Rundveehouderij

Achtergrond 299 x bekeken

Belasting drukken met de MDV

De melkveehouderij kan nu gebruikmaken van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Daarmee is flink belasting te besparen.

In de module Melkvee (MDV melkvee) staan bovenwettelijke eisen die gericht zijn op dierenwelzijn en ammoniakreductie.
In de MDV melkvee staat, net als in de MDV varkens en MDV pluimvee, aangegeven op welke onderdelen punten kunnen worden gehaald. Als voor beide maatlatten (dierenwelzijn en ammoniak) voldoende punten worden gehaald, kan de ondernemer in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrekregeling (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het gebruik van deze regelingen leverde in 2007 bij een investering van €400.000 nog een fiscaal voordeel op van meer dan €100.000.

Naast het minimum aantal punten is er ook een vrije ruimte. Deze extra punten moeten wel gehaald worden, maar het maakt daarbij niet uit of ze uit dierenwelzijn komen, uit ammoniakreductie of uit beide.

De fiscale voordelen van een gecertificeerde stal zijn zo groot, dat in de varkenshouderij en in de pluimveehouderij het gros van de stallen die nu worden gebouwd, voldoet aan de criteria van de MDV varkens respectievelijk MDV pluimvee.

Certificering

Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen, moeten veehouders een certificeringstraject volgen. Daarvoor moeten zij concrete bouwplannen overleggen en een bouw- en milieuvergunning aanvragen. Een certificerende instantie beoordeelt aan de hand van de MDV melkvee of de nieuwe of verbouwde stal voldoet aan de (nog vast te stellen) criteria.

De aanvraag voor de fiscale regelingen kan pas worden gedaan als de investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Dan is eveneens het voorlopig certificaat nodig dat gemaakt is aan de hand van de dan geldende criteria. Als de stal klaar is, volgt de definitieve certificering.

Op de website van stichting Milieukeur () staat het certificatieschema, de beoordelingsrichtlijnen en de erkende certificatie-instellingen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.