Pluimveehouderij

Nieuws 1808 x bekeken

Pluimveehouderij betaalt €25 miljoen aan bestrijding

Den Haag - De pluimveehouderij betaalt €25 miljoen aan de bestrijding van de vogelgriep via het Diergezondheidsfonds (DGF).

Als de kosten van de huidige crisis boven de €25 miljoen uitkomen, zal het ministerie van Economische Zaken aan de bestrijdingskosten en de vergoedingen aan de boeren bijdragen.

Dat blijkt uit de afspraken die zijn gemaakt tussen het bedrijfselven en de overheid over het DGF. De laatste afspraak dateert van eind 2009 en loopt tot eind dit jaar. De afspraak wordt stilzwijgend voortgezet als geen van de partijen om herziening vraagt.

Het DGF wordt niet alleen ingezet om vergoedingen te betalen aan boeren die worden geruimd. Ook een groot deel van de andere bestrijdingskosten worden daaruit gefinancierd, zoals de kosten die extra moeten worden gemaakt voor bemonstering, de kosten van het ruimen, de destructie en de extra kosten die het ministerie moet maken om crisiscentra in te richten en de eventuele inzet van vaccins.

In de regeling staat uitdrukkelijk dat de kosten van opsporing door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet ten laste van het DGF komen; maar ook gevolgschade door leegstand of gederfde inkomsten vallen daar niet onder. Op die grond komt de verloren afzet in het buitenland ook niet voor vergoeding in aanmerking, omdat er geen maatregel getroffen is die de export verbiedt. De directe kosten van een fokverbod komen wel voor vergoeding in aanmerking. Om die reden is het verbod op het herbevolken van lege stallen door het bedrijfsleven ook wel uitgelegd als een fokverbod voor broederijen en vermeerderaars.

Volgens de afspraken moet het ministerie met het bedrijfsleven overleggen over de  manier waarop de vogelgriep wordt aangepakt. "Dit overleg is informerend en consulterend van aard waarbij partijen ernaar streven om overeenstemming te bereiken over de in te zetten bestrijdingsmaatregelen", aldus de afspraken. Maar op het eind kan het ministerie toch zelf zijn eigen beslissing nemen.

Het ministerie heeft de plicht zoveel mogelijk van de kosten te verhalen op de Europese Commissie.

Of registreer je om te kunnen reageren.