnieuw zijn begonnen, krijgen het het moeilijkst. Deze bedrijven hebben nieuwe stallen gebouwd en zijn langzaam met eigen aanwas van jongvee de nieuwe, grotere stallen aan het bevolken. Dit geldt ook voor bedrijven die opnieuw zijn begonnen, bijvoorbeeld twee broers die het oude, gezamenlijke bedrijf hebben gesplitst. Zij hebben dit aangedurfd vanwege de verwachte groeimogelijkheden die ze nu niet waar kunnen maken zonder extra kosten."

Wat verwacht u van de verhandelbaarheid van de fosfaatrechten?

"Of een bedrijf nog kan groeien, zal afhangen van de mate van verhandelbaarheid van fosfaatrechten. De echte handel in fosfaatrechten zal pas van start gaan als de wet van kracht is. Dat zal eind 2016 of 2017 zijn."

Welke handelsbeperkingen zijn te verwachten?

"De kans is groot dat iedere melkveehouder uit eindelijk te maken krijgen met het afromen van toegekende fosfaatrechten. Toch verwacht ik dat de grootste groeiers eerst worden aangepakt. Het aantal fosfaatrechten dat in mindering wordt gebracht, zal vooral gebeuren op die bedrijven die het hardst gegroeid zijn in 2014 en 2015."

Moeten veel fosfaatrechten worden afgeroomd om onder het fosfaatplafond te blijven?

"Ik denk dat dat nog wel eens mee kan vallen. Dijksma schrijft in haar brief dat ze uit gaat van de productie van 2014, 84,9 miljoen kilo. Het plafond is 85 miljoen kilo. Ik verwacht dat er nog geen afroming nodig is, tenzij specifieke voorwaarden gaan gelden aan de mate van verhandelbaarheid. "

Is grondgebondenheid nog een item bij de verhandelbaarheid van fosfaatrechten?

"De politiek zal nadrukkelijk kijken naar een combinatie tussen grondgebondenheid en fosfaatrechten. Mogelijk dat grond een voorwaarde is om te mogen handelen in fosfaatrechten. Beschik je als melkveehouder over voldoende grond dan kun je vrij handelen in fosfaatrechten. Een soortgelijke voorwaarde zorgt ervoor dat extensieve bedrijven uit de wind worden gehouden en de afroming van fosfaatrechten plaats vindt bij de intensieve bedrijven."

Kunnen melkveehouders nog wel groeien in aantal dieren?

"Het is nog wel degelijk mogelijk te groeien, mits een melkveehouderij efficiëntiemaatregelen neemt en de fosfaatproductie weet in te dammen. Het plafond van 3 juli 2015 zorgt door een groei van de veestapel en gemiddelde productie al voor een toename van totale landelijke melkproductie van 10 procent. Voor een verdere groei zijn efficiëntiemaatregelen nodig als daling van het aantal stuks jongvee, groei van de gemiddelde melkproductie en zo mogelijk een lagere dierexcretie dan de forfaitaire norm. Deze maatregelen kunnen landelijk 10 procent fosfaatreductie opleveren. Juist de lage melkprijs van nu noodzaakt ook pittig gefinancierde melkveehouders om het melkgeld te behouden en die 20 procent groei waar te maken."

Eén reactie

  • Katrijn van Dalen

    <em>'Moeten veel fosfaatrechten worden afgeroomd om onder het fosfaatplafond te blijven?'Ik denk dat dat nog wel eens mee kan vallen. Dijksma schrijft in haar brief dat ze uit gaat van de productie van 2014, 84,9 miljoen kilo. Het plafond is 85 miljoen kilo. Ik verwacht dat er nog geen afroming nodig is, tenzij specifieke voorwaarden gaan gelden aan de mate van verhandelbaarheid.'</em>

    Productie van 2014 was toch 86,1 en het plafond 84,9? En gedurende 2014+ 2015 is er fors gegroeid. Hoezo geen afroming... 

Of registreer je om te kunnen reageren.