Rundveehouderij

Achtergrond 318 x bekeken

Cono-melkprijs niet voor iedereen

De melkprijs van Cono Kaasmakers daalde in 2009 naar 29,36 cent per kilo, exclusief btw. In 2008 was dat 35,41 cent. Dat is weliswaar een daling van 6,05 cent, maar die is veel minder fors dan bij FrieslandCampina.

Ook de leden van Cono Kaasmakers hebben in 2009 te maken gehad met een forse daling van de melkprijs. Zij delen daarmee in de algehele malaise op de zuivelmarkten vorig jaar. Ik durf echter de voorspelling wel aan dat Cono over 2009 weer veruit de hoogste melkprijs blijkt uit te betalen. Dat is wel inclusief een toeslag voor weidegang en Caring Dairy (beide 0,5 cent per kilo), maar die moet het bedrijf ook verdienen in de markt. De afzet van Cono-kazen is gestegen, maar wel tegen lagere prijzen. Bijproducten als weipoeder en room kenden ook bij Cono lagere opbrengsten.

Weinig prijsdrukkende basiszuivel

De leden van FrieslandCampina kregen in 2009 een daling van de melkprijs te verwerken van 9.3 cent. De totale melkprijs inclusief prestatietoeslag en reservering op naam kwam uit op 27,34 cent per kilo. De garantieprijs daalde zelfs met 9,5 cent, maar daar stonden een iets hogere prestatietoeslag en reservering op naam tegenover. In 2009 was de prestatietoeslag 0,59 cent en de reservering op naam 0,35 cent. Los van alle bijzondere baten en lasten komt een totale plus op de garantieprijs van iets minder als een cent per kilo melk toch teleurstellend over in vergelijking met de prestatie van Cono.
Het verschil in uitbetalingsprijs over de laatste jaren is niet alleen te verklaren uit het feit dat Cono veel minder melkverwerking in basiszuivel heeft. Anders wordt dat als de beoogde fusievoordelen van €175 miljoen echt gerealiseerd gaan worden. Dat komt neer op ongeveer 2 cent per kilo melk verbetering van het resultaat bij de huidige melkplas van FrieslandCampina. In de huidige melkprijssystematiek komt daarvan 40 procent bij de leden terecht, via prestatietoeslag en reservering op naam.

Sterke onderhandelingspositie

Doorslaggevend voor het succes van Cono is zonder twijfel de sterke postitie die haar merken hebben opgebouwd. Dat is mede te danken aan het totaal concept waarin weidegang en duurzaamheid via Caring Dairy een belangrijke rol spelen. Vooral die aandacht voor duurzaamheid en de relatief geringe omvang van Cono heeft ook een doorslaggevende rol gespeeld in het conlict over verkoopprijzen van kaas met supermarktinkooporganisatie Superunie. De kleinschaligheid, het ambachtelijke, weidegang en de grote supermarktketen die dat onmogelijk wilde maken. Het werd door directeur Eric Hulst allemaal handig uitgespeeld onder meer via een advertentie in de landelijke pers. Hoe de boycot van een deel van het Cono-assortiment precies is afgelopen blijft ongewis, maar waarschijnlijk is dat Cono geen grote concessies heeft hoeven doen. Voorlopig lijken daarmee de hoge marges van Beemsterkaas veilig gesteld.

Cono melkprijs niet voor iedere melkveehouder

De grote vraag wordt natuurlijk hoe Cono het de komende jaren gaat doen. De kosten zullen hoger zijn als er een nieuwe fabriek gebouwd is, maar daar staan ongetwijfeld efficiencyvoordelen tegenover. Het allerbelangrijkste is het ijzersterke concept dat de Cono-leden met hun Beemsterkaas en Caring Dairy in huis hebben. Dat heeft de afgelopen jaren steevast de hoogste melkprijs opgeleverd.
Ook andere zuivelaars hebben sterke merken met hoge marges in huis, maar bij coöperaties meestal voor een veel kleiner deel van hun melkplas dan bij Cono het geval is. Particuliere bedrijven zorgen er bovendien via regulering van hun melkaanvoer wel voor dat hun marges niet verwateren, zekere op de langere termijn.
De Cono-melkprijs zal er dus nooit voor iedereen komen, hoe welkom ook.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.