Pluimveehouderij

Nieuws 3384 x bekeken

'Pluimveesector teleurgesteld over stijging antibioticagebruik'

Zeist – De vleeskuikensector is teleurgesteld over het gestegen antibioticagebruik in de pluimveesector dat de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) signaleert in haar jaarlijkse rapportage. Dat laat pluimveekoepel Avined in een reactie weten.

Verdere antibioticareductie blijft de ambitie, stelt Avined. De vleeskuikensector moet aan de slag om het gebruik verder te doen dalen. Eerder dit jaar concludeerde de Gezondheidsdienst voor Dieren, in een rapport in opdracht van Avined, al dat het antibioticagebruik binnen de vleeskuikenhouderij in 2014 stabiliseerde. Een behoorlijk deel van de stijging die de SDa signaleert, is volgens de pluimveekoepel te verklaren door de wijziging in behandelleeftijd van dieren en de manier waarop de cijfers berekend worden.

Nuancering in de cijfers

Ook Ynte Schukken, directeur diergezondheid bij de GD, wilde enige nuance aanbrengen in de cijfers van de SDa, nadat deze bekend werden terwijl het symposium hogere pluimveegezondheid in Eersel gaande was. In absolute cijfers daalde het antibioticagebruik in 2014 in de vleeskuikenhouderij met 13 procent volgens de GD, een groot met verschil met de stijging van 21 procent die de SDa berekende. In werkelijkheid heeft er volgens Schukken vooral een verschuiving plaatsgevonden van preventief naar curatief gebruik.

In de cijfers van de GD wordt 1 dierdagdosering berekend per dier, per dag dat deze antibiotica krijgt. In de SDa-berekening wordt dit teruggerekend per kilogram lichaamsgewicht. Hierdoor maakt het in de SDa-berekening een aanzienlijk verschil of jonge, lichte kuikens behandeld worden, of oudere, zwaardere kuikens. Door de inzet om het gebruik van Lincomycine-Spectinomycine te verminderen, dat eerder preventief werd ingezet om pootproblemen te voorkomen, is nu soms later in de ronde alsnog antibiotica nodig om dit probleem te behandelen. Dit gebruik telt zwaarder in de SDa-becijfering doordat de kuikens dan al meer wegen.

Gebruik verder verminderen

De pluimveesector zelf werkt al aan een analyse om het gebruik verder terug te kunnen dringen. Avined laat bovendien weten dat de sector op korte termijn de aanpak van bedrijven in het actiegebied zal aanscherpen, en ook de aanpak van bedrijven in het signaleringsgebied via IKB Kip wil uitbreiden. Daarnaast zet de sector in op een verbetering van de diergezondheid in de vleeskuikenketen, zodat minder antibiotica nodig is.

De pluimveekoepel benadrukt daarnaast in haar reactie dat de daling van het antibioticagebruik tussen 2009 en 2014 in de vleeskuikensector nog altijd het grootst is ten opzichte van de andere veehouderijsectoren. Bovendien daalt het gebruik van derde keus middelen in de sector. Dit zijn de middelen die het meest van belang zijn voor de humane gezondheidszorg.

Of registreer je om te kunnen reageren.