Pluimveehouderij

Nieuws 2716 x bekeken 7 reacties

Kamp en Dijksma vinden afkeuren Kip van morgen jammer

Den Haag – We vinden het jammer dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de Kip van Morgen in strijd acht met de mededingingsregels. Dat schrijven minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Ze zijn voorstander van het verder verankeren van dierenwelzijn in de intensieve veehouderij, zoals in het regeerakkoord staat.

Dijksma en Kamp hebben waardering voor het bedrijfsleven dat de handschoen heeft opgepakt om van kippenvlees een duurzaam product te maken. "Wij hopen van harte dat partijen in staat zullen zijn de afspraken zodanig vorm te geven dat ze de mededingingstoets wel kunnen doorstaan", aldus de bewindspersonen. "In ieder geval is het van belang dat de verbetering van het welzijn van de kippen doorgang vindt. Samen met het bedrijfsleven wordt dan ook gezocht naar alternatieven die wel mogelijk zijn."

De politici denken hierbij aan het aanpassen van collectieve afspraken, zoals het maken van afspraken per afzetketen waarbij individuele supermarkten met producenten en verwerkers een duurzaamheidsstandaard ontwikkelen die verder gaat dan Europese normen en die gezamenlijk als nieuw verdienmodel in de markt kan worden gezet, zoals het sterrenvlees van de Dierenbescherming en de nieuwe standaardkip van Jumbo.
Een tweede optie is dat er nationale regelgeving komt die hogere eisen stelt dan de Europese dierenwelzijnseisen. Dit ligt bij veel politieke partijen echter gevoelig.

Nederland heeft daarnaast in Brussel het initiatief genomen om tot hogere Europese welzijnsnormen te komen. Er wordt onderzocht of de beleidsregel mededinging en duurzaamheid toereikend is voor de agronutriketen.

Laatste reacties

 • jp.bierema

  Laat u voor u begint met KVM eerst goed voorlichten door collega's hoe de ervaringen zijn. Het uitgangsmateriaal is duur en kan van zeer slechte kwaliteit zijn!

 • PosthouwerBoerkamp

  We zijn in NL zéér goed in het maken van regels die vrijwel altijd geld kosten, maar zaken die conccurrentie positie niet verbeteren. Hier zou je wat mee kunnen en is iets wat de maatschappij aangegeven heeft te willen. Dit is het einde van democratie door burocratie ! Hetzelfde zien we met 'Bordeskeuring ' nu gebeuren bij de varkens en zo gaat het ook met ' het Vsrken van Morgen'. Door regeltjes en onmogelijkheden verkwanselen we onze voedselproductie. 

 • niek brabant

  voordat je regels gaat aanscherpen zorg dan maar eens eerst dat wat in europa geconsumeerd mag worden dat dat ook geproduceerd mag worden.


 • Jan van het Zand

  Iedereen in Nederland laat zich gek maken door kleine groeperingen, die van alles verzinnen om zichzelf bezig te houden.
  Binnen die kleine groeperingen wordt veelal eenzijdig gediscussieerd. De leiders moet je niet tegenspreken. Ze zoeken leden die slaafs volgen. Het is als in een sekte. Tuurlijk, ik stel het hier wat zwart wit.

  Uit die kleine groeperingen komen ideeën naar voren. En dan gebeurt het. Zij hebben een mening. Niks mis mee. Maar die mening moet dan alle andere Nederlanders door de strot geduwd worden. En als het effen niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Zie daar de acties via internet of zelfs geweldadig door de 'veganisten' en andere zoals Radar op tv.

  De democratie wordt hierdoor ernstig geweld aangedaan. De kleine groeperingen gedragen zich nogal dictatoriaal. Zij dwingen de samenleving hun gedachtengoed op. En de politiek in Nederland bezwijkt voor die radicale meningen en doet er aan mee. 

  Zo zie je in Nederland ontstaan een wet- en regelgeving die verder gaat dan de Europese wet-en regelgeving. 

  Des te meer eisen je in Nederland stelt des te hoger de kostprijs van het agrarisch produkt wordt. Kun je dat niet verkopen, dan moet je als agrarisch bedrijf stoppen of in schaal vergroten. Tja, dat laatste eindigt dan in megastallen en mega glastuinbouwbedrijven. Wat dat dan ook moge zijn.


 • alco1

  Kortweg gezegd @parel; Eén sloper kan meer vernietigen dan duizenden daags kunnen opbouwen.  

 • Jan van het Zand

  Alco1, ik probeer het uit te leggen, hoe het een en ander totstand komt in Nederland. En dat de politiek zich laat ringeloren met als gevolg dat de staatsschuld maar blijft oplopen door ondoordacht geld uitgeven aan allerlei ondoordachte plannen van de regering en politieke partijen. Adhoc politiek is funest voor onze economie. En daar vreten ook die minderheidsgroeperingen van mee door subsidies te verkrijgen en uitkeringen te ontvangen.
  De politici in Nederland laten zich in alle hoeken en gaten manouvreren door kleine groeperingen en de media. Ze maken stampij om een futiliteit, waardoor de Haagse politiek zich bezig gaat houden met onzinnige onderwerpen, waardoor de aandacht niet op de belangrijke onderwerpen komt te liggen, en dat daardoor er ook geen aandacht daarvoor bestaat bij de media. 
  Het is zelfs zo erg, dat wilde zwijnen en ganzen het politieke debat in Nederland hebben bepaald. Terwijl dat helemaal niet de verantwoordelijk was en is van de Haagse politiek, maar van de provincies. 
  De Haagse politiek zit de tijd te verdoen. Ze moet onderwerpen niet in behandeling nemen, die niet op hun bordje liggen. En de Haagse politiek moet zelf de agenda bepalen en niet de media. 

 • Jan van het Zand

  Politici die via de media de agenda van de Tweede Kamer bepalen en daarmee hun werk in de Tweede Kamer, moeten terecht gewezen worden op hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij.
  En daar horen geen onderwerpen bij als de barbecue voor het ingaan van het zomerreces en nog meer van dit soort huishoudelijk geneuzel.
  De Haagse politiek maak zich door dit soort taferelen volledig belachelijk. Het lijkt soms wel een schoolraadsvergadering. En de leden van de Partij van de Dieren zijn in ieder geval hun middelbare schoolniveau nog niet ontstegen. Maar helaas dat geldt niet alleen voor de leden van de PvdD. Het geldt voor wellicht meer dan 50% van de Tweede Kamerleden. 
  Als dat zo doorgaat is het onontkoombaar dat het aantal leden in de volksvertegenwoordiging maar drastisch verminderd moet worden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.