Rundveehouderij

Achtergrond 1979 x bekeken 3 reacties

Reductie antibiotica bij melkvee op goed spoor

De melkveehouderijsector mag trots zijn op het behaalde resultaat met betrekking tot antibioticareductie. Er kan nog bijgeschaafd worden, maar de beoogde doelstelling is gehaald.

Die doelstelling lag in het reduceren van antibioticagebruik tot een niveau waarbij de gezondheid van de koeien geen gevaar lopen. Gebruikte de sector in 2009 nog 5,8 dagdoseringen per dierjaar (dd/dj), in 2014 was dat al gedaald naar 3,3 dd/dj en in 2015 zal dat nog lager worden.

Daarmee heeft de sector, die toch al niet veel antibiotica gebruikte, aan de doelstelling voldaan. Dat is de strekking van de laatste bijeenkomst van de Abres in Nijkerk. Deze stuurgroep heeft als doel het antibioticagebruik terug te dringen.

Stappen waar andere sectoren van kunnen leren

Er is lof vanuit het ministerie van Economische Zaken voor de initiatiefnemers die Abres op poten zetten en samen met dierenartsen, onderzoek en de veehouderij voor de introductie van de diergezondheidsplannen, bedrijfsbehandelplannen en het selectief droogzetten verantwoordelijk zijn. Daarmee zijn stappen gezet waar andere sectoren nog van kunnen leren.

Selectief droogzetten voortvarend opgepakt

Ook is er lof voor de veehouders die selectief droogzetten zo voortvarend hebben opgepakt. Daar lag ook de grootste winst want een groot deel van de antibiotica die in de sector werd gebruikt, werd preventief ingezet bij het droogzetten van de koeien. Dat is de sector ook decennia voorgehouden als de beste manier om de uiergezondheid te bewaken. Toch zijn veel veehouders in overleg nu massaal volgens de richtlijn bezig met selectief droogzetten en dat werpt zijn vruchten af, zonder dat de diergezondheid er onder lijdt.

Niet alleen naar hoeveelheid middel kijken

In het kader van het tegengaan van resistentie is het ook niet zaligmakend dat alleen naar de hoeveelheid middel gekeken wordt. Het is belangrijker dat een aantal middelen niet of nauwelijks meer worden ingezet. Het gaat hierbij om de derde generatie antibiotica, zoals de cefalosporines. Het doel lag op minder dan 0,1 dd/dj. De werkelijkheid is dat er nog minder dan 0,01 dd/dj ingezet wordt.

Op detail nog winst te behalen bij kalveren

De reductie antibiotica kun je vergelijken met het bouwen van een huis. Is het huis klaar? Ja, de structuur staat er maar er moeten nog wel een paar kleine aanpassingen volgen. Zo is het gebruik bij kalveren nog altijd wat aan de hoge kant. Veelal is dat terug te voeren op diarree en luchtwegproblemen. Die laatste hebben vaak te maken met huisvesting en klimaat. Daar is dus nog op detail winst te halen. Ook is er nog en klein percentage veehouders (1 à 2 procent) dat boven de actiegrens van 6 dd/dj ligt. Ook daar is verbetering mogelijk.

Laatste reacties

 • Marco22

  Jammer dat de prijzen van medicijnen met een omgekeerd onevenredig(meer) factor omhoog zijn gegaan.
  Dierenartsen en farmacie nemen gewoon wat zij nodig hebben. Raar dat boeren dat niet kunnen.

 • ...............

  en wat is de beloning van EZ? Weet het al, vertraging van de toeslagen.

 • info48

  Het zou geweldig zijn wanneer dit artikel op de voorpagina van de landelijke bladen zouden staan, is de "kop" te bescheiden? of te saai?

Of registreer je om te kunnen reageren.