Rundveehouderij

Achtergrond 661 x bekeken 10 reacties

Antwoorden voor Marianne Thieme (1)

Marianne Thieme stelde deze week in de Tweede Kamer weer vragen over Q-koorts. De ministers beantwoordden die slecht. Daarom is het goed om op haar vragen terug te komen.

Marianne met het lieve gezichtje noemde vergaderboer haar. Hij bedoelde dat Marianne achter dat lieve gezichtje op ons bloed uit is. Marianne die dieren van een hogere orde acht dan veehouders. Marianne die geen dieren, maar veehouders wil afslachten. Maar zo wil ik Marianne niet neerzetten. Wij boeren moeten de burgers niet tegen de haren in strijken, want dat is met nog een handjevol boeren en 16 miljoen burgers in dit volle landje niet handig. Wij moeten ons gedwee opstellen om onze license to produce te behouden, zo houdt LTO ons voor. Ik denk dat license to exist een betere term zou zijn, maar dat terzijde.

Daarom een positieve bijdrage voor Marianne. Zo is zij het enige Kamerlid dat echt recht van spreken heeft in de Q-koortszaak. Zij stelde namelijk als enige al vragen stelde en stelde een fokverbod voor toen ruimingen nog voorkomen hadden kunnen worden. De rest van dat clubje trendvolgers en spelers voor de bühne begon pas te roepen na de Zembla-uitzending en verklaarde met een ernstig gezicht dat die ruimingen heel erg waren, maar dat het nu niet meer anders kon. De hele Kamer, met uitzondering van Thieme, stemde in met de ruimingen. Om vervolgens nog wel even te zeggen dat de CDA-bewindslieden te laat waren en dat onderzocht moest worden hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Nieuwe vragen bleven onbeantwoord

Marianne had van de week weer een serie kamervragen en suggesties waarmee ze aan wil tonen dat er in 2009 een fokverbod voor geiten had moeten worden ingesteld, dat de geitenhouderij Nederland klauwen met geld kost en dat de veehouderij, te beginnen met de geitenhouderij, minimaal drastisch hervormd moet worden.

Marianne wil onder meer de kosten van het Q-koortsbeleid afzetten tegen de financièle bijdrage van de geitenhouderij aan de Nederlandse economie. Wat de kosten van de bestrijding van de Q-koorts betreft; we weten dat het vigerende ruimingsbeleid -wat verreweg het meeste heeft gekost- onder druk van de media en de humane gezondheidszorg is ontstaan, dat het zeer waarschijnlijk maar heel marginaal bijdraagt aan de oplossing van het Q-koortsprobleem, terwijl alles er op wijst dat de vaccinatie veel efficiënter is en zeker veel minder kost. De geitenhouders waren wel bereid om zoveel mogelijk besmette dieren op te sporen en af te voeren (een aantal is daar zelfs op eigen houtje mee bezig), maar dat vonden de dokters niet genoeg (straf voor de geitenhouders).

Ruimingen kostten €34 miljoen

De kosten voor het ruimen bedroegen tot begin maart 34 miljoen euro, waarvan tweederde aan de boeren is betaald voor de afgemaakte geiten en éénderde voor het ruimen. Laat dit even inwerken: per geit is zo'n 500 euro uitbetaald en het ruimen heeft bijna 250 (!) euro per geit gekost. En daar zit dan nog niet in verwerkt de vijfentwintig man sterke ruimingsploeg die vorige week in Ureterp met groot materieel nog vijf drachtige geiten in een grote container van Rendac gooide. En soortgelijke ruimingern die nog zullen volgen.

Koplopers verdienen €30.000 per jaar

Wat de opbrengsten betreft antwoordt Verburg dat de geitenhouders gemiddeld 25.000 tot 30.000 euro verdienen, maar weinig belasting betalen omdat ze zo veel investeren. Ik weet bijna zeker dat het inkomen van geitenhouders lager is, omdat voor deze raming cijfers zijn gebruikt van de koploperbedrijven. Maar ik had me ook het volgende antwoord kunnen voorstellen: ''Geitenhouders verdienen ongeveer een kwart van wat u als lid van de Tweede Kamer verdient en werken daarvoor zeven dagen per week. Daarbij komt dat ze niet net als u kosten en kilometers kunnen declareren, niet automatisch verzekerd zijn, geen vakanties en snoepreisjes krijgen, geen eindejaarstoeslag en geen wachtgeldregeling hebben. Ook krijgen geitenhouders geen generieke subsidies zoals hun collega's met schapen (ooipremie) of koeien (onder meer melkpremie en slachtpremie), die in deze sectoren bijna het hele inkomen uitmaken.''

