Rekenmodel melkveereferentie

Rekenmodel melkveereferentie

Zelf uw ‘melkveefosfaatreferentie’ berekenen

Rekenmodel melkveereferentie

Boerderij zet in een rekenmodel uw melkveefosfaatreferentie en de gevolgen in 2015 voor uw bedrijf op een rij. Het ‘rekenmodel melkveereferentie’ geeft weer wat de melkveefosfaatreferentie is van uw melkveebedrijf op basis van de melkveestapel en grond in 2013. Vervolgens krijgt u inzicht in uw situatie in 2015 op basis van de melkveestapel 2015 en de grond die in 2015 in gebruik is.

In de blauwe vakken kunt u uw gegevens invullen over vee, grond en uw eventuele voordeel uit de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX). Verder heeft u nodig: de gemiddelde melkproductie per koe in 2013 en 2015.

Inzien en wijzigen melkveefosfaatreferentie op RVO.nl tot en met 13 februari
Alle informatie over de invoering van de melkveewet en uw eigen referentie kunt u bekijken op RVO.nl via www.mijn.rvo.nl/verantwoorde-groei-melkveehouderij.

Aan de berekening en de uitkomsten van het rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Naar het rekenmodel