Pluimveehouderij

Nieuws 2759 x bekeken 1 reactie

DGF-beschikkingen worden niet ingetrokken

De definitieve beschikkingen van de Diergezondheidsfondsheffing (DGF) voor pluimveebedrijven over 2015 worden niet ingetrokken.

Dat heeft het ministerie van Economische Zaken deze week meegedeeld in een overleg met vertegenwoordigers van de pluimveesector.

Pluimveeorganisatie LTO/NOP had aangedrongen op het terugtrekken van de beschikkingen, omdat deze voor een behoorlijk aantal pluimveebedrijven niet leken te kloppen. Het ministerie en uitvoeringsorganisatie RVO.nl lieten weten dat dit juridisch niet mogelijk is. Wel komt er een betere uitleg van de berekening, zodat pluimveehouders meer inzicht krijgen in hoe het heffingsbedrag tot stand is gekomen.

Heffing zelf narekenen

LTO/NOP adviseert pluimveehouders om de berekening zelf te maken en, daar waar de RVO-berekening niet klopt, bezwaar te maken. De organisatie overwoog eerder een pro-formabezwaarschrift op te stellen. Leden konden dan al bezwaar maken en op een later moment het onderbouwen. De vrees was er dat de achtergrond van de berekening niet duidelijk zou zijn voor einde bezwaartermijn. "We denken nu dat het bij de meeste gangbare bedrijven wel klopt volgens de door RVO.nl gehanteerde systematiek," zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers.

Duidelijkheid over compensatie en uitval

Verschillende zaken zijn opgehelderd. Uitval wordt bij levend pluimvee niet meegenomen in de berekening (alleen bij broedeieren). Pluimveehouders die in 2015 nog dieren hadden die in 2014 of 2013 zijn opgezet - en waarover in dat jaar heffing is afgedragen aan het Productschap - worden daar voor gecompenseerd. Zij moeten over de dagen dat het koppel in 2015 zat echter wel de (hogere) heffing van dat jaar betalen, waardoor per saldo wordt toegelegd op de al betaalde heffing aan het productschap.

Uitzondering kalkoenbedrijven

Voor kalkoenbedrijven geldt een uitzondering, omdat deze vrijwel allemaal een foutieve aanslag hebben gehad (op 1 bedrijf na). Hoewel ook hiervoor officieel de beschikking niet wordt ingetrokken gaat het ministerie met de kalkoensector om tafel om dit voor het verstrijken van de bezwaartermijn op te lossen.

Berekening DGF-heffing

Op de site van RVO.nl staat een uitleg over hoe de aanslag is berekend. De heffing wordt berekend met gemiddeld aantal dieren per diercategorie (dat wordt berekend met het aantal aangevoerde dieren zoals opgegeven in het KIP-systeem en een gestandaardiseerde omloopsnelheid, bijvoorbeeld 39 dagen voor vleeskuikens) en het tarief per dier. Op de site van de uitvoeringsorganisatie staat onder bovenstaande link ook een overzicht van de door RVO.nl gehanteerde omloopsnelheden per diercategorie, en de tarieven per diersoort.

Eén reactie

  • fietskip

    lekker makkelijk, de overheid maakt een fout en de boer mag hem gratis zelf op gaan lossen!
    mag ik nu ook net zo veel rekenen als de NVWA doet per uur met alle andere kosten die ze berekent?

Of registreer je om te kunnen reageren.