Rundveehouderij

Achtergrond 3451 x bekeken 5 reacties

Derogatie bij twijfelbedrijf toch interessant

Door strengere eisen aan derogatie twijfelt een deel van de melkveehouders of deelname nog wel interessant is. In veel gevallen is dat wel het geval, blijkt uit een voorbeeldberekening gemaakt door PPP-Agro Advies in samenwerking met Melkvee100Plus.

Vorig jaar is voor derogatie de eis van het percentage grasland verhoogd van 70 naar 80 procent. Jan van Middelaar, adviseur bij PPP-Agro Advies, ziet vooral bedrijven met meer dan 20.000 kilo melk op droogtegevoelige grond en vaak een slechte verkaveling de vraag stellen of deelname aan derogatie nog wel interessant is.

Deelname aan derogatie biedt nog steeds voordelen: het aandeel mais daalt weliswaar, maar de plaatsingsruimte van eigen mest neemt fors toe.

Voorbeeldbedrijf van 130 koeien

PPO-Agro Advies heeft doorgerekend hoe deze afweging uitpakt voor een twijfelend voorbeeldbedrijf. Het betreft een melkveebedrijf met 130 melkkoeien, opfok van eigen jongvee en 45 hectare zandgrond. Het is het type bedrijf waarvan Van Middelaar en collega's vaker de vraag krijgen of derogatie nog wel interessant is.

Zonder derogatie wordt 709 ton mest meer afgevoerd en meer kunstmest aangevoerd. In totaal is het bedrijf ruim €8.800 extra per jaar kwijt. Wel is de drogestofopbrengst door meer snijmais hoger; dat heeft een meerwaarde van €660 per hectare. Daar komt ook nog een hogere voeropname van snijmais bij.

Afhankelijk van onder andere het management kan een deel van de melkveehouders de extra voeropname mogelijk omzetten in extra melk.

Vele factoren spelen mee bij afweging derogatie

Het wel of niet meedoen aan derogatie vraagt dus een goede afweging. De vele factoren die hierbij een rol spelen maakt het een complexe rekensom. De oppervlakte, type en verkaveling van gronden zijn belangrijk, maar ook deelname aan BEX, de rantsoensamenstelling en de afzetkosten van mest. Het is dus altijd maatwerk per bedrijf.

Nieuwe wetgeving en GLB

Ook de nieuwe wetgeving rondom grondgebondenheid en fosfaat en het GLB kan meetellen: bedrijven met derogatie voldoen automatisch aan de nieuwe spelregels voor het uit productie halen van landbouwgrond voor een ecologische bestemming (EFA) en gewasdiversificatie.

Rene Stevens

Laatste reacties

 • boerke brabant

  eerste schema klopt niet, bij derogatie meer opp. mais dan bij niet-derogatie ?

 • Jan van het Zand

  Inderdaad. Derogatie betekent 80% grasland. Dat moet dan minimaal 36 ha grasland zijn. Een verschrijving...

 • buitenok

  Ja als LTO aan stuurt dat extensieve melveehouders niet meer mogen uitbreiden tot 230 of 250 kg stikstof uit dierlijke mest /ha. Kan deze groep boeren beter aansturen op derogatie verlies voor nederland.

 • Kaasboer

  Volgens mij is het dan nog steeds interessant om uit de derogatie te stappen .
  Want ze zeggen hier dat de meeropbrengst van mais €660,- per/ha is keer 21 (30ha - 9ha) is €13860,- min de meer mestafvoer €8800,- is per saldo €5060,-.
  Toch leuk !!!

 • alco1

  Feit blijft dat er veel boeren zijn die niets hebben aan de derogatie, maar om het landelijk te behouden wel geconfronteerd worden met fosfaatrechten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.