Periferie verdient wel aan de geiten

Maar eigenlijk is dit antwoord helemaal niet relevant. Het belang voor de economie en de verdiensten van de melkgeitensector zit niet bij de geitenhouders, maar bij de toeleveranciers en dienstverleners (veevoerfabrikanten, banken, stallenbouwers en melkmachineleveranciers, mest- en strohandelaren, diererenartsen en de pharmaceutische industrie) en afnemers (zuivelfabrieken en melkhandelaren). En wellicht als aanvulling: vlees speelt in de geitenhouderij een verwaarloosbare rol, van de omzet van een doorsnee geitenbedrijf komt nog geen procent van de omzet uit vlees.

Dagelijks brood spotgoedkoop, zorg peperduur

Marianne's vraag over de kosten van de humane gezondheidszorg ter bestrijding van Q-koorts wordt genegeerd. Ik zou me als antwoord van Klink het volgende kunnen voorstellen: ''Wij behandelen in dit land patiënten meestal zonder daar direct een uitgewerkt kostenplaatje aan te hangen, maar we weten allemaal dat de gezondheidszorg heel veel kost. Collega Verburg heeft een budget van 2 miljard voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit, terwijl ik over een budget van meer dan 60 miljard beschik voor gezondheidszorg, welzijn en sport. Wij streven er naar het budget van landbouw verder in te perken onder meer ten behoeve van natuur en hoewel ik mijn best doe om de efficiëntie in de zorg te verbeteren zal het budget voor volksgezondheid nog aanzienlijk stijgen. In die verhouding moet u denken: de grondstof voor ons dagelijks brood kost bijna niets en gezondheidszorg heel veel.''

Zorgkosten lager onder boeren

Ik kan daar nog aan toevoegen dat boeren aanzienlijk gezonder zijn dan de rest van de samenleving, zo bleek uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Boeren komen niet alleen met vrijwel alle soorten gezondheidsklachten minder bij de huisarts dan de rest van de beroepsbevolking, maar zijn ook werkelijk gezonder, aldus het Nivel. Boeren kosten de samenleving qua zorg dus een stuk minder dan de rest van de bevolking, Marianne.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  overeem

  Mocht u nog eens in de politiek gaan Meekma dan zijn wij de eerste die op u stemmen.

 • no-profile-image

  geitnboertje

  Volledig mee eens. Super Meekma! We blijven vooruit gaan met de geit wat er ook gebeurd.

 • no-profile-image

  ing

  Geachte heer Meekma, vaak heeft u een hoge pet op van uzelf........maar doe eerst eens onderzoek alvorens te gaan blaten!
  Schapenhouders krijgen ooipremie? Ja vroeger ja....maar diegene die de laatste jaren pas begonnen zijn dus niet! Misschien iets om de column aan te passen!
  Oja daarom pleit ik er ook voor om alle landbouwsubsidies af te schaffen! want geitenhouders krijgen zeer veel maispremie (ja dat bestaat toch ook niet meer!)

 • no-profile-image

  vili

  ing, schapenhouder ; Over blatende schapen(mensen) gesproken. Beetje wrok ofzo...?

 • no-profile-image

  Klaas sjoerd meekma

  Ing, u mag me van alles betichten, maar ik doe wel m'n best om geen dingen te schrijven die niet kloppen. Ik baseer me hier op cijfers van het LEI: schapenhouders verdienen veertig euro per schaap, waarvan iets meer dan de helft ooipremie, koeboeren 700 euro per koe, waarvan iets minder dan de helft melk- en slachtpremie. Aangezien de melkprijs echter flink is gedaald vormen de premies nu aanzienlijk meer dan de helft van het inkomen. Ook al heten deze premies inmiddels bedrijfstoeslag.

  Maispremie heeft niks met geiten te maken, maispremie beur je als je ten tijde van de invoering van de graanpremies mais teelde. Ik schat dat van de ruwweg 350 geitenhouders in dit land er misschien twintig wat maïspremie beuren die stamt uit de tijd dat ze nog geen geiten hadden. Geitenhouders verdienen ongeveer 35 euro per geit, waarvan in ons land nul premie. Geitenhouders elders in Europa beuren wel premies (o.m. bergboerenpremies, ooipremies en in verschillende landen rentesubsidies).

  Dat nieuwe boeren geen premies beuren, heb ik aan de lijve ondervonden. Zelf zijn we twintig jaar met geiten bezig (vanaf nul begonnen, pa was geen boer) en hebben we in die twintig jaar nul premie gehad. Twee keer een beetje subsidie op de investering in een frequentieregelaar voor de vacuümpomp (700 euro van de Nuon) en 6.500 euro van de ruilverkaveling op de investering in erfverharding (die totaal 45.000 euro kostte). Ik ben overigens -zoals u na lezing zult begrijpen- ook een warm voorstander van het afbouwen van alle premies. We moeten er naar toe dat we een fatsoenlijke prijs voor ons produkt krijgen in plaats van dat we voor ons inkomen afhankelijk zijn van onder meer de politiek en een legertje ambtenaren.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ik vind het knap wat u hebt opgebouwd.
  Vind het een mooi bedrijf om te zien als ik er langs rijd.
  EU is te groot om flexibel/directe besluiten te nemen en er zijn genoeg bedrijven, die daar goed op ondernemen.

 • no-profile-image

  boer of

  Gefeliciteerd Meekma, u behoort dan tot de zeer kleine groep boeren (hooguit 5%) die zelf wat opgebouwd heeft. De meeste boeren op subsidies, familiekapitaal en als ze geluk hebben een uitkoop in het verleden.

 • no-profile-image

  ING

  Geachte heer Meekma.....nu komt uw stukje haast neer op hetgeen ik u probeer te zeggen. Ben zelf een startende schapenhouder en ja ik zal u iets leren : ook de ooipremies zijn gebaseerd als je ten tijde van de invoering ooien hield....je mag dus alle schapen niet over een kam scheren! zeker niet ons beginnenlingen.
  Maar jammer genoeg moet ik u er op wijzen op iets wat u zelf ook wel weet en zelf aangeeft dat de cijfers van het LEI (lees mensen die nauwelijks met de praktijk in aanraking komen) niet gebaseerd zijn op een brede basis. U kunt dus niet zomaar schrijven dat schapenhouders subsidie ontvangen: dus in vervolg : een deel van de schapenhouders krijgt ooipremie....anderen worden aan het lot over gelaten... En aangezien ik in u een medestander heb schrijf eens wat vaker in de boerderij dat de landbouwsubsidies wel eens omgevormd mogen worden (wanneer ik dit aan de buren verkondig (lees melkveehouders) vindt met dit toch nooit zo fijn...)

 • no-profile-image

  klaas sjoerd meekma

  Beste ing, ik kan niet te vaak schrijven dat de subsidies er af moeten, want dan strijk ik een groot deel van de lezers tegen de haren in :-). Ik zal -helaas- ook niet elke keer schrijven dat er enkele nieuwe schapenhouders geen ooipremie krijgen. Nog een correctie: er blijken bij navraag toch wel een honderdtal geitenhouders die maïs telen. Dat is de tweede generatie geitenhouders, die van koeien zijn overgestapt op geiten. De eerste generatie (waar niet veel meer van over is) is vaak met niks begonnen. En dan moet ik nog even zeggen dat het opbouwen van ons bedrijf niet mogelijk was geweest zonder mijn vrouw Jannie (echt waar) en mijn voormalige maat Harm van der Veen.

 • no-profile-image

  klaas sjoerd meekma

  Beste ing, ik kan niet te vaak schrijven dat de subsidies er af moeten, want dan strijk ik een groot deel van de lezers tegen de haren in :-). Ik zal -helaas- ook niet elke keer schrijven dat er enkele nieuwe schapenhouders geen ooipremie krijgen. Nog een correctie: er blijken bij navraag toch wel een honderdtal geitenhouders die maïs telen. Dat is de tweede generatie geitenhouders, die van koeien zijn overgestapt op geiten. De eerste generatie (waar niet veel meer van over is) is vaak met niks begonnen. En dan moet ik nog even zeggen dat het opbouwen van ons bedrijf niet mogelijk was geweest zonder mijn vrouw Jannie (echt waar) en mijn voormalige maat Harm van der Veen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.