Rundveehouderij

Achtergrond 364 x bekeken

Natuurweide voor Weidevogelzuivel

Weidevogelzuivel. Vereniging van biologische melkveehouders De Natuurweide gaat er de discussie over aan met de leden en wil onderzoeken of het een levensvatbaar concept is. Feit is dat het leuk klinkt, beaamt ook voorzitter Teunis Jacob Slob.

Denkt u dat er vraag is naar weidevogelzuivel?
”Ik vermoed dat de consument wel wil betalen voor bijvoorbeeld weidevogelkaas of weidevogelboter. Zeker als Vogelbescherming Nederland, waar het idee voor zo’n product vandaan komt, het ook voluit gaat steunen. Het klinkt sympathiek en de consument weet wat hij of zij ondersteunt met de aankoop van zo’n product.”

Is het een haalbaar plan?
Dat moeten we nog goed onderzoeken. Het idee staat of valt met de vraag of we een economische meerwaarde kunnen geven aan zo’n product. Want om weidevogelzuivel in de markt te kunnen zetten, moeten boeren niet alleen voldoen aan een set weidevogelvriendelijke regels op het bedrijf, ook moet een aparte melkstroom worden opgezet. De vraag is of de meerkosten daarvan niet te hoog worden en goedgemaakt kunnen worden met extra opbrengsten uit de verkoop van allerlei weidevogelproducten.”

Hoe willen jullie dat helder krijgen?
”De Natuurweide heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van ELI voor de opzet van een praktijknetwerk. Daarnaast moeten we een gedegen marktstudie maken en kijken hoe het logistiek is te regelen.”

Kunnen alle Natuurweideleden meedoen?
”Ongeveer de helft van onze 250 leden kan meedoen. De andere 50 procent kan, of wil soms ook niet.

Jullie kunnen een voorbeeld nemen aan de Faire Melk. Die geeft ook garanties voor een product, zonder dat het een logistieke nachtmerrie hoeft te worden.
”We zouden bij zoiets kunnen uitkomen.”

Als er een goed commercieel idee is, moeten jullie het niet te lang op de plank laten.
”Dat realiseren we ons, maar met leuke ideeën is het vaak dat het heel geweldig klinkt, terwijl het niet zo eenvoudig uitvoerbaar blijkt. Er zijn wat hobbels die we moeten nemen. Naast een goede logistiek streven we naar een directere band met de consument en een transparante verdeling van de marges in de keten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.