Rundveehouderij

Achtergrond 284 x bekeken

Vraag naar goede koe neemt toe

Gebruiksvee wordt mondjesmaat aangeboden, bij een toegenomen vraag door melkveehouders. De prijzen stijgen licht. De prijsstijging is toe te schrijven aan het geringe aanbod. De markt wordt vaster, voor een goed afgekalfde vaars of een jonge melkkoe is de prijs nu op het hoogste niveau sinds januari, terwijl ook de tweede kwaliteit iets gemakkelijker te slijten is. Het geringe aanbod is deels een gevolg van de vlotte export van vaarzen in de afgelopen maanden. De prijs daarvan bestendigt. Verder speelt bij zowel vraag als aanbod de stijgende tendens in melk- en zuivelprijzen een rol.

Prognose: prijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.