Haal het maximale uit uw stal met Hubbard

Pluimveehouders die last hebben van nattere stallen, waarvan de kuikens een te hoog percentage mesthakken hebben of die teveel kuikens met voetzoollaesies hebben, halen niet het maximale uit hun vleeskuikenstal. Menig pluimveehouder laat meer liggen dan hij denkt.

- advertorial -

Kunt u met het vleeskuikenbesluit uit de voeten? Of heeft u toch moeite om aan de normen voor mesthakken en voetzoollaesies te voldoen om 42 kilo per vierkante meter staloppervlak te mogen blijven produceren? Op een bedrijf van 3.800 vierkante meter leidt 3 kilo minder gewicht per vierkante meter al snel tot een verschil in opbrengst van zo’n €90.000 per jaar.

Onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat er opvallend grote verschillen in voetzoollaesies-score tussen Hubbard en de andere rassen zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat Hubbard-kuikens veruit het minst last hebben van voetzoollaesies (zie de grafiek hiernaast).

Hubbard Flex: met een goede groei, voederconversie en een beduidend lager niveau in mesthakken en voetzoollaesies kunt u uw bedrijfsresultaat al snel verbeteren.