Rundveehouderij

Achtergrond 3818 x bekeken 3 reacties

‘Duurzaamheid roodvlees tonen’

Een netwerk van 200 vleesveehouders moet kerncijfers opleveren voor de hele sector. Een interview met Edwin Heijdra, initiatiefnemer en voorzitter van praktijknetwerk Normen voor de Nederlandse vleesveehouderij.

Aan praktijknetwerk Normen roodvlees is een EL&I-subsidie van €40.000 toegekend. Doel is samen met vleesveehouders, Stichting Milieukeur (SMK) en Wageningen UR benchmarks op te zetten voor de duurzame productie van roodvlees. „Er zijn geen goede cijfers voor de roodvleeshouderij”, zegt initiatiefnemer Edwin Heijdra. „Dan is deelname aan subsidieregelingen nagenoeg onmogelijk. Als die cijfers er niet snel komen, krijgen andere bedrijven daar ook problemen mee en is er over tien jaar geen gespecialiseerde roodvleeshouderij meer. We kunnen nu niet bewijzen dat we duurzamer zijn dan gangbaar, omdat niet is vastgelegd wat gangbaar is.’’

Wat moet het netwerk precies gaan opleveren?
„Een schat aan gegevens. Daaruit worden onder andere Kwin-cijfers en MDV-cijfers vastgelegd voor de roodvleeshouderij, dus voor alle runderen afkomstig van vleesrassen, gehouden voor de roodvleesproductie. Die zijn nodig zodat professionele bedrijven hun technische en financiële resultaten onderling kunnen vergelijken. Door met elkaar vast te leggen wat de gangbare norm is, wordt de abstracte discussie over criteria ondervangen.

Daarnaast moet het duidelijk maken dat de roodvleessector zeer duurzaam is. Daarvoor zijn criteria nodig op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, antibioticagebruik, uitstoot van ammoniak, mestproductie en indicaties over voedselveiligheid en imago.”

En dat allemaal voor €40.000?
„Ja, dat kan. We hebben nauwelijks overheadkosten en onze eigen uren nemen we niet betaald. Er zijn al contracten afgesloten met Wageningen UR en SMK zodat de bulk van de externe kosten duidelijk is. We gaan na een aftrapsessie in april met sectorgenoten zoveel mogelijk digitaal communiceren.”

Hoe groot wordt het netwerk?
„We willen minimaal 200 professionele bedrijven bij het netwerk betrekken, zowel fokkers als mesters. Van die ondernemers vragen we vooral digitale input, dus via gerichte enquêtes en mailings, over kosten van stallen en houderij en over andere zaken waar ze tegenaan lopen. Iedereen kan zich nu aanmelden voor deelname via www.duurzaamrundvlees.nl. ”

Wanneer komen de eerste resultaten naar buiten?
„Pas als ze wetenschappelijk betrouwbaar zijn. Dat zal over anderhalf jaar zijn. Het project moet over twee jaar afgerond zijn.”

Had dit initiatief niet uit de LTO-vakgroep Rundvlees moeten komen?
„De sector heeft belang bij samenwerking in plaats van tegenwerking. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat we een alternatieve vakgroep vormen. Maar inderdaad, hier zit wel het gevaar in dat het daar uiteindelijk op uitdraait en daar lopen we ook niet voor weg.”

Foto

 • Naam: Edwin Heijdra (45). Organisatie: praktijknetwerk Normen voor de Nederlandse vleesveehouderij. Functie: initiatiefnemer, voorzitter.

Laatste reacties

 • pdenh1

  Het is een goed iniatief; noodzakelijk zal zijn, dat en de consumptie en de productie van roodvlees wordt onderzocht, ook rekening houdend met dierziekten en concurrerende vleessoorten. Wellicht geeft dit iniatief aanleiding om dergelijke onderzoeken ook op te zetten voor de varkens-en pluimveehouderij. Nemen aan, dat de sector kalfsvlees in de eerste studie zal worden geintegreerd. Overigens, wat calt te verwachten omtrent consumptie-en productie blank kalfsvlees. Woordt blank rose en rood? Kortom , er valt genoeg te onderzoeken!

 • mfanto

  en zeer goede prijs voor onderzoek petje af

 • Heijdravleesvee

  U kunt ook een bijdrage leveren aan het aanleveren van gegevens over de Nederlandse Vleesveehouderij. Meld u aan via www.duurzaamrundvlees.nl
  Bij voorbaat dank!

Of registreer je om te kunnen reageren.