Pluimveehouderij

Nieuws 3474 x bekeken

Vogelgriep zelfde type als in Duitsland

Deventer/Den Haag – De vogelgriep die is vastgesteld op een pluimveebedrijf in Hekendorp is van het type H5N8. Dat is dezelfde variant als vorige week in het noordoosten van Duitsland werd aangetroffen op een kalkoenenbedrijf bij Greifswald.

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken. Omdat het om een hoogpathogene variant gaat, geldt voor heel Nederland een verbod (standstill) voor het vervoer van pluimvee en pluimveegerelateerde producten. Ook geldt een ophok- of afdekplicht voor pluimvee en bezoekersverbod voor pluimveebedrijven. Daarnaast zijn een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld van respectievelijk 3 en 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf. Op dit moment gelden in dit gebied dezelfde maatregelen als in de rest van Nederland.

De besmetting kwam aan het licht nadat op het bedrijf ziekteverschijnselen waren. Vrijdag werden door het bedrijf monsters ingestuurd om de dieren te laten onderzoeken op vogelgriep. Daar kwam zaterdag uit dat het om een H5-variant ging. Zondag werd duidelijk dat het om een zeer besmettelijke, hoogpathogene variant gaat.

In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van pluimvee op mensen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmet pluimvee. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep, over het algemeen verloopt vogelgriep bij mensen mild. Om te voorkomen dat mensen die betrokken zijn bij de ruiming besmet raken worden beschermende maatregelen getroffen.

Sectormanager pluimvee van de Gezondheidsdienst voor Dieren Jan Workamp meldde de getroffen pluimveehouder afgelopen vrijdag zich bij de dierenarts met hoge uitvalcijfers onder zijn dieren. Sectie van ingezonden materiaal bracht vogelgriep aan het licht. Uit een pathogeniteitstest bleek bovendien dat het gaat om een hoogpathogene variant.

Dat een gangbaar bedrijf waarbij de dieren binnen zitten, is getroffen, zal een nieuw licht gaan werpen op de discussies over vogelgriep, zo verwacht Workamp. Tot nu toe werden meestal bedrijven met dieren in uitloop getroffen door laagpathogene varianten van vogelgriep. Het idee daarbij is dat de dieren de besmetting opdoen via mest van overvliegende watervogels. In dit geval in Hekendorp kan daarvan geen sprake zijn.

Informatienummer

Het ministerie van EZ heeft een informatienummer geopend waar betrokkenen terecht kunnen met praktische vragen over de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep: 0880 424242

Of registreer je om te kunnen reageren.