Rundveehouderij

Achtergrond 372 x bekeken

Verschillende koeiendansen verwarrend

Tot een paar jaar geleden werd er relatief weinig aandacht geschonken aan het moment waarop de koeien na de winterperiode weer de wei in gingen, maar nu ligt dat anders. Het moment wordt nu door meerdere partijen aangegrepen om hun boodschap kracht bij te zetten.

Zowel LTO (Nederland Bloeit) als Wakker Dier organiseerden dit jaar een moment waarop de eerste koeien weer naar buiten gingen. De organisaties hebben geprobeerd samen te werken maar hun visies bleken te ver uiteen te liggen. ”Dat is jammer”, vindt Siem-jan Schenk, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. ”We waren liever samen opgetrokken.”

Resultaat van de mislukte samenwerking is dat Wakker Dier een aantal weken geleden al de publiciteit zocht met koeien die voor het eerst weer de wei in mochten. LTO volgde op 1 april. Verwarrend voor zowel media als burgers.

Wakker Dier werkt samen met Vereniging De Natuurweide, de vereniging voor biologische melkveehouders die de dierenrechtenorganisatie wel een warm hart toedraagt. De campagne tegen de gangbare melkveehouderij gaat onverminderd voort. De organisatie laat het bij het naar buiten gaan van de koeien niet na om te benadrukken dat 300.000 koeien nooit uit de stal komen.

Dat dit een boodschap is waar LTO zich niet mee wil identificeren mag geen verrassing heten. LTO benadrukt het belang van de koe in de wei voor het imago van de sector, en ziet de koe als een icoon voor het Hollands landschap. Maar de keuze voor weidegang ligt volgens de agrarische belangenorganisatie bij de individuele ondernemer.

Hoewel Schenk zijn bedenkingen heeft bij de wijze waarop Wakker Dier bepaalde problemen op de agenda zet, is hij zeker niet louter en alleen negatief over de organisatie. ”We vinden het positief dat organisaties als Wakker Dier zich de laatste tijd meer op de consument zijn gaan richten, en minder op de producent.”

Ook is het volgens Schenk waar dat de melkveesector de laatste tien jaar te weinig heeft gedaan om de duurzaamheid in de sector te verbeteren. ”Lange tijd was zowel het management als de fokkerij te veel gericht op productieverhoging.” Hij betreurt het echter dat cijfers over uier- en klauwontsteking uit verband worden getrokken.

Hoewel samenwerking met Wakker Dier wat betreft het organiseren van de jaarlijkse koeiendans nog een brug te ver lijkt, is LTO wel op zoek naar nieuwe partners om hun evenement te organiseren. De Dierenbescherming zou inmiddels te kennen hebben gegeven serieus te overwegen volgend jaar mee te doen.

Duidelijk is dat de melkveesector het meest gebaat is bij één evenement, waarbij de sector zich op een goede manier kan presenteren aan media en burger.

Zie ook: 'Koe icoon van Hollands landschap'

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.