Pluimveehouderij

Nieuws 1818 x bekeken

Pluimveefonds opengesteld voor innovaties

Stichting Fonds voor Pluimveebelangen zoekt nieuwe projectvoorstellen om mede te financieren.

Ondernemers en instellingen kunnen tot en met 20 augustus 2016 voorstellen indienen, waarvan het fonds maximaal de helft van de projectkosten kan meefinancieren tot en met €50.000 per project per jaar. Jaarlijks heeft het fonds circa €300.000 beschikbaar.

Innovaties in pluimveesector bevorderen

Het Fonds voor Pluimveebelangen is bedoeld om innovatieve ontwikkelingen in de pluimveesector te bevorderen. Met name projecten op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, productveiligheid, het verbeteren van de concurrentiekracht, de samenwerking in de keten en de kwaliteit van arbeid wil het fonds graag financieel stimuleren. Voor projecten die zijn gericht op het vergaren of verspreiden van kennis, wordt financiering in de vorm van een subsidie beschikbaar gesteld. Aan projecten die zijn gericht op het ontwikkelen van een product, verstrekt het fonds een renteloze lening. Zoötechnisch of veterinair onderzoek financiert het fonds niet.

Projectvoorstel indienen

Stuur uw projectvoorstel op naar het Fondsbestuur, postbus 595, 3700 AN Zeist. Wilt u meer informatie? Mail dan naar secretaris Henk Hulsbergen.

Of registreer je om te kunnen reageren